Search result for

ความเสื่อมเสีย

(31 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเสื่อมเสีย-, *ความเสื่อมเสีย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเสื่อมเสีย[N] disgrace, See also: ignominy, dishonour, discredit, Syn. ความเสียหาย, Example: ทุกวันนี้มีพระภิกษุจำนวนมากประพฤติผิดพระธรรมวินัยก่อให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detrimentความเสื่อมเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignominyความเสื่อมเสียเกียรติยศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hyewon has disgraced the court and brought shame to Dohwaseo with vulgarityขุนนางผู้นี้นำความเสื่อมเสียสู่ราชสำนัก และความอับอายมาให้กับสำนักโดวาโซ Portrait of a Beauty (2008)
Hyewon joined Dohwaseo under false pretence of a man and by doing so, brought the court into contemptขุนนางของสำนักโดวาโซ ได้กระทำผิดต่อบทบัญญัติของสำนัก อันเป็นการกระทำ ซึ่งนำความเสื่อมเสียมาสู่ราชสำนัก Portrait of a Beauty (2008)
Hyewon SHIN Yun-bok who brought shame to Dowhaseo shall be banishedโปรดให้เนรเทศชินยุนบุ๊กโทษฐาน สร้างความเสื่อมเสียต่อสำนักโดวาโซ Portrait of a Beauty (2008)
It's corrupt, dirty and dense.มันคือความเสื่อมเสีย, กามารมณ์ และ ความเบียดเสียด Bangkok Dangerous (2008)
In a tight skirt who will very soon be disgracing herself under a desk with her boss in ways that only God knows how she can still look at herself in a mirror!ใส่กระโปรงรัดติ้ว คนที่เร็วๆนี้กำลังทีความเสื่อมเสียให้กับตัวเธอเอง ในใต้โต๊ะกับเจ้านายของเธอ ในวิธีที่พระเจ้ารู้เท่านั้นว่าเธอสามารถ เอากระจกส่องดูหน้าตัวเอง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
The desecration of america's coolest sport.ความเสื่อมเสียของกีฬาที่เจ๋งที่สุดของอเมริกา Physical Education (2010)
So, stop humiliating our Haeshin.เลิกทำความเสื่อมเสียให้แฮชินสักที Episode #1.7 (2010)
thus make a mockery of everything we stand for.อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย ให้กับทุกๆสิ่งที่เราเป็น ที่เราพิทักษ์ Tooth Fairy (2010)
Mr. Thompson, according to your case worker, you're exactly embracing the Tooth Fairy spirit.คุณธอมสัน ตามที่ผู้คุมเจ้ารายงานมา เจ้านำซึ่งความเสื่อมเสียมาสู่นางฟ้า ฟ.ฟัน Tooth Fairy (2010)
Our children are so brazen, they are showing up to school wasted.ช่างน่าไม่อายเสียจริง พวกเขานำมันมา สร้างความเสื่อมเสียแก่โรงเรียน Blame It on the Alcohol (2011)
Commiting such a dirty deed and befuddling Jiphyunjeon.ที่ทำเรื่องน่าละอายเช่นนี้ และนำความเสื่อมเสียมาให้จิบยุนจอน Tree with Deep Roots (2011)
_ลูกนำความเสื่อมเสียมาสู่ครอบครัวเรา Entanglement (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสื่อมเสีย[n.] (khwām seūamsīa) EN: disgrace ; ignominy ; dishonour ; discredit   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discredit[N] ความเสื่อมเสีย, See also: การสูญเสียชื่อเสียง, Syn. disesteem, disrepute, Ant. grace
disgrace[N] ความเสื่อมเสีย, See also: ความอัปยศ, การขายหน้า, ความน่าอดสู, Syn. dishonor, discredit, disrepute, infamy, Ant. grace, honor
dishonor[N] ความเสื่อมเสีย, See also: การเสียชื่อเสียง, ความขายหน้า, ความอับอาย, ความอัปยศ, Syn. shame, infamy, abasement, Ant. grace, honor
dishonour[N] ความเสื่อมเสีย, See also: การเสียชื่อเสียง, ความอับอายขายหน้า, Syn. shame, infamy, Ant. grace, honor
tarnish[N] ความเสื่อมเสีย, See also: ความมัวหมอง
unwholesomeness[N] ความเสื่อมเสียต่อศีลธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attaint(อะเทนทฺ') vt. ประกาศเพิกถอนสิทธิ, ทำให้เสื่อมเสีย (เกียรติ) ,กล่าวหา -n. =attainder, ความเสื่อมเสีย (เกียรติ) (disgrace, taint)
disgrace(ดิสเกรส') n. การเสียหน้า,ความเสื่อมเสีย,การถอดถอนยศฐาบรรดาศักดิ์,ความอัปยศอดสู vt. ทำให้เสียหน้า,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: disgracer n., Syn. shame,dishonour ###A. honour,credit
expense(อิคซฺเพนซฺ') n. ค่าใช้จ่าย,การใช้จ่าย,การสละ,ค่าเสียหาย,ความสิ้นเปลือง. -Phr. (at the expense of สูญเสีย) -Phr. (at his (her,our,etc.) expense ทำความเสื่อมเสียแก่), Syn. cost
indignity(อินดิก' นิที) n. ความเสียเกียรติ, ความเสื่อมเสีย, การเหยียดหยาม, การสบประมาท,การดูถูก, Syn. insult,dishonour
wear and tearn. ความเสื่อมเสีย,ความสึก,การสึกหรอ,ความสึกกร่อน,การลดลงของคุณค่า,ค่าสึกหรอ
wounded(วูน'ดิด) adj. ได้รับบาดเจ็บ,ได้รับบาดแผล,ได้รับความเสื่อมเสีย n. ผู้ได้รับบาดเจ็บ, Syn. injured

English-Thai: Nontri Dictionary
defilement(n) ความสกปรก,มลทิน,ความด่างพร้อย,ความเสื่อมเสีย
disgrace(n) ความอัปยศอดสู,ความอับอาย,ความเสื่อมเสีย,ความขายหน้า

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wertverzehr (n) ความเสื่อมเสีย, การสึกหรอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top