ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเพียร

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเพียร-, *ความเพียร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเพียรพยายาม[N] attempt, See also: endeavor, try, Syn. ความพยายาม, ความเพียร, ความพากเพียร, ความอุตสาหะ, Ant. ความขี้เกียจ, ความเกียจคร้าน, Example: ท่านได้ใช้ความเพียรพยายามทุ่มเทขยันและอดทนจนประสบความสำเร็จในชีวิต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประโยคความเพียรเครื่องประกอบ, ความเพียร เช่น ประโยคสัมปทา หมายถึง การถึงพร้อมด้วยความเพียร.
โยค-, โยคะความเพียร
อารัมภ-, อารัมภะ, อารัมภ์ความเพียร.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bowlers don't expect miracles.ในฐานะที่เป็นสนามก็จะสอน ความเพียร How I Won the War (1967)
Also, the investigation up to now could go up in smoke.และความเพียรพยายาม ในการสอบสวนตอนนี้ก็จะสูญสิ้นไป Poseidon (2011)
But influence is largely a matter of patience, I have found.แต่เส้นสายนั้นช่างกว้างขวาง ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างสูง ซึ่งข้าเคยเจอมากับตัว And Now His Watch Is Ended (2013)
After four grueling weeks of painstaking sample collection,สี่สัปดาห์หลังจากที่เหนื่อยมาก การเก็บตัวอย่างของความเพียร แพตเตอร์สันก็พร้อมที่ จะกลับไปที่ห้องปฏิบัติการ The Clean Room (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assiduity[N] ความเพียร, See also: ความขยัน, ความพยายาม, ความบากบั่น, ความตั้งใจ, Syn. diligence
pains[N] ความยากลำบาก (ในการทำงาน), See also: ความเพียรพยายาม, ความอุตสาหะ, Syn. trouble, effort
painstaking[N] ความอุตสาหะ, See also: ความเพียร, ความพยายาม
pertinacity[N] ความพากเพียร, See also: ความเพียรพยายาม, ความอุตสาหะ, Syn. obstinacy, willfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assiduity(แอสซิดู'อิที) n. ความพยายาม,ความเพียร,ความขยัน. -assiduous adj., Syn. industry, diligence ###A. laziness)
conatus(โคเน'ทัส) n. ความพยายาม,ความเพียร -pl. conatus
pertinacity(เพอทะแนส'ซิที) n. ความดื้อรั้นยิ่ง,การถือทิฐิ,ความหัวแข็ง,ความเพียรพยายาม, Syn. obstinacy

English-Thai: Nontri Dictionary
assiduity(n) ความเพียร,ความขยัน,ความพยายาม
assiduousness(n) ความขยัน,ความเพียร,ความพยายาม
perseverance(n) ความเพียร,ความขยันหมั่นเพียร,ความบากบั่น,ความอุตสาหะ
pertinacity(n) ความมั่นคง,การถือทิฐิ,ความเพียร,ความดื้อ,ความเด็ดเดี่ยว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top