ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความโปรดปราน

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความโปรดปราน-, *ความโปรดปราน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The vote is nine to three in favour of guilty.การออกเสียงลงคะแนนเป็น 9-3 ในความโปรดปรานของความผิด 12 Angry Men (1957)
The vote is eight to four in favour of guilty.การออกเสียงลงคะแนนเป็น 8-4 ในความโปรดปรานของความผิด 12 Angry Men (1957)
- I am not in favour of that.- ฉันไม่ได้อยู่ในความโปรดปรานของที่ 12 Angry Men (1957)
This favor I can't give him.ความโปรดปรานนี้ฉันไม่สามารถให้เขา The Godfather (1972)
He never asks a second favor when he's been refused the first.เขาไม่เคยถามความโปรดปรานที่สองเมื่อเขาถูกปฏิเสธครั้งแรก The Godfather (1972)
My brother-in-law was on trial. No favoritism.พี่เขยของฉันถูกพิจารณาคดี ไม่มีความโปรดปราน Idemo dalje (1982)
Thank you for guiding me. I have a favor to ask.ขอขอบคุณที่ชี้แนะผม ฉันมีความโปรดปรานที่จะถาม Princess Mononoke (1997)
There is one point in Charly's favor.มีจุดหนึ่งในความโปรดปราน ชาลี คือ Sex Trek: Charly XXX (2007)
But I've had two children. Doesn't that count in my favour?แต่ฉันมีลูกสองคน ไม่นับว่าในความโปรดปรานของฉันได้อย่างไร Revolutionary Road (2008)
It's a monster fucking bounty, Lucas.มันเป็นความโปรดปรานร่วมเพศมอนสเตอร์, ลูคัส Death Race 2 (2010)
I want a favour, too, huh? - Fuck off, Goldberg.ฉันต้องการความโปรดปรานเช่นกันที่ออฟไลน์ ปิด Fuck, โกลด์เบิร์ก Death Race 2 (2010)
When has Pompey ever delayed action in favor of reason?เมื่อมีการดำเนินการล่าช้าปอมเปย์ที่เคย ในความโปรดปรานของเหตุผล? Fugitivus (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penchant[N] ความชอบอย่างมาก, See also: ความโปรดปราน, Syn. love, affection, devotion, Ant. hate, dislike, aversion

English-Thai: Nontri Dictionary
favor(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
favour(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top