ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเกี่ยวข้อง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเกี่ยวข้อง-, *ความเกี่ยวข้อง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเกี่ยวข้อง(n) concernment, See also: involvement, association, Syn. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, Example: พนักงานในบริษัทถูกสอบสวนเพราะตำรวจเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับการโจรกรรม
ความเกี่ยวข้องกัน(n) association, See also: connection, relation, Syn. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, Example: คนในหมู่บ้านมีความเกี่ยวข้องกันทางเครือญาติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Community Concernความเกี่ยวข้องของชุมชน [การแพทย์]
Correlation, Negativeความเกี่ยวข้องกันอย่างสมบูรณ์ในทางลบ [การแพทย์]
Involvement of Peopleความเกี่ยวข้องของประชาชน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't understand the relevance of the question.ฉันไม่เข้าใจความเกี่ยวข้องของคำถาม Contact (1997)
"The law is reason free from passion."ระวังตัวให้ดี "กฎหมายคือเหตุผลอันปราศจากความเกี่ยวข้องทางอารมณ์" Legally Blonde (2001)
Our connection.ความเกี่ยวข้องของเราทั้งสอง The Matrix Reloaded (2003)
Varying demographics, apparently unrelated.การตายของคนเหล่านี้ ไม่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเด่นชัด Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
That's what this whole thing has been about.นั่นคือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด Mr. Monk and the Blackout (2004)
I checked for more patterns of 3s. His class was on tuesdays.ฉันลองหาความเกี่ยวข้องของเลขสามอื่น ๆ/Nพบว่าชั้นเรียนของเขาตรงกับวันอังคาร Compulsion (2005)
What we require is a stranger, yet one who is connected to us.เราต้องการ คนแปลกหน้าที่มีความเกี่ยวข้องกับเรา The Wicker Man (2006)
-He's connected to us. -He's connected to us.เขามีความเกี่ยวข้องกับเรา The Wicker Man (2006)
Should you find the need to clarify your status... regarding the details of that relationship... we would of course welcome any clarification you might... feel the need to share with us.คุณควรจะรู้สถานภาพของตัวเองสักที ว่าคุณมีความเกี่ยวข้องอย่างไร เรายินดีที่จะรับฟังความกระจ่าง The Last King of Scotland (2006)
But I know he has a connection to one of the hostages-- a 15-year-old boy named Derek Huxley.ไม่ แต่ผมรู้ว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับตัวประกันคนนึง เด็กผู้ชายอายุ15ปีชื่อเดเรค ฮักซ์ลีย์ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
I don't know if -- if going in and announcing that you're some supernatural freak with a demonic connection is the best thing, okay?ถ้านายเข้าไปประกาศว่า เป็นตัวประหลาดที่มีพลังวิเศษ ที่มี.. ความเกี่ยวข้องกับปีศาจ อย่างนั้นนะเหรอ? Simon Said (2006)
we are now operating under the assumption that our killer is somehow connected to law enforcement.ตอนนี้เรามีข้อสรุปว่า นักฆ่าของเรามีความเกี่ยวข้องกับ การรักษากฎหมาย Morning Comes (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเกี่ยวข้อง[khwām kīokhøng] (n) EN: concernment ; redevance
ความเกี่ยวข้องกัน[khwām kīokhøng kan] (n, exp) EN: association

English-Thai: Longdo Dictionary
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
application(n) ความสัมพันธ์กัน, See also: ความเกี่ยวข้อง, Syn. relevance, applicability, relationship
germaneness(n) ความเกี่ยวข้องกัน, See also: ความเกี่ยวดองกัน, ความสัมพันธ์กัน
pertinence(n) ความเกี่ยวข้อง, See also: การตรงกับปัญหา, ความเกี่ยวเนื่อง
pertinency(n) ความเข้าเรื่อง, See also: ความเกี่ยวข้อง, การตรงกับปัญหา
relation(n) ความเกี่ยวข้องกัน, See also: ความสัมพันธ์, Syn. association, connection
relationship(n) ความสัมพันธ์, See also: ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association, connection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร, ความเกี่ยวข้อง, ความมีประโยชน์, การใช้, การร้องขอ, คำร้องขอ, ใบสมัคร, ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration, utility, request
concernment(คันเซิร์น'เมินทฺ) n. ความสำคัญ, ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์, ความกังวล, ความเป็นห่วง, สิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ, ความสนใจ, Syn. involvement, worry
pertinence(เพอ'ทิเนินซฺ, -ซี) n. ความเข้าเรื่อง, ความเกี่ยวข้อง, การตรงกับปัญหา
pertinency(เพอ'ทิเนินซฺ, -ซี) n. ความเข้าเรื่อง, ความเกี่ยวข้อง, การตรงกับปัญหา
relationship(รีเล'เชินชิพ) n. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, ความเกี่ยวดอง, ความเป็นญาติกัน, ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association
respect(รีสเพคทฺ') n. ความนับถือ, ความเคารพ, ความยำเกรง, ความคารวะ, ความเอาใจใส่, ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวข้อง, ประเด็น, ข้อ, ประการ vt. นับถือ, เคารพ, สัมพันธ์กับ, เกี่ยวกับ, คำนึง, พิจารณา, See also: respecter n., Syn. regard, esteem
togetherness(ทู'เกธ'เธอะนิส) n. ความพร้อมกัน, การร่วมกัน, ความสัมพันธ์กัน, ความเกี่ยวข้องกัน, ภราดรภาพ, มิตรภาพอันอบอุ่น, Syn. collectiveness

English-Thai: Nontri Dictionary
implication(n) การเกี่ยวพัน, ความหมาย, ความเกี่ยวข้อง, นัย
pertinence(n) ความเหมาะสม, ความเข้าเรื่อง, ความเกี่ยวข้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
該当[がいとう, gaitou] (n, vt) ความเกี่ยวข้อง, เกี่ยวข้อง
相関[そうかん, soukan] (n, vt) ความเกี่ยวข้องกัน, ความเกี่ยวเนื่อง

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top