ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเปราะบาง

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเปราะบาง-, *ความเปราะบาง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I asked you about love, you'd probably quote me a sonnet, but you've never looked at a woman and been totally vulnerable.ถ้าถามเรื่องรัก เธอก็กวนประสาทชั้นอีก เธอไม่เคยมองผู้หญิงแล้วเห็นถึงความเปราะบาง Good Will Hunting (1997)
Yes, there is weakness. There is frailty.ใช่ มันมีทั้งความอ่อนแอ และความเปราะบาง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
And what's happening is that the marketers are playing to their developmental vulnerabilities.สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ นักการตลาดกำลังเล่นกับ ความเปราะบางทางด้านพัฒนาการของเด็ก The Corporation (2003)
Yesterday I spoke about death charts that are used to determine a person's time of death, and when their life force is vulnerable.เมื่อวานนี้ ข้าพูดถึงแผนภูมิมรณะ ซึ่งเคยถูกใช้เพื่อกำหนด วาระแห่งความตาย และวาระแห่งความเปราะบางของ พลังชีวิต Milarepa (2006)
There are many ways to define Our fragile existence.มีหลายวิธีที่จะนิยามความเปราะบาง ของการดำรงอยู่ของเรา Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
Oh, My God. Look At This. "Brittle And Horny-โอ้ พระเจ้า ดูนี่สิครับ ความเปราะบางกับราคะ The Manhattan Project (2008)
Sometimes you must look beneath the masculine veneer to find that fragile ego.บางครั้งภายใต้ความแข็งแกร่งนั้น ก็ซ่อนความเปราะบางเอาไว้ Chromolume No. 7 (2010)
The dark arts are fragile,ศาสตร์มืดมีความเปราะบาง The Witch in the Wardrobe (2010)
That's the frailty of genius, John,นั่นคือความเปราะบางของความอัจฉริยะ... A Study in Pink (2010)
"His greatest vulnerability of all is his emotional frailty.จุดอ่อนที่สำคัญของเขา คือความเปราะบางทางอารมณ์ Pillows and Blankets (2012)
Their special snowflake of human frailty...ความเปราะบางของความเป็นมนุษย์ American Gothic (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเปราะบาง[n.] (khwām prǿbāng) EN: fragility   FR: fragilité [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top