ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเท่าเทียมกัน

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเท่าเทียมกัน-, *ความเท่าเทียมกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเท่าเทียมกัน[N] equality, See also: impartiality, fairness, Syn. ความทัดเทียม, ความเสมอภาค, Example: หญิงไทยได้รับการยกย่องให้มีความเท่าเทียมกันกับชาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oweltyความเท่าเทียมกัน, การทำให้มูลค่าเท่ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
equivalenceความเท่าเทียมกัน [การทูต]
Depressive Equivalenceความเท่าเทียมกันของอาการซึมเศร้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have to save each other, because all victims are equal.เราต้องบันทึกแต่ละอื่น ๆ เพราะผู้ประสบภัยทุกคนมีความเท่าเทียมกัน The Russia House (1990)
I went with my big sister amber to March for their equal rights.ฉันไปกับพี่สาวของฉัน เอ็มเบอร์ เพื่อเดินขบวนสำหรัยการเรียกร้องสิทฺธิความเท่าเทียมกัน Scratches (2009)
Welcome to the age of equality.ขอต้อนรับสู่ยุคสมัยแห่งความเท่าเทียมกัน Leap Year (2010)
Why would we seek equal rights?ทำไมเราต้องตามหา ความเท่าเทียมกันด้วยล่ะ? Everything Is Broken (2010)
Eileen McCleod? She's a sport.ผมสามารถช่วยสามีท่านได้ แต่เพื่องาน ผมต้องการการเชื่อใจและความเท่าเทียมกัน The King's Speech (2010)
I thought you believed in equality?ข้าคิดว่าท่านเชื่อในความเท่าเทียมกัน The Coming of Arthur: Part Two (2010)
Any person printing, publishing or circulating written matter urging for public acceptance or social equality between whites and Negroes is subject to imprisonment."บุคคลใดที่เขียน ตีพิมพ์ เผยแพร่ ยั่วยุให้เกิดการยอมรับ หรือความเท่าเทียมกัน ระหว่างคนขาวกับนิโกร มีโทษต้องจำคุก" The Help (2011)
I'm restoring balance to the universe.ฉันกำลังสร้างความเท่าเทียมกัน A Scandal in Belgravia (2012)
You stand in front of one of Pollock's works, the chaos fades away and you see the discipline, the balance of restraint and abandon.นายกำลังยืนอยู่ข้างหน้า หนึ่งในงานของ พอลล็อค นะ ความยุ่งเหยิงจางหายไป และก็มองเห็นความเป็นระเบียบ มีความเท่าเทียมกันระหว่าง ความยับยั้งชั่งใจและปล่อยวาง Stealing Home (2012)
But treaties of this nature seldom form with an equality of power.แต่สนธิสัญญาในลักษณะนี้ มักไม่เกิดความเท่าเทียมกันของอำนาจ Scandal (2012)
Their sudden appearance and equally sudden disappearance...พวกเขาปรากฎตามทันทีทันใด และความเท่าเทียมกันก็หายไปอย่างรวดเร็ว The Avengers (2012)
What if I found someone to invest new equity capital?ถ้าเกิดฉันเจอใครบางคน ที่จะทำให้เมืองนี้มีความเท่าเทียมกันล่ะ City of Heroes (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเท่าเทียมกัน[n. exp.] (khwām thaothīem kan) EN: equality ; parity   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coequality[N] ความเท่าเทียมกัน, See also: ความเสมอภาค, Syn. coordination
equation[N] ความเท่าเทียมกัน, See also: ความสมดุล, Syn. balance, equality, equivalence
parity[N] ความเท่าเทียมกัน, See also: ความเสมอภาค, Syn. equivalence, equality, eventness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counterbalance(เคา'เทอะแบลเลินซฺ) n. น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ vt.,vi. ถ่วงให้เท่ากัน, Syn. counterpoise
equation(อีเคว'เชิน) n. สมการ,การทำให้เท่ากัน,ความเท่าเทียมกัน,ความสมดุล, Syn. equality

English-Thai: Nontri Dictionary
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
equality(n) ความเท่าเทียมกัน,ความสมมาตร,ความเสมอภาค
equation(n) สมการ,ความสมดุล,ความเท่าเทียมกัน
parity(n) ความเท่าเทียมกัน,ความคล้ายคลึงกัน,ความเสมอกัน,ดุลยภาพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top