ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเชื่อถือ

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเชื่อถือ-, *ความเชื่อถือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเชื่อถือ[N] believability, See also: credence, Syn. ความเชื่อ, Example: คนไทยมีความเชื่อถือว่าการมีลูกผู้ชายจะพาพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ได้ ถ้าลูกชายบวชให้
ความเชื่อถือ[N] trust, See also: faith, credit, reliance, Syn. ความนับถือ, ความศรัทธา, Example: รัฐบาลยังได้รับความเชื่อถือจากประชาชน
ความเชื่อถือได้[N] reliability, See also: dependability, trustworthiness, trustiness, Syn. ความน่าเชื่อถือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reliabilityความเชื่อถือได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reliabilityความเชื่อถือได้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reliabilityความเชื่อถือได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reliabilityความเชื่อถือได้, ความไว้ใจได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
system reliabilityความเชื่อถือได้ของระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reliability (Engineering)ความเชื่อถือได้ (วิศวกรรมศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reliabilityความเชื่อถือได้ [TU Subject Heading]
Reliability (Engineering)ความเชื่อถือได้ (วิศวกรรมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Superstitionความเชื่อถือโชคลาง [TU Subject Heading]
Reliabilityความเชื่อถือได้ [การบัญชี]
reliabilityความเชื่อถือได้, ความสามารถของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หรือระบบใดระบบหนึ่งที่จะทำงานได้ผลดีแน่นอนตามหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You're aware of that? - Yes, sir...หลักการ และความเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ ดูเหมือนจะไม่สนับสนุนเรื่องราวเลย Deep Throat (1993)
Well, nobody gets near the Dowager Empress without convincing Sophie first.เอ่อ ไม่มีใครเข้าเฝ้าราชินีหม้ายโดยปราศจาก ความเชื่อถือของโซฟีก่อน Anastasia (1997)
that has been given with good heart and trust to myself, your humble servant.ที่ได้รับมาด้วยหัวใจอันดีงาม และความเชื่อถือต่อตัวผม ข้ารับใช้ผู้ต่ำต้อยของพวกท่าน The Education of Little Tree (1997)
Men can't be trusted. Stay on your toes.ผู้ชายสามารถเว็บไซต์นั้นทีได้รับความเชื่อถือ อยู่บนเท้าของคุณ Princess Mononoke (1997)
And yet, she herself is still in silent agony, in faraway East Africa.นั่นทำให้พ่อเธอหมดความเชื่อถือในตัวเธอ แต่ทว่าเธอก็ยังยอมปวดร้าวตามลำพัง เศร้าโศกกับหลุมศพของทหารออกรบ... Malèna (2000)
Well it gradually evolved a public trust for the provision of safety on that very specific level.จากนั้นมันก็ค่อย ๆ ได้รับความเชื่อถือจากสาธารณชน ให้ทำหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยในเรื่องนี้ The Corporation (2003)
New evidence now discredits earlier reports...หลักฐานใหม่ตอนนี้ ได้ทำให้รายงานก่อนหน้านี้หมดน่าความเชื่อถือ Resident Evil: Apocalypse (2004)
In the wrong light, the loss of the Voice of London could be devastating to our credibility.ด้วยความสับสน, เราเพิ่งสูญเสีย เสียงแห่งลอนดอน... ...นี่อาจทำให้เราไม่ได้รับความเชื่อถือV for Vendetta (2005)
I think i've used up my limit of cry wolfs with her.หนูคิดว่ากับเธอโควต้าความเชื่อถือหนูหมดไปแล้ว. Hidden (2005)
Because our faith has never failed us.เพราะว่าความเชื่อถือของพวกเรา ไม่เคยล้มเหลว Silent Hill (2006)
I'm running on a platform of moral, mental, and social advancement through good deeds.เป็นผลกับการเลือกตั้งประธานนักเรียน หนูต้องรีบไปที่เวทีพูดเกี่ยวกับศีลธรรม,ความเชื่อถือ Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
Trust is earned.คุณได้ความเชื่อถือแล้ว Minimal Loss (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเชื่อถือ[n.] (khwām cheūatheū) EN: trust ; faith ; credit ; reliance   FR: crédit [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fay[N] ความเชื่อถือ, See also: ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, Syn. faith
reliance[N] ความไว้วางใจ, See also: ความเชื่อถือ, Syn. belief, trust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt.,n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
belief(บิลีฟ') n. ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ศรัทธา,ข้อบัญญัติทางศาสนา, Syn. faith
confidence(คอน'ฟิเดินซฺ) n. ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ), Syn. trust,reliance,boldness
credence(เครด'เดินซฺ) n. ความเชื่อถือว่าจริง,ความไว้วางใจ,หลักฐานความเชื่อถือ -Phr. (credence table,credenzaโต๊ะข้างที่ใช้ในวิธีศีลมหาสนิท (Eucharist)), Syn. assurance,belief,trust,faith ###A. distrust,mistrust
credit(เครด'ดิท) {credited,crediting,credits} n. ความน่าไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ชื่อเสียง,เกียรติยศ,เกียรติภูมิ,ฐานะ,หลักฐาน,สินเชื่อ,การเชื่อของ,เงินสินเชื่อ,เงินคงเหลือในธนาคาร,บัญชีรายรับ,หน่วยกิตวิชา,หนังสือรับรองสินเชื่อ vt. เชื่อถือ,ไว้วางใจ,เลื่อมใส,นำชื่อ
credo(ครี'โด) n. ข้อบัญญัติทางศาสนา,ข้อบัญญัติ,ความเชื่อถือ, Syn. creed
creed(ครีด) n. ข้อบัญญัติทางศาสนา,หลักความเชื่อถือ, See also: creedal ดูcreed, Syn. credo

English-Thai: Nontri Dictionary
belief(n) ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ความเลื่อมใส,ความศรัทธา
confidence(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้ใจ,ความเชื่อถือ
credence(n) ความเชื่อถือ,หลักความเชื่อ,ความไว้วางใจ
reliance(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้วางใจ,ความเชื่อถือ
trust(n) ความไว้ใจ,การให้เชื่อ,ความเชื่อถือ,ความรับผิดชอบ,สินเชื่อ,ของฝาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top