ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความยินดี

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความยินดี-, *ความยินดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยินดี[N] gladness, See also: joy, happiness, pleasure, Syn. ความดีใจ, ความปลื้มใจ, ความปลื้มปีติ, Ant. ความเสียใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am pleased to announce that we are at last ready to march on Osterlich.ผมมีความยินดีที่จะบอกว่า สิ่งสุดท้ายที่เราจะทำ เราพร้อมที่จะบุก ออสตินลิค แล้ว The Great Dictator (1940)
What am I thinking of? I should give you both my congratulations and my blessings.นี่ฉันคิดอะไรอยู่ ฉันควรจะแสดง ความยินดีและอวยพรให้คุณทั้งคู่สินะ Rebecca (1940)
Move, now. I want to say how pleased I am...ย้ายในขณะนี้ ฉันอยากจะบอก ว่าฉันมีความยินดีที่ How I Won the War (1967)
- That's the ticket. - It is good news, isn't it? - Congratulations.มันเป็นข่าวที่ดีไม่ได้หรือไม่ ขอ แสดงความยินดีHow I Won the War (1967)
Remember, Gripweed, medals are merely milestones on the road to final victory.เหตุการณ์สำคัญบนถนนเพื่อชัย ชนะครั้งสุดท้าย ขอแสดงความยินดีHow I Won the War (1967)
Signor Sollozzo, my no is final. I wish to congratulate you on your new business.ซินญอ Sollozzo ไม่มีของฉันเป็นที่สิ้นสุด ผมอยากจะแสดงความยินดีกับคุณในธุรกิจใหม่ของคุณ The Godfather (1972)
You herded, feeble creatures, destined for our pleasureคุณฝูง, สรรพสิ่งที่สร้างอ่อนเพลีย,\ Ndestined สำหรับความยินดีของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
With the greatest of pleasureกับใหญ่ที่สุดของความยินดี Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I won't deprive you of that pleasureฉันไม่ถอดถอนคุณของความยินดีนั้น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It was a profound pleasure when she closed her eyes for the last timeมันคือความยินดีลึกซึ้งเมื่อ she closed ตาของเธอ .สำหรับเวลาล่าสุด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He owns a house near Milan, which he uses exclusively for his pleasureเขายอมรับบ้านใกล้Milan, สิ่งที่ ใช้อย่างแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความยินดีของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You're welcome.ด้วยความยินดี Oh, God! (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความยินดี[n.] (khwām yindī) EN: joy ; gladness ; pleasure ; happiness   FR: joie [f] ; plaisir [m] ; enchantement [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delight[N] ความยินดี, See also: ความปิติยินดี, ความสุขใจ, ความดีใจ, Syn. enjoyment, joy, pleasure, Ant. unhappiness, sadness, woe, misery
exultation[N] ความปิติยินดี, See also: ความยินดี, ความหรรษา, Syn. delight, happiness, joy
felicitous[ADJ] ความเหมาะสม, See also: ความยินดี, การมีความสุข, Syn. appropriate, suitable, well-chosen, Ant. unsuitable
pleasure[N] ความปิติยินดี, See also: ความยินดี, ความรู้สึกพอใจ, ความดีใจ, Syn. delight, satisfaction
triumph[N] ความยินดีจากชัยชนะ
welcomeness[N] ความยินดีต้อนรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
bang(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสียงระเบิด,การทุบอย่างแรง,การชนหรือกระทบอย่างแรง,การเคลื่อนไหวทันที,ความยินดีอย่างกะทันหัน,การร่วมเพศ vt.,vi. กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง adj. ดังตูม,ดังฉับพลัน,โดยตรง,ถูกต้อง, Syn. wallop
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
compliment(คอม'พลิเมินทฺ) n. คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร,ของขวัญ. vi. สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,แสดงความปรารถนาดี,แสดงความยินดี vi. สรรเสริญ,ชมเชย, Syn. flatter -Conf. complement
congratulate(คันแกรช'ชะเลท) {congratulated,congratulating,congratulates} vt. แสดงความยินดี,อวยพร., See also: congratulator n. ดูcongratulate congratulatory adj. ดูcongratulate
congratulation(คันแกรชชะเล'เชิน) n .การแสดงความยินดี,การอวยพร., See also: congratulations! ขอแสดงความยินดี!
delectation(ดิเลคเท'เชิน) n. ความยินดี,ความสบายใจ
delight(ดิไลทฺ') {delighted,delighting,delights} n. ความยินดี,ความปีติยินดี,ความสุขใจ,สิ่งที่ให้ความสุขใจ. vt. ให้ความสุขใจ,ให้ความพอใจ. vi. มีความยินดี,มีความปลื้มปีติ, Syn. enjoyment-A. disgust
felicitate(ฟีลิส'ซิเทท) vt. แสดงความยินดี,อวยพร,ทำให้มีความสุข., See also: felicitator n.
felicitation(ฟิลิซิเท'เชิน) n. การแสดงความยินดี,การอวยพร

English-Thai: Nontri Dictionary
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
cheer(n) การโห่ร้อง,ความยินดี,ความเบิกบาน,ความชื่นบาน
cheerfulness(n) ความยินดี,ความรื่นเริง,ความชื่นบาน,ความเบิกบาน,ความปลื้มปีติ
congratulate(vt) แสดงความยินดี,อวยพร,ถวายพระพรชัยมงคล
congratulation(n) การแสดงความยินดี,การอวยพร,การถวายพระพร
delight(n) ความยินดี,ความปรีดิ์เปรม,ความปีติ,ความเบิกบานใจ
exultation(n) ความปีติยินดี,ความปราโมทย์,ความยินดีปรีดา
fain(adv) ด้วยความเต็มใจ,ด้วยความยินดี,อย่างไม่ปฏิเสธ
felicitate(vt) แสดงความยินดี,แสดงความปีติ,ถวายพระพร,อวยพร
felicity(n) ความสุข,ความผาสุก,ความเหมาะสม,ความยินดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
悦び[よろこび, yorokobi] (n ) ความยินดี

German-Thai: Longdo Dictionary
Herzlichen Glückwunsch!(phrase) เป็นคำกล่าวแสดงความยินดีจากใจ เช่น Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! สุขสันต์วันเกิด
willkommen(adj) เป็นที่เชื้อเชิญ, ยินดีต้อนรับ เช่น Du bist jederzeit willkommen. เธอสามารถมาได้ตลอดเวลาด้วยความยินดี
gern(adj adv) |lieber, am liebsten| ชอบ, ด้วยความเต็มใจ, ด้วยความยินดี
mit Vergnügenด้วยความยินดี

French-Thai: Longdo Dictionary
joie(n) |f| ความยินดี, ความสดชื่น, ความชื่นบาน, ความสบายใจ, ความแจ่มใส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top