ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเกลียด

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเกลียด-, *ความเกลียด*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเกลียด(n) hate, See also: hatred, loathing, detestability, Syn. ความชัง, ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ, Ant. ความชอบ, ความรัก, Example: ผลของความเกลียดมีแต่สิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้น
ความเกลียดชัง(n) hatred, See also: abhorrence, loathing, detestability, Syn. ความชัง, ความเกลียด, Ant. ความรัก, Example: ลูกเลี้ยงมักจะได้รับความเกลียดชังจากแม่เลี้ยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
xenophobiaความเกลียดกลัวต่างชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed.ความโลภ มีทุกหนแห่ง มีความเกลียดชัง ที่ราบกูส เกิดการนองเลือด The Great Dictator (1940)
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took will return to the people.รอดจากความเกลียดชัง และความตายที่เผด็จการมอบให้ และอำนาจที่เขาเอาไป จะกลับมาสู่ประชาชน The Great Dictator (1940)
No. It was rude, hateful.ไม่ มันหยาบคาย เต็มไปด้วยความเกลียดชัง Rebecca (1940)
And when you do that, it calls on something in human nature that makes his hatred for you decrease and his respect increase.และเมื่อเราทำแบบนั้น บางอย่างในตัวมนุษย์ จะทำให้ความเกลียดของเขาลดลง และความนับถือเพิ่มขึ้น Gandhi (1982)
I'm more of a hate-stylist, if you will. Thank you very much.ผมศิลปินตกแต่งความเกลียด ขอบคุณมาก Punchline (1988)
As much as Kelly hated her shrink she also loved him.ความเกลียดมันพรั่งพรูเข้าสู่เธอ... ...เท่าๆกับความรักที่เธอมีให้เขา Basic Instinct (1992)
Now there's nothing but bitterness and hatred.แต่ในตอนนี้กลับมีเพียง ความขมขื่นและความเกลียดชัง Wuthering Heights (1992)
all that hatred.ทุกความเกลียดชังที่ In the Name of the Father (1993)
Consumed by his hatred for Nicholas and his family, ผลาญทุกอย่างด้วยความเกลียดชัง ต่อนิโคลัสและครอบครัว Anastasia (1997)
Bear us no hate. Be at peace.จำเราไม่มีความเกลียดชัง จะอยู่ที่ความสงบสุข Princess Mononoke (1997)
You shall know my agony and my hatred.คุณจะได้ทราบความทุกข์ทรมานและความเกลียดชังของฉัน Princess Mononoke (1997)
He must have died full of hate.เขาต้องเสียชีวิตที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง Princess Mononoke (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเกลียดชัง[khwām klīetchang] (n) EN: hatred  FR: haine [ f ] ; abomination [ f[

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abhorrence(n) ความชิงชัง, See also: ความเกลียดชัง, Syn. execration, detestation
animosity(n) ความเกลียดชัง, Syn. hostility, dislike, enmity
antipathy(n) ความเกลียดชังอย่างมาก, See also: ความชิงชัง, ความเป็นศัตรู, ความเกลียดชัง, การแตกร้าว, Syn. aversion, hostility, hatred, Ant. attraction, affinity
bad blood(n) ความเกลียดชัง, See also: ความไม่พอใจ, ความรู้สึกไม่ดีต่อกัน, Syn. hatred, Ant. affection
bad feeling(n) ความเกลียดชัง, See also: ความไม่พอใจ, ความรู้สึกไม่ดีต่อกัน, Syn. bad blood
detestation(n) ความเกลียดอย่างมาก, See also: ความรังเกียจ, ความไม่ชอบอย่างมาก, Syn. hate, hatred, loathing, Ant. attraction
hate(n) ความเกลียด, See also: ความชัง, ความไม่พอใจ, ความเกลียดชัง
hatred(n) ความเกลียดชัง, See also: ความเป็นศัตรู, ความเป็นปรปักษ์, Syn. abhorrence, detestation, loathing, Ant. fondness, liking, love
loathing(n) ความรังเกียจ, See also: ความเกลียดชัง, ความชิงชัง, Syn. abhorrence, hatred, Ant. admiration, love, adoration
misanthropy(n) ความไม่ไว้ใจมนุษย์, See also: ความเกลียดชังมนุษย์, Syn. cynicism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust
animosity(แอนนิมอส' ซิที) n. ความจง-เกลียดจงชัง, ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด
animus(แอน' นิมัส) n. ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด, เจตจำนง, Syn. animosity
antipathy(แอนทิพ' พะธี) n. ความไม่ลงรอย, ความไม่พอใจ, ความเกลียด, สิ่งที่ไม่ลงรอย, สิ่งที่ไม่ชอบ, Syn. hostility, hatred, enmity
cataclysm(แคท'ทะคลิซ'ซึม) n. การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางการเมืองและสังคม) , ความเกลียด, ความหายนะ., See also: cataclysmic adj, ดูcataclysm cataclysmal adj. ดูcataclysm, Syn. disaster
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม, โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง, การดูหมิ่น, การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
detestation(ดีเทสเท'เชิน) n. ความเกลียด, ความชัง, ผู้ที่ถูกเกลียด, ผู้ที่ถูกชัง, Syn. hatred
enmity(เอน'มิที) n. ความเป็นปฏิปักษ์, ความเกลียด, ความมีเจตนาเป็นอริ
hatemonger(เฮท'มังเกอะ) n. ผู้ปลุกปั่นความเกลียด, See also: hatemongering n.
hatred(เฮ'ทริด) n. ความเกลียด, ความอามาตแค้น

English-Thai: Nontri Dictionary
abhorrence(n) ความรังเกียจ, ความขยะแขยง, ความเกลียดชัง, ความชิงชัง
abomination(n) ความขยะแขยง, ความรังเกียจ, ความเกลียด
animosity(n) ความเป็นอริ, ความเกลียด, ความเป็นปรปักษ์
animus(n) ความเกลียดชัง, ความเป็นอริ, ความเป็นปรปักษ์
antipathy(n) ความเกลียดชัง, ความเป็นปรปักษ์
aversion(n) ความรังเกียจ, ความไม่ชอบ, ความเกลียดชัง
backyard(n) ความเป็นศัตรู, ความเกลียดชัง, ความไม่เป็นมิตร
despite(n) การดูหมิ่น, การดูถูก, การเหยียดหยาม, ความชั่ว, ความเกลียดชัง
detestation(n) ความชิงชัง, ความเกลียดชัง, ความไม่ชอบ
dislike(n) ความไม่ชอบ, ความเกลียด, ความเบื่อหน่าย

German-Thai: Longdo Dictionary
wachsen(vi) |wächst, wuchs, ist gewachsen| เติบโต, เจริญงอกงาม, ยาวขึ้น(เล็บ), ขึ้น(วัชพืช, หญ้า), เพิ่มความเข้มข้นขึ้น(เสียง, ความเกลียด, ความสนใจ)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top