ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความสำเร็จ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสำเร็จ-, *ความสำเร็จ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
completion of contractความสำเร็จของสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Successความสำเร็จ [TU Subject Heading]
Success in businessความสำเร็จทางธุรกิจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then you haven't heard of the easy road to success.ยังไม่เคยได้ยินของถนนง่ายต่อ การประสบความสำเร็จ Pinocchio (1940)
He's a success.เขาเป็นคนที่ประสบ ความสำเร็จ Pinocchio (1940)
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก The Old Man and the Sea (1958)
You know what I mean, success.ความสำเร็จ เพียงเพื่อธรรมชาติและ ยังคงเดิม Help! (1965)
And, really, without success.และมันไม่ประสบความสำเร็จ How I Won the War (1967)
I'm rapidly becoming a big underground success in this town.ฉันกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จลับ ๆ Blazing Saddles (1974)
"What is the meaning of man's existence?"การประสบความสำเร็จ ของมนุษย์คืออะไร Oh, God! (1977)
Remember that only by following instructions can we hope to maintain a successful highway program.ว่ามีเพียงทำตามคำแนะนำที่เรา สามารถทำได้ หวังว่าจะรักษาโปรแกรมทาง หลวงที่ประสบความสำเร็จ Mad Max (1979)
- No, you didn't.ไม่ คุณไม่ทำ มันเป็นความสำเร็จ The Blues Brothers (1980)
Monsieur, let us toast our success in the desert.คุณ, เชิญดื่มเพื่อความสำเร็จของเรา ในทะเลทราย. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
A man whose accomplishments in South Africa will always be remembered.ความสำเร็จในแอฟริกาใต้ของเขา จะเป็นที่จดจำตลอดไป Gandhi (1982)
Otherwise, the same thing that you let happen to your people up there could happen to ours, and we would accomplish nothing.มิฉะนั้นสิ่งเดียวที่คุณปล่อยให้ เกิดขึ้น เพื่อคนของคุณไปอยู่ที่นั่นอาจ เกิดขึ้นกับเรา และเราจะประสบความสำเร็จ อะไร 2010: The Year We Make Contact (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสำเร็จ[khwām samret] (n) EN: success ; accomplishment ; achievement  FR: succès [ m ] ; achèvement [ m ]
ความสำเร็จทั่วประเทศ[khwām samret thūa prathēt] (n, exp) EN: nationwide success

