Search result for

ความเปลี่ยนแปลง

(27 entries)
(2.7362 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเปลี่ยนแปลง-, *ความเปลี่ยนแปลง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเปลี่ยนแปลง[N] change, See also: variation, alteration, conversion, Syn. การเปลี่ยนแปลง, Ant. ความมั่นคง, Example: การแก้ไขรัฐธรรมนูญทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
changeความเปลี่ยนแปลง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
change of lifeความเปลี่ยนแปลงในชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Changeความเปลี่ยนแปลง [TU Subject Heading]
Change (Psychology)ความเปลี่ยนแปลง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we're right, we should see a change in your lungs pretty fast.ถ้าเราคิดถูก เราจะเห็น ความเปลี่ยนแปลงที่ปอดคุณ ค่อนข้างเร็ว Emancipation (2008)
Is to bring real purpose back to the white house.ทางเดียวที่จะนำความเปลี่ยนแปลงมาก็คือ การนำจุดประสงค์ที่แท้จริงสู่่ทำเนียบขาว Chapter Ten '1961' (2009)
One thing you can count on is change.สิ่งหนี่งที่เชื่อถือได้ว่าจะต้องเกิด คือความเปลี่ยนแปลง Dead Like Me: Life After Death (2009)
Change is scary, but consider the following:ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่น่ากลัวเสมอ แต่โปรดฟังเรื่องนี้: Up in the Air (2009)
And ever since you came into his life, well, I can see the change.และตั้งแต่คุณเข้ามาในชีวิตเขา อืม ผมเห็นความเปลี่ยนแปลง The Story of Lucy and Jessie (2009)
About half an hour into the session,ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ล้วนมาจากแรงปรารถนาของบุคคล The Cove (2009)
We assume the really serious changes in our lives happen slowly... over time.เราคาดว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลกับชีวิตเรา เกิดขึ้นทีละน้อย ซักช่วงเวลาหนึ่ง Blink (2010)
Jenna: I'm really starting to see a change in jeremy.ฉันเริ่มจะมองเห็น ความเปลี่ยนแปลงในตัวเจอเรมี่แล้ว Unpleasantville (2010)
This device measures changes in UV light.เครื่องมือนี้เอาไว้วัดความเปลี่ยนแปลงในแสงยูวี Insidious (2010)
That's change we can believe in.นั่นล่ะความเปลี่ยนแปลงที่พวกเราวางใจได้ Romantic Expressionism (2010)
Captain Speedy falling off the cliff, explaining velocity is the rate of change of displacement with time.กัปตันสปีดดี้พลัดตกจากหน้าผา อธิบายได้ดี ถึงอัตราความไว ได้เลยเชียว ถึงความเปลี่ยนแปลง ในช่วงเสี้ยวเวลา The Body and the Bounty (2010)
The change isn't visible...ความเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมมองไม่เห็น With You I'm Born Again (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
change[N] ความเปลี่ยนแปลง, See also: ความผันแปร, Syn. alteration, fluctuation, modification, shift, switch, variation
changeableness[N] ความเปลี่ยนแปลงง่าย, Syn. instablility, mutablity, changeability, Ant. unchangingness
changefulness[N] ความเปลี่ยนแปลง, Syn. mutability, Ant. unchangingness
transitiveness[N] ความเปลี่ยนแปลง, See also: การผ่าน, การเคลื่อนย้าย
variation[N] การเปลี่ยนแปลง, See also: ความเปลี่ยนแปลง, ความแตกต่าง, Syn. change, difference, multiformity, Ant. permanence, stability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
variation(แว'ริเอ'เชิน) n. การเปลี่ยนแปลง,การผันแปร,การแปรปรวน,จำนวนที่เปลี่ยนแปลง,รูปแบบที่เปลี่ยนแปลง,ความคลาดเคลื่อน,การเปลี่ยนแปลงจากวงจรเดิม,ความเปลี่ยนแปลงของวงจรโคจรของดวงดาว,การเต้นระบำเดี่ยว,การผันแปรของสนามแม่เหล็ก,การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเดิม.

English-Thai: Nontri Dictionary
mutability(n) ความเปลี่ยนแปลงง่าย,ความผันแปร,ความไม่แน่นอน
vagary(n) ความนึกฝัน,ความไม่แน่นอน,ความเปลี่ยนแปลง
variability(n) ความผันแปรได้,ความเปลี่ยนแปลงได้,ความแปรปรวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top