ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความใจกว้าง

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความใจกว้าง-, *ความใจกว้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความใจกว้าง[N] broad-mindedness, See also: generousness, Syn. ความมีน้ำใจ, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Ant. ความใจแคบ, Example: ความใจกว้างของเขาทำให้เขาเป็นที่รักของเพื่อนฝูง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With so much generosityกับความใจกว้าง Charlie and the Chocolate Factory (2005)
I could've won today even without your charity.ชั้นไม่สามารถชนะวันนี้ได้ ถ้าปราศจากความใจกว้างของนาย. Almost Love (2006)
That's very generous of you.สำหรับความใจกว้างของคุณ. The Visitor (2007)
I think you're a good man, with a big heart.ฉันคิดว่าคุณเป็นคนดี พร้อมด้วยความใจกว้าง The Revelator (2008)
That's very kind of you.ในความใจกว้างของคุณ Hachi: A Dog's Tale (2009)
Because even in your generosity, Nathan, you are selfish.เพราะแม้แต่ในความใจกว้างของนาย เนธาน มันก็ยังเห็นแก่ตัว Chapter Ten '1961' (2009)
And unbelievably generous.และช่างเป็นความใจกว้างอย่างไม่น่าเชื่อ Marry Me a Little (2009)
That's real generous.นั้นสิ ความใจกว้างของแท้ Never Let Me Go (2009)
- generosity, common sense, obedience.ความใจกว้าง คอมมอน เซนต์ การเชื่อฟัง Hungry Man (2009)
All this disingenuous generosity is making me want to vomit.ได้ความใจกว้างที่เสแสร้งของคุณ มันทำให้ฉันอยากจะอ๊วก The Unblairable Lightness of Being (2010)
You're gonna send in one paramedic to getting in in exchange for this generosity.คุณต้องส่งหมอหนึ่งคนมารับไป เพื่อแลกเปลี่ยนกับความใจกว้างนี้ Cops & Robbers (2011)
We can, however, provide you with a baptism for your generosity.เราสามารถ ช่วยคุณ ด้วยการล้างบาปสำหนับความใจกว้างของคุณ Fae-nted Love (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magnanimity[N] ความใจกว้าง, See also: ความใจบุญ, การมีจิตใจสูงส่ง, Syn. charitableness, munificence, generosity, Ant. vindictiveness, selfishness
munificence[N] ความใจกว้าง, See also: ความกรุณา

English-Thai: Nontri Dictionary
catholicity(n) ความกว้างขวาง,ความใจกว้าง,ความแพร่หลาย
liberality(n) ความเผื่อแผ่,ความโอบอ้อมอารี,ความกรุณา,ความเอื้ออารี,ความใจกว้าง
magnanimity(n) ความเผื่อแผ่,ความใจกว้าง,ความเอื้ออารี,ความไม่เห็นแก่ตัว
munificence(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความใจกว้าง
tolerance(n) ความอดกลั้น,ความใจกว้าง,ความอดทน
width(n) ความกว้าง,ความแพร่หลาย,ความใจกว้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top