English-Thai: Longdo Dictionary
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
to be on the top of the worldเป็นสำนวนแปลได้สองแบบ คือ มีความสุขอย่างล้นหลาม มีความสุขที่สุด หรือประสบความสำเร็จอย่างสูง
up-and-coming(adj) มีแววรุ่ง มีท่าทางจะประสบความสำเร็จ
hat trick(n) การที่ผู้เล่นกีฬาคนหนึ่งๆ สามารถทำความสำเร็จในกีฬานั้นๆ ได้สามครั้ง ในการเล่นครั้งหนึ่งๆ เช่น นักฟุตบอลทำประตูได้ 3 ประตูในเกมเดียว ใช้ในกีฬาเช่น ฟุตบอล, คริกเก็ต, ฮ๊อกกี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accomplishment(n) การบรรลุเป้าหมาย, See also: ความสำเร็จ, ผลสัมฤทธิ์, ผลสำเร็จ, Syn. completion
consummation(n) ความสำเร็จจากการทำบางสิ่งจนลุล่วง, See also: การทำให้สำเร็จอย่างสมบูรณ์, ผลหรือผลสรุปที่สมบูรณ์แบบ
eclat(n) ความสำเร็จที่งดงาม, Syn. success
open sesame(n) ความสำเร็จที่ได้มาอย่างง่ายๆ
prosperity(n) ความสำเร็จ, See also: ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์, Syn. accomplishment, victory
success(n) ความสำเร็จ, See also: การประสบผลสำเร็จ, Syn. achievement, prosperity, triumph
wow(n) ความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achievement(อะชีฟว' เมินทฺ) n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ, ความสัมฤทธิ์, ผลสัมฤทธิ์, สัมฤทธิ์ภาพ, Syn. fulfillment, Ant. failure, miscarriage
ascend(อะเซนดฺ') vi., vt. ขึ้น, ประสบความสำเร็จ, เฟื่องฟู, Syn. advance, rise
attainment(อะเทน'เมินทฺ) n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ (acquisition, accomplishment)
boffo(บอฟ'โฟ) adj. ประสบความสำเร็จมาก
competitive(คัมเพท'ทิทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแข่งขัน, ซึ่งสามารถแข่งขันได้, มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะแข่งหรือเพื่อประสบความสำเร็จ, See also: competitiveness n. ดูcompetitive, Syn. emulative, rivaling, Ant. cooperative
coup(คู) n. การดำเนินการอย่างกะทันหัน, การกระทำที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก, รัฐประหาร -pl. coups
enlighten(เอนไล'เทิน) n. สอน, ให้ความรู้, ให้ความสว่าง, ให้ความสำเร็จ., See also: enlightenedly adv. ดูenlighten enlightener n. ดูenlighten -S.clarify enlightenment n. การให้ความรู้, การให้ความกระจ่าง, การให้ความสว่าง, ภาวะที่รู้กระจ่าง, the Enlightenment
exploit(เอคซฺ'พลอยทฺ) { exploited, exploiting, exploits } n. ความสามารถ, พฤติการณ์ที่ดีหรือกล้าหาญ, ความสำเร็จ vt. ใช้หาประโยชน์, ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว, , See also: exploitable adj. exploitative adj. exploiter n.
fadge(เฟดจฺ) vt. เหมาะกัน, พ้องกับ, ประสบความสำเร็จ, เจริญ,
feat(ฟีท) n. ความดีความชอบ, ความสำเร็จ, ความสามารถ, ฝีมือ adj. ชำนาญ, คล่องแคล่ว, เหมาะสม, สะอาดหมดจด, เรียบร้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplishment(n) ความสำเร็จ, การบรรลุผล
achievement(n) ความสำเร็จ, สัมฤทธิ์ผล, การบรรลุผล
attainment(n) การถึง, การบรรลุ, การได้มา, ความสำเร็จ
complete(vt) ทำให้สมบูรณ์, ทำเสร็จ, บรรลุความสำเร็จ
completion(n) การทำให้สมบูรณ์, การทำให้สำเร็จ, ความสำเร็จ, การทำให้ลุล่วง
feat(n) ความดีความชอบ, ความสำเร็จ, ความสามารถ, ฝีมือ
knockout(n) การน๊อกเอ๊าท์, การประสบความสำเร็จ
success(n) ชัยชนะ, ความสำเร็จ, ผลสำเร็จ, การประสบความสำเร็จ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
勝利[しょうり, shouri] TH: ความสำเร็จ  EN: success

German-Thai: Longdo Dictionary
Erfolg(n) |der, pl. Erfolge| ความสำเร็จ
Viel Erfolg!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า ขอให้ประสบความสำเร็จ
überragend(adj) ที่โดดเด่น เช่น der überragende Erfolg ความสำเร็จที่โดดเด่น, Syn. hervorragend
Tätigkeit(n) |die, pl. Tätigkeiten| งานหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำเสมอ) เช่น Zu seinem einzigartigem Lebenswerk gehöre neben seiner Schauspielerkarriere auch seine erfolgreiche Tätigkeit als Maler, Regisseur, und Autor. นอกเหนือจากอาชีพนักแสดงแล้ว ผลงานชิ้นเอกของเขายังมี งานที่ประสบความสำเร็จในฐานะจิตรกร ผู้กำกับการแสดง และนักประพันธ์อีกด้วย, Syn. Beschäftigung
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen, in/bei etw.(D)| ไม่ผ่าน, (สอบ)ตก, ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น Ist er einmal bei irgendeiner Prüfung durchgefallen? เขาเคยสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งสักครั้งไหม
neidisch(adv) |auf etw.(A)| อิจฉาตาร้อน เช่น Er ist neidisch auf den Erfolg seines Mitarbeiter. เขาอิจฉาความสำเร็จของเพื่อนร่วมงาน
gönnen(vt) |gönnte, hat gegönnt, jmdm. etw.| ยินดีมีเมตตา, ยินดีที่คนอื่นมีความสุขความสำเร็จ เช่น Sie gönnte ihm den geschäftlichen Erfolg von Herzen.
Errungenschaft(n) |die, pl. Errungenschaften| ความสำเร็จ, การค้นพบ เช่น Freiheit und Einheit als Errungenschaft der Menschen in der ehemaligen DDR, See also: das Erreichen, das Erzielen, Syn. der Erfolg

French-Thai: Longdo Dictionary
faire son chemin(phrase) ประสบความสำเร็จตามทางที่ตนเลือก
célèbre(adj) |f:célèbre| มีชื่อเสียง ที่ประสบความสำเร็จ เช่น Le pianiste canadien Glenn Gould était célèbre aussi bien pour son talent fabuleux que pour cette manie particulière qu’il avait en plein concert de se balancer d’avant en arrière et de se fredonner à voix haute les morceaux qu’il jouait.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top