ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความอุดมสมบูรณ์

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความอุดมสมบูรณ์-, *ความอุดมสมบูรณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอุดมสมบูรณ์[N] richness, Example: เจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้, Thai definition: ความบริบูรณ์ด้วยสิ่งต่างๆ มากมายโดยไม่มีส่วนใดขาดตกบกพร่อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soil fertilityความอุดมสมบูรณ์ของดิน [TU Subject Heading]
Soil Fertility ความอุดมสมบูรณ์ของดิน [สิ่งแวดล้อม]
Fertility, Soil ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ความสามารถของดินในการให้ธาตุอาหาร ที่จำเป็นเพื่อการเจริญเติบโตของพืช [สิ่งแวดล้อม]
soil fertilityความอุดมสมบูรณ์ของดิน, ดินที่มีฮิวมัสมากเหมาะแก่การเพาะปลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I got plenty of gold. - Yes, yes.ฉันได้รับความอุดมสมบูรณ์ ของทอง ใช่ ๆ. Pinocchio (1940)
Curious thing, that, give the British soldier plenty of tea, and he'll die for you.สิ่งที่อยากรู้อยากเห็นว่าให้ ทหารอังกฤษ ความอุดมสมบูรณ์ของชาถ่าน ของเขา และมีคุณเขาจะตายเพื่อคุณ How I Won the War (1967)
They can't be trusted with their feet.เด็กผู้ชาย พวกเขาไม่สามารถ เชื่อถือได้กับเท้าของพวกเขา เท้าและความอุดมสมบูรณ์ของ brewups และคุณจะ How I Won the War (1967)
Take your time, Charlie. We got plenty of it.ใช้เวลาของคุณ ชาร์ลี เรามี ความอุดมสมบูรณ์ของมัน Mad Max (1979)
- That gives us 40 minutes to get the fuck outta Dodge, which, if you do what I say, when I say it, should be plenty.- นั่นทำให้เรามี 40 นาทีที่จะได้รับ outta เพศสัมพันธ์ที่ดอดจ์ ซึ่งถ้าคุณทำสิ่งที่ฉันพูดเมื่อฉันบอกว่ามันควรจะมีความอุดมสมบูรณ์ Pulp Fiction (1994)
That's plenty of time.นั่นคือความอุดมสมบูรณ์ของเวลา The Birdcage (1996)
We've had plenty of minor eruptions. Maybe we're over the hump.เรามีความอุดมสมบูรณ์ของการระเบิดเล็ก ๆ น้อย ๆ บางทีเรามากกว่าโคก Dante's Peak (1997)
Nuclear power is meaningless in a world where a virus can kill an entire population and leave its wealth intact.พลังนิวเคลียร์ไร้ความหมายไปแล้ว... ...ในโลกที่เชื้อไวรัส สามารถฆ่าคนได้ทั้งโลก... ...โดยความอุดมสมบูรณ์ของโลกไม่เสียหาย. V for Vendetta (2005)
Through its design and sturdy construction, you'll have plenty of air for eons to come.ผ่านการออกแบบ และการก่อสร้างแข็งแรงของมัน คุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ของอากาศ สำหรับมหายุคที่จะมา Ice Age: The Meltdown (2006)
And then the Festival of Fertility too, of course.มีเทศกาลความอุดมสมบูรณ์ด้วย The Wicker Man (2006)
"In societies as disparate as ancient Egypt and pre-Columbian Incan fertility festivals were utilized in much the same way.ในสังคมที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างอียิปต์ โบราณและยุคก่อนโคลัมเบียนอินคา เทศกาลความอุดมสมบูรณ์.. ถูกใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดียวกัน The Wicker Man (2006)
A younger woman was chosen to personify fertility and then killed in a blood ritual by the presiding priesthood.หญิงสาวถูกเลือก เป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ และถูกฆ่าในพิธีเลือด โดยน้ำมือหัวหน้านักบวชหญิง The Wicker Man (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอุดมสมบูรณ์[n.] (khwām udomsombūn) EN: richness   FR: abondance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abundance[N] ความอุดมสมบูรณ์, See also: ความอุดม, ความสมบูรณ์, ความมากมาย, Syn. bounty, profusion
amplitude[N] ความล้นเหลือ, See also: ความอุดมสมบูรณ์, Syn. abundance, fullness
exuberance[N] ความอุดมสมบูรณ์, Syn. abundance, affluence, plenty
fatness[N] ความอ้วน, See also: ความอุดมสมบูรณ์, Syn. plumpness, obesity
fertility[N] ความอุดมสมบูรณ์, Syn. fertile, fecundity, productivity, Ant. barrenness, infertility
luxuriance[N] ความอุดมสมบูรณ์, See also: ความหรูหรา
nuttiness[N] ความอุดมสมบูรณ์
plenitude[N] ความเต็มที่, See also: ความอุดมสมบูรณ์, ความมากมาย, Syn. wealth, abundance
plethora[N] การมีมากเกินไป, See also: ความอุดมสมบูรณ์เกินไป, Syn. excess, plenty, surplus, overabundance
productivity[N] ความอุดมสมบูรณ์, Syn. richness, potency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abundance(อะบัน' เดิน') n. ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ. -abundant adj.
athena(อะธี'นะ) n. เทพเจ้ากรีกแห่งปัญญาความอุดมสมบูรณ์ศิลป์., Syn. Athene, Pallas, Pallas Athena (goddess of wisdom)
cornucopia(คอร์นะโค'เพีย) n. เขาแพะ (ตามตำนาน) ที่ใส่อาหารเครื่องดื่มอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หมดสิ้น,ความอุดมสมบูรณ์,เครื่องประดับหรือภาชนะรูปเขา, See also: cornucopian adj. ดูcornucopia cornucopiate adj. ดูcornucopia
dionysus(ได'อะไน'ซัส) n. เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ สุราและละคร
exuberance(อิกซู'เบอะเรินซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความร่าเริงมาก,ความลิงโลด,ความเจริญงอกงาม, Syn. vitality
fatness(แฟท'นิส) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์, Syn. obesity
fecundity(ฟีเคิน'ดิที) n. ความมีลูกดก,ความอุดมสมบูรณ์,ความสามารถสร้างสรรค์ได้มาก, Syn. fruitfulness
fertility(เฟอทิล'ลิที) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความสามารถให้ผลหรือลูกได้
fertilization(เฟอทะไลเซ'เชิน) n. การผสมพันธุ์,การทำให้มีลูก,การทำให้เกิดผล,การทำให้ดินอุดมสมบูรณ์,ความอุดมสมบูรณ์., Syn. fertilisation ,fecundation
galore(กะลอร์') adv. มากมาย,เยอะแยะ,อุดมสมบูรณ์,ล้นหลาม. n. ความอุดมสมบูรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
abundance(n) ความดกดื่น,ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย
exuberance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความเจริญงอกงาม
fatness(n) ความอ้วน,ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
fecundity(n) ความอุดมสมบูรณ์,การให้ผลดก,ความสามารถสร้างสรรค์ได้
fertility(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความอุดม,ความสมบูรณ์
fruitfulness(n) ความอุดมสมบูรณ์,การมีผลดก,การให้ผลดี
luxuriance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความฟุ้งเฟ้อ,ความหรูหรา
opulence(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ
plenitude(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความสมบูรณ์,ความเต็มที่
plenty(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย,ความมั่งคั่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top