ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเจ็บปวดรวดร้าว

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเจ็บปวดรวดร้าว-, *ความเจ็บปวดรวดร้าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเจ็บปวดรวดร้าว[N] affliction, See also: agony, anxiety, distress, suffering, Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความปวดร้าวใจ, Ant. ความสุข, ความยินดี, ความปลื้มปิติ, Example: อดีตสำหรับบางคนอาจเป็นทั้งความเจ็บปวดรวดร้าวหรือเป็นความสุขสมหวัง, Thai definition: ความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งทางร่างกายหรือจิตใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It means I leave you in anguish, wallowing in freakish misery forever.มันหมายถึงข้าจะทิ้งเจ้าให้จมอยู่กับความเจ็บปวดรวดร้าว เกลือกกลิ้งอยู่ในความทรมานชั่วนิรันดร์ The Princess Bride (1987)
Least, not about anything but the pain.เพราะความเจ็บปวดรวดร้าว Titanic (1997)
but you must put aside your anguish if you wish to save the world.แต่คุณจะต้องปล่อยวางความเจ็บปวดรวดร้าวนี้ไป ถ้าคุณต้องการช่วยโลกเอาไว้ Zod (2006)
You wake up one day and you're a seething mass of pain.วันนึงนายก็จะตื่นขึ้นมา พร้อมความเจ็บปวดรวดร้าวสุดๆ Chuck Versus the Sensei (2008)
Ah, the most painful of afflictions.อ่า โรคที่มีความเจ็บปวดรวดร้าวที่สุด 7:15 A.M. (2012)
I think she's in constant pain and is always looking to figure out whom to blame for it.ข้าคิดว่านางมีแต่ความเจ็บปวดรวดร้าว เและนางกำลังหาใครสักคนที่จะมารับผิดชอบ The Evil Queen (2013)
And just anything to alleviate some of the anguish that I felt.และอะไรก็ตามที่ช่วยบรรเทา ความเจ็บปวดรวดร้าวที่ฉันรู้สึก After Porn Ends 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเจ็บปวดรวดร้าว[n. exp.] (khwām jeppūat rūat rāo) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering   FR: souffrance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affliction[N] ความเจ็บปวดรวดร้าว, See also: ความทุกข์, Syn. suffering, pain

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top