ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเห็นแจ้ง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเห็นแจ้ง-, *ความเห็นแจ้ง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ความเห็นแจ้ง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ความเห็นแจ้ง*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแจ้ง[N] enlightenment, See also: insight, Example: ความสุขที่เกิดจากปัญญาที่มีความรู้ความเห็นแจ้งคือความสุขที่แท้จริง, Thai definition: การทำให้เข้าใจ, การให้ความสว่าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิปัสสนา(วิปัดสะนา) น. ความเห็นแจ้ง, การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งในสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlightenment[N] การตรัสรู้, See also: ความเห็นแจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top