ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความสูญเสีย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสูญเสีย-, *ความสูญเสีย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสูญเสีย(n) waste, See also: loss, Syn. การหมดไป, การสิ้นไป, Example: พื้นที่ป่าลดลงส่งผลให้เกิดความสูญเสียของระบบนิเวศน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sentimental lossความสูญเสียค่าทางใจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
frictional lossความสูญเสียจากการเสียดทาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
salvage lossความสูญเสียจากซากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
casualty lossความสูญเสียจากวินาศภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spatter lossความสูญเสียจากเม็ดโลหะกระเด็น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tip lossความสูญเสียปลายใบพัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
total lossความสูญเสียสิ้นเชิง, ความเสียหายสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crop lossความสูญเสียของพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Economic lossความสูญเสียทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Storage lossความสูญเสียจากการเก็บของในคลังสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Business lossesความสูญเสียทางธุรกิจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That must be a great loss for your family.-นั่นต้องเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณแน่ Episode #1.5 (1995)
- On business that cannot be delayed. - Good God!-ในเรื่องที่ไม่อาจชักช้าได้ ฉันไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย Episode #1.5 (1995)
I can think of nothing worse.เป็นความสูญเสียร้ายแรงที่สุด The Man in the Iron Mask (1998)
Devastating you know crushing heart shattering but on the financial sense for my clients that were in the market they all made money.ความหายนะ ความสูญเสีย ความเจ็บปวด แต่ในด้านการเงิน สำหรับลูกค้าของผมที่อยู่ในตลาด The Corporation (2003)
That we'll cut our losses?ว่าเราจะลดความสูญเสียของเราหรือไม่ Cubeº: Cube Zero (2004)
But outta pain, we all feel what this dreadful lost reminds me reminds usเพราะนอกจากจะเจ็บปวดแล้ว เรายังรับรู้ได้ถึงความสูญเสียอันใหญ่หลวงที่คอยย้ำเตือนทั้งตัวครูเองและก็พวกเราทั้งหมด Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
I'm so sorry for your loss.ผมเสียใจด้วยสำหรับความสูญเสีย White Noise (2005)
At the temple there is a poem called "loss", carved into the stone.ที่วัดมีบทกลอนที่เรียกว่าความสูญเสีย สลักไว้บนแผ่นหิน Memoirs of a Geisha (2005)
To take credit or relive the experience? Both.ผมเสียใจกับความสูญเสียของคุณ L.D.S.K. (2005)
What will you do about my financial loss, my humiliation?ท่านจะจัดการยังไงกับความสูญเสียทางการค้าของข้า Episode #1.8 (2006)
I hear what you're saying.ฉันได้ยินที่คุณกำลังพูด ความสูญเสียจากการโกงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้... Firewall (2006)
I'd like to personally extend my condolences on the loss your country has suffered today.ผมขอแสดงความเสียใจด้วยตัวผมเอง ในความสูญเสียต่อประเทศของคุณในวันนี้ ขอบคุณครับท่านปธน. Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสูญเสีย[khwāmsūnsīa] (n) EN: loss ; waste  FR: perte [ f ]
ความสูญเสียโดยสิ้นเชิง[khwāmsūnsīa dōi sinchoēng] (n, exp) EN: total loss

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loss(n) ความสูญเสีย, See also: การสูญเสีย, การเสีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detriment(ดี'ทริเมินทฺ) n. การสูญเสีย, ความเสียหาย, ความทรุดโทรม, การได้รับบาดเจ็บ, สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย, Syn. harm
margin(มาร์'จิน) n. ขอบ, ริม, ข้าง, ขอบเขต, ช่องว่าง, จำนวนที่เผื่อเหลือเผื่อขาด, เงินทดรองความสูญเสีย, ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย, จุดรายได้ต่ำสุดซึ่งถ้าต่ำกว่านี้แล้วการผลิตจะขาดทุน, ร่อแร่, เกือบขาดทุน. vt. ใส่ขอบ, ทำให้มีริมหรือข้าง, วางเงินทดรอง

English-Thai: Nontri Dictionary
calamity(n) ความสูญเสีย, ความหายนะ, ความฉิบหาย, ภัยพิบัติ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top