ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความหวาดกลัว

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความหวาดกลัว-, *ความหวาดกลัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหวาดกลัว[N] dread, See also: terror, fear, scare, fright, Syn. ความกลัว, Example: เขานั่งมองรุ่นพี่ตัวใหญ่บึกบึนที่ยืนขู่คำรามด้วยความหวาดกลัว, Thai definition: การสะดุ้งกลัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think we can assume the boy ran out in a state of panic, having just killed his father.ผมคิดว่าเราสามารถสมมติเด็กวิ่งออกมาในสถานะของความหวาดกลัวที่มีเพียงแค่ฆ่าพ่อของเขา 12 Angry Men (1957)
There is no panic in his fight.มีความหวาดกลัวในการต่อสู้ ของเขาไม่เป็น The Old Man and the Sea (1958)
- I'm in fear of my life, you know.ฉันอยู่ในความหวาดกลัวในชีวิตของ ฉันให้คุณรู้ว่า Help! (1965)
They're just fear and folklore.พวกเขากำลังเพียงความหวาดกลัวและชาวบ้าน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Yes, I am a silly girl, for not having seen sooner that you are nothing but a coward with a heart full of fear.ใช่, ข้าอาจโง่เขลา แต่ไม่ได้โง่เขลาจนไม่เห็นว่า แท้จริงแล้วท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากคนขี้ขลาด ซึ่งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในจิตใจ The Princess Bride (1987)
Then why is there fear behind your eyes?ถ้างั้น ทำไมข้าจึงเห็นความหวาดกลัวในดวงตาท่านล่ะ? The Princess Bride (1987)
I've had reports that anti-government elements are using this "Akira" madness of yours as an excuse to whip up their terrorist fervor!ผมได้รับรายงานเกี่ยวกับกลุ่ม ต้านรัฐบาลได้มีการใช้... ..."อากิระ" ความยุ่งยากของพวกคุณเช่นคำขอโทษ เพื่อจะกระตุ้นความหวาดกลัวทั้งหลาย! Akira (1988)
He's going to reconstruct the balance of terror, and open the ultimate can of worms.เขาจะสร้างความสมดุลของความหวาดกลัว และเปิดกระป๋องสูงสุดของหนอน The Russia House (1990)
We were just trying to scare some sense into them.เราเพียงแค่พยายาม สร้างความหวาดกลัวความรู้สึกบางอย? In the Name of the Father (1993)
Now, these are the people who, in a panic... had to dispose of the nitroglycerine... and that is what sealed their fate.ขณะนี้ยังมีคนที่, ในความหวาดกลัว ... มีการจำหน่าย ของไนโตรกลีเซอ ... และเป็นสิ่งที่ปิดสนิท ชะตากรรมของพวกเขา In the Name of the Father (1993)
Trick-or-treat till the neighbor's gonna die of frightทริก ออร์ ทรีท จนกว่าเพื่อนบ้านจะตายด้วยความหวาดกลัว The Nightmare Before Christmas (1993)
Filling your dreams to the brim with frightเติมเต็มให้กับความฝันด้วยความหวาดกลัว The Nightmare Before Christmas (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหวาดกลัว[n.] (khwām wātklūa) EN: dread ; terror ; fear ; scare ; fright   FR: terreur [f] ; épouvante [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fearfulness[N] ความน่ากลัว, See also: ความหวาดกลัว, Syn. cowardice, timidity
fright[N] การสะดุ้งตกใจ, See also: ความหวาดกลัวขึ้นมาอย่างกระทันหัน, Syn. fear, scare
horror[N] ความหวาดกลัว, See also: ความขยะแขยง, Syn. dread, fear, terror
scare[N] ความหวาดกลัว, See also: ความตื่นตระหนก, ความกลัว, Syn. alarm, fright, terror
terror[N] ความหวาดกลัว, See also: ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ, Syn. fright, horror, panic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
phobia(โฟ'เบีย) n. ความหวาดกลัว,โรคกลัว,ความกังวลชนิดครอบงำ, See also: phobic adj.
specter(สเพค'เทอะ) n. ผี,สถานที่น่ากลัว,ความหวาดกลัว, Syn. apparition
spectre(สเพค'เทอะ) n. ผี,สถานที่น่ากลัว,ความหวาดกลัว, Syn. apparition
terror(เท'เรอะ) n. ความหวาดกลัว,ความน่ากลัว,ความสยองขวัญ., See also: terrorful adj., Syn. panic,fear,dread

English-Thai: Nontri Dictionary
fear(n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต
panic(n) ความหวาดกลัว,ความตื่นตกใจ,ความเสียขวัญ
phobia(n) ความหวาดกลัว,ความกังวล,ความหวาดวิตก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top