ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความหลากหลาย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความหลากหลาย-, *ความหลากหลาย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหลากหลาย(n) variety, See also: diversity, miscellany, Example: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้, Thai Definition: มีหลายอย่างต่างๆ กัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diversityความหลากหลาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biodiversityความหลากหลายทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biodiversityความหลากหลายทางชีวภาพ, ความหลากหลายทางชีวภาพ จัดเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) ความหลากหลายของชนิดหรือชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (species diversity) และความหลากหลายของระบบนิเวศ (ecological diversity) [Assistive Technology]
Biodiversityความหลากหลายทางชีวภาพ [TU Subject Heading]
Forest biodiversityความหลากหลายทางชีวภาพของป่า [TU Subject Heading]
Sexual orientationความหลากหลายทางเพศ [TU Subject Heading]
Soil biodiversityความหลากหลายทางชีวภาพของดิน [TU Subject Heading]
Species diversityความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต [TU Subject Heading]
Biodiversityความหลากหลายทางชีวภาพ [สิ่งแวดล้อม]
biodiversityความหลากหลายทางชีวภาพ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Absolutely, I find the country very diverting. Don't you agree, Darcy?แน่นอนครับ ผมว่าชนบทมีความหลากหลาย นายเห็นด้วยมั้ย ดาร์ซี่ Pride & Prejudice (2005)
Even if society is a little less varied than in town.แม้ว่าสังคม จะไม่มีความหลากหลายเท่าในเมือง Pride & Prejudice (2005)
Less varied? Not at all.ความหลากหลายน้อยกว่ารึ ไม่มีทางเลย Pride & Prejudice (2005)
London is so diverting. It's true.ลอนดอน มีแต่ความหลากหลายจริงๆ Pride & Prejudice (2005)
- A multitude of their...-ความหลากหลายของพวกมัน... An American Haunting (2005)
MEN LIKE VARIETY.ผู้ชายชอบความหลากหลาย If There's Anything I Can't Stand (2007)
I didn't think they had a clue what we were doing, as each album changed in its sort of concept and variety.ผมไม่คิดว่าพวกเขาเข้าใจ ว่าพวกเราทำอะไรกัน เพราะแต่ละอัลบั้มมีความเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับแนวคิดและความหลากหลาย It Might Get Loud (2008)
All cities with a large and diverse, transit population.ทุกเมืองเป็นเมืองใหญ่ มีความหลากหลาย มีคนเดินทางผ่านเยอะ Paradise (2008)
The rules stated that the sculpture should recreate the ethnic and socioeconomic diversity that make the city so vibrant and aliveกติกาบอกไว้ว่า... รูปปั้นควรจะช่วยฟื้นฟู\ ความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์และเศรษฐสังคม ที่ทำให้เมืองนี้เจิดจ้าและมีชีวิตชีวา Art Imitates Life (2008)
Having made grain the yeast of life, we multiplied the number of varieties and learned to adapt them to our soils and climates.หลังธัญญาหารแห่งชีวิตกำแรก เราได้ทวีคูณความหลากหลายของมัน ปรับปรุงมันให้เข้ากับดินและสภาพอากาศ Home (2009)
It feeds twice as many humans on Earth, but has replaced diversity with standardization.มันเป็นอาหารหล่อเลี้ยงคนได้ 2 เท่าของคนบนโลก แต่กลับแทนที่ความหลากหลายของพืชด้วยมาตรฐานเดียวกัน Home (2009)
In Borneo, this bond has been broken in what was one of the Earth's greatest reservoirs of biodiversity.ในบอร์เนียว, สายสัมพันธ์นี้ต้องขาดลง จากที่เคยเป็นแหล่งความหลากหลาย ทางชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหลากหลาย[khwām lāklāi] (n) EN: diversity ; variety ; miscellany ; diversification  FR: diversité [ f ] ; variété [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
biological diversity(n) ความหลากหลายทางชีวภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diversity(n) ความหลากหลาย
Variety is the spice of life.(idm) ความหลากหลาย ความเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตน่าสนใจ
many-sidedness(n) การมีหลายด้าน, See also: ความหลากหลาย
micellaneousness(n) ความหลากหลาย
multiplicity(n) ความหลากหลาย, See also: ความทวีคูณ, ความมากมาย, จำนวนมาก
multitude(n) ความหลากหลาย, See also: ความมากมาย, Syn. abundance, aggregation, plentitude
variegation(n) ความหลากหลายสีสัน (โดยเฉพาะต้นไม้), See also: ความหลากหลาย, Syn. rainbow, spectrum, striation
variety(n) ความหลากหลาย, See also: การมีหลายรูปแบบ, Syn. array, collection, range
variousness(n) ความแตกต่างกัน, See also: ความหลากหลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affluence(แอฟ' ฟลูเอินซฺ) n. ความมั่นคง, ความร่ำรวย, ความหลากหลาย (ความคิด, คำพูดและอื่น), Syn. wealth, plenty, Ant. poverty
divergence(ไดเวอ'เจินซฺ) n. ความแตกต่าง, การแยกออก, การเบนออก, การห่างประเด็น, ความหลากหลาย, ความผันแปร, Syn. digression
diversification(ไดเวอซิฟิเค'เชิน) n. ความหลากหลาย
diversity(ไดเวอ'ซิที) n. ความแตกต่าง, ความไม่เห็นกัน, ความหลากหลาย, การมีหลายชนิดหลายแบบ, ภาวะต่าง ๆ , นานา, Syn. distinctiveness, difference, Ant. uniformity
multiplicity(มัลทิพลิส'ซิที) n. ความมากมาย, ความหลากหลาย, ความทับทวีคูณ, ความซับซ้อน
multitude(มัล'ทิทูด) n. จำนวนมากมายของบุคคลหรือสิ่งของ, ฝูงชน, ฝูง, กลุ่ม, ความมากมาย, ความหลากหลาย, Phr. (the multitude ปวงชน)
variegation(แวริอะเก'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง, การทำให้หลากหลาย, การทำให้มีหลายรูปแบบ, การทำให้มีหลายสี, ความแตกต่างกัน, ความหลากหลาย, การมีหลายสี, ความกระดำกระด่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
divergence(n) การแยกออก, ความผิดแผก, การลู่ออก, ความหลากหลาย, ความแตกต่าง
diversity(n) ความแตกต่าง, ความหลากหลาย
variety(n) ความหลากหลาย, ความแตกต่างกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
多様性[たようせい, tayousei] (n) ความหลากหลาย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top