ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คอกวัว

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คอกวัว-, *คอกวัว*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're coming from the shires Coming from the byresพวกเขามาจากคอกวัว พวกเขามาจากเมืองและเมือง How I Won the War (1967)
Got some big cow house way out that way, like two miles but I don't see nobody.มีคอกวัวขนาดใหญ่ทางนั้น เหมือนจะห่างออกไป 2 ไมล์ แต่ไม่เห็นคนสักคนเลย Pilot (2008)
- "Cow house"?คอกวัวงั้นเหรอ Pilot (2008)
Cow house.คอกวัว Pilot (2008)
Yes, I did. We have the second highest rate of set fires in the area after Buffalo.รู้ เราสองคนเข้าไปดับไฟหลังคอกวัว Emotional Rescue (2009)
Maybe a cattle prod.บางทีอาจเป็นคอกวัว Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
"I've accidentally got into a cowshed.""ผมบังเอิญนั่งในคอกวัวEpisode #18.1 (2012)
The pastor has a cattle ranch.บาทหลวงนั้นมีแค่คอกวัว Growing Pains (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอกวัว[n.] (khøk wūa) EN: cowshed ; stable ; cattle pen   FR: étable [f] ; enclos à bétail [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
byre[N] โรงวัว, See also: คอกวัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
augean stablesคอกวัวของพระเจ้า Augeas ซึ่งเล่ากันว่ามีวัวอยู่ 3000 ตัวที่ไม่เคยได้ทำความสะอาดต่อม Hercules ได้ใช้น้ำในแม่น้ำ Alpheus ล้างวันเดียวสะอาด
byre(ไบ'เออร์) n. คอกวัว,คอกปศุสัตว์
cattlepenn. คอกวัว,คอกสัตว์
crib(คริบ) {cribbed,cribbing,cribs} n. เตียงนอนเด็กที่มีส่วนกั้นโดยรอบ,คอกวัว,รางใส่อาหารสัตว์,กระท่อม,ห้องเล็ก,ตะกร้าเครื่องสาน,การลักเล็กขโมยน้อย,การขโมยคัดลอกสำเนา vt.,vi. ใส่บนเตียงนอนเด็ก,ใส่ในคอก,ลักเล็กขโมยน้อย,ขโมยคัดลอก,ขโมย,ขัดขวาง. คำที่มีความห
stable(สเท'เบิล) adj. มั่นคงn. โรงม้า,คอกวัว,คอกสัตว์,vt. ใส่ไว้ในคอก, See also: stableness n. stably adv., Syn. firm,fixed,sturdyf

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top