ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความสงบเงียบ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสงบเงียบ-, *ความสงบเงียบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสงบเงียบ[N] quietness, See also: calmness, stillness, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความเงียบสงบ, Ant. ความอึกทึก, ความครึกโครม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm enjoyin' the peace and quiet.เราชอบความสงบเงียบน่ะ Brokeback Mountain (2005)
Well, this here means... serenity.ก็อย่างเช่นตรงนี้หมายถึง... ความสงบเงียบ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
It's ugly, makes a horrible sound, destroys home values--มันน่าเกลียด ส่งเสียงน่ารำคาญ ทำลายความสงบเงียบ ของบ้าน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
This beautiful piece of the world that we share.บางส่วนของความสงบเงียบ ที่เราแบ่งปันกัน Intrigue (2011)
No, I'm just enjoying the silence.เปล่านิ ผมก็แค่ชอบความสงบเงียบ Lockout (2012)
♪ Clarity, peace, serenity ♪ความชัดเจน สันติ และความสงบเงียบ Prom-asaurus (2012)
♪ Clarity, peace, serenity, yeah ♪ความชัดเจน สันติ และความสงบเงียบ Prom-asaurus (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสงบเงียบ[n. exp.] (khwām sa-ngop ngīep) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imperturbation[N] ความเยือกเย็น, See also: ความสงบเงียบ, ความใจเย็น, การไม่วิตกกังวล, Syn. calmness, serenity
quiet[N] ความสงบ, See also: ความสงบเงียบ, Syn. calm, relaxation, peace
serenity[N] ความสงบเงียบ, See also: ความสงบ, ความเยือกเย็น, Syn. composure, calmness, equinimity, tranquility
tranquillity[N] ความสงบเงียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quietude(ไคว'อิทูด) n. ภาวะแห่งความสงบเงียบ,ความนิ่งเฉย, Syn. tranquillity
reposal(รีโพ'เซิล) n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม, Syn. rest,composure,serenity,calm
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก

English-Thai: Nontri Dictionary
quiet(n) ความสงบเงียบ,ความเงียบ,ความสงบ
quietness(n) ความเงียบสงบ,ความเงียบ,ความสงบเงียบ,ความสงบ
quietude(n) ความสงบเงียบ,ความนิ่ง,ความนิ่งเฉย
serenity(n) ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความเงียบ,ความเยือกเย็น,ความปลอดโปร่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top