ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความอบอุ่น

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความอบอุ่น-, *ความอบอุ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอบอุ่น[N] warmth, See also: proximity, closeness, Ant. ความว้าเหว่, Example: นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ศึกษาพบว่าเด็กที่ขาดความอบอุ่นใกล้ชิดจากมารดาในตอนเริ่มต้นชีวิตจะมีความบกพร่องหลายอย่างเกิดขึ้นทางด้านจิตใจ
ความอบอุ่น[N] warmth, See also: heat, Example: ชาวบ้านเอากิ่งไม้แห้งมาก่อไฟให้เกิดความอบอุ่น, Thai definition: ความอุ่นสบายของอากาศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
global warmthความอบอุ่นของโลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then, passion consumed, the Professor seemed to realize his idol no longer inspired such religious fervourต่อมา, กิเลสที่บริโภค, professor seemed ที่จะเข้าใจ... ...จินตนาการของเขา .ไม่ใช่ inspired such ความอบอุ่นมากเคร่งศาสนาอีกต่อไป Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And something warm to come toและกลับไปยังความอบอุ่น The Blues Brothers (1980)
And in my bones I feel the warmthและในร่างกระดูกของฉัน / ฉันรู้สึกถึงความอบอุ่น The Nightmare Before Christmas (1993)
Only little cozy things secure inside their dreamlandมีแต่ความอบอุ่นที่ปลอดภัยภายในโลกแห่งความฝันของพวกเขา The Nightmare Before Christmas (1993)
A hue like the blush of a rose, pink and pale... and she must be coaxed to open her petals... with a warmth like the sun.สีสันเฉกเช่นกุหลาบ ชมพูระเรื่อ และเธอถูกกล่อมให้เผยกลีบ ด้วยความอบอุ่นเหมือนดวงอาทิตย์ Don Juan DeMarco (1994)
A good, steady, warm, glow... you know, that does the trick over the long run.แสงแห่งความอบอุ่น มั่นคง รู้ไหม มันเป็นกลวิธีให้อยู่กันได้ยืด Don Juan DeMarco (1994)
- Is it really warm?- มันเป็นความอบอุ่นจริงๆ? Dante's Peak (1997)
It's wonderful.ความอบอุ่นหนะ City of Angels (1998)
Especially since his daddy wiped out half our pack and wears our skin to keep warm.โดยเฉพาะเมื่อพ่อของเขาถลกหนังพวกเรา ไปใส่เพื่อความอบอุ่นIce Age (2002)
... theregoesourwarmclimate.... ความอบอุ่นในโลกก็จะหมดไป The Day After Tomorrow (2004)
I am grouchy due to lack of recent physical intimacy.ชั้นหงุดหงิดไปหน่อยเพราะช่วงนี้ ขาดความอบอุ่นใกล้ชิดทางร่างกาย 50 First Dates (2004)
All individuals but... all connectedในแบบที่ต่างกัน แต่ก็รักกัน ด้วยความอบอุ่น Rice Rhapsody (2004)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cordiality[N] ความอบอุ่นเป็นกันเอง, Syn. friendly feeling, warm
warmness[N] ความอบอุ่น, Syn. warmth, heat
warmth[N] ความอบอุ่น, Syn. freindliness, feeling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cordiality(คอร์ดิแอล'ลิที) n. คำพูดหรือพฤติการณ์ให้ความสนิทสนมหรือความอบอุ่น
fervency(เฟอ'เวินซี) n. ความอบอุ่นมาก,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น, Syn. ardency,zeal
fervor(เฟอ'เวอะ) n. ความอบอุ่นมาก,ความร้อนรน,ความเร่าร้อน,ความร้อนจัด
fervour(เฟอ'เวอะ) n. ความอบอุ่นมาก,ความร้อนรน,ความเร่าร้อน,ความร้อนจัด
warmth(วอร์ม) n. ความอบอุ่น,ความรู้สึกรุนแรง, Syn. heat,ardour,compassion
watch fireแคมป์ไฟให้ความอบอุ่นและความสว่างในเวลากลางคืน

English-Thai: Nontri Dictionary
warmth(n) ความอบอุ่น,ความตื่นเต้น

French-Thai: Longdo Dictionary
chaud(n) le chaud = ความร้อน, ความอบอุ่น, See also: A. le froid,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top