ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความพึงพอใจ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความพึงพอใจ-, *ความพึงพอใจ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความพึงพอใจ(n) contentment, See also: satisfaction, Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความสมใจ, ความสมหวัง, ความสมปรารถนา, Ant. ความเกลียด, Example: ความสำเร็จในชีวิตของคนปัจจุบันมิได้วัดด้วยความสุข หรือความพึงพอใจจากภาวะภายใน หากเอาปัจจัยภายนอก หรือค่านิยมที่คนทั่วไปยึดถือเป็นเกณฑ์กำหนด, Thai Definition: ความรู้สึกที่สมใจ, ชอบใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gender Oreintationความพึงพอใจทางเพศต่อบุคคลอื่น [การแพทย์]
Gratification, Immediateความพึงพอใจอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's lots of satisfaction to be had out of the anticipation.มีจำนวนมากของความพึงพอใจ ที่จะได้เป็น จากความคาดหมาย How I Won the War (1967)
"Nothing gave Buttercup as much pleasure as ordering Westley around."ไม่มีอะไรสร้างความพึงพอใจให้บัตเตอร์คัพได้มากกว่า การได้สั่งให้เวสต์ลีย์วิ่งวุ่นทำโน่นทำนี่ The Princess Bride (1987)
Me and Vincent would've been satisfied... with some freeze-dried Taster's Choice.ฉันและวินเซนต์จะได้รับความพึงพอใจ ... กับแห้งบางส่วนเลือกลิ้มลองรสของ Pulp Fiction (1994)
Have you ever tasted a woman... until she believed that she could be satisfied... only by consuming the tongue that had devoured her?คุณเคยเชยชมผู้หญิง จนกระทั่งเธอเชื่อว่าเธอได้รับความพึงพอใจ เพียงแค่ปรารถนาที่จะได้กลืนกินเธอไหม Don Juan DeMarco (1994)
Hmm....แต่ไร้คนที่จะ ทำความพึงพอใจให้พวกเขา The Legend of Bagger Vance (2000)
With a certain satisfaction, I might add....ด้ยความพึงพอใจในระดับหนึ่งน่ะนะผมว่า The Matrix Reloaded (2003)
It's about satisfying desires.มันเป็นเรื่องของความพึงพอใจ My Boyfriend Is Type-B (2005)
Pyromania as a mental disorder may just be a simple myth, but we do know from precedent that serial arsonists derive pleasure from pathological fire-setting.พวกโรคจิตชอบวางเพลิง/Nบางทีอาจเป็นเพียงความเชื่อง่าย ๆ แต่เรารู้จากแบบแผนว่า/Nนักวางเพลิงได้รับ ความพึงพอใจจากพยาธิวิทยาของการก่อเพลิง Compulsion (2005)
Fresh blood has oovery high pranic energy content, Hence the blood link to vampires.เลือดสด ๆมีพลังงานมาก เป็นความพึงพอใจที่เชื่อมต่อระหว่างเลือดไปสู่แวมไพร์ No Such Thing as Vampires