ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความหวั่นไหว

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความหวั่นไหว-, *ความหวั่นไหว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหวั่นไหว[N] trembler, See also: shake, quake, Syn. การสั่นสะเทือน
ความหวั่นไหว[N] fear, See also: scare, terrifier, alarm, Syn. ความครั่นคร้าม, ความกลัว, Example: เขามีความสุขเมื่อทำงานและเกิดความหวั่นไหวหากต้องลาออกจากบริษัท
ความหวั่นไหว[N] unstability, See also: unsteadiness, Syn. ความไม่มั่นคง, การโอนเอน, Example: กระแสข่าวการกลับคืนสู่อ้อมอกจีนของเกาะฮ่องกงได้สร้างความหวั่นไหวให้กับตลาดการเงินฮ่องกงอยู่ตลอดเวลา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get out of the car.และผมก็รู้ว่านั่นเป็นเงินจำนวนมหาศาล ที่สร้างความหวั่นไหวกับความเครียดบางอย่าง... Edge of Darkness (2010)
She's taking advantage of your emotional vulnerability!เธอฉวยโอกาสจากความหวั่นไหวของนาย Episode #1.1 (2016)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flurry(เฟลอ'รี) n. หิมะที่ตกปรอย ๆ ,ฝนตกลงมาอย่างประปราย,ความตื่นเต้นหรืองงงวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน,ความเกรียวกราว,ความหวั่นไหวของตลาดหุ้น,ลมที่พัดมาอย่างกะทันหัน. vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้ตื่นเต้น, Syn. fluster
flux(ฟลัคซฺ) n. ท้องร่วง,โรคบิด,การไหล,การเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย,การขาดความมั่นใจ,ความหวั่นไหว vt. ทำให้ละลาย,ทำให้เป็นของเหลว,ถ่าย,ระบาย vi. ละลายไหล, Syn. change
wave(เวฟว) n. คลื่น,ลอน,ความหวั่นไหว,การเคลื่อนตัวเป็นกลุ่ม,การแกว่ง,การโบกไปมา,การเป็นลอน,น่านน้ำ,ทะเล,การหลั่งไหล,การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน,ชั่วครั้งชั่วคราว,พักหนึ่ง vi. vi. โบกไปมา,โบกมือ,เคลื่อนตัวเป็นรูปคลื่น,โค้งสลับทิศทาง,ทำให้เปลี่ยนแปลง

English-Thai: Nontri Dictionary
flux(n) การไหล,โรคบิด,โรคท้องร่วง,ความหวั่นไหว
vacillation(n) การแกว่ง,ความรวนเร,ความหวั่นไหว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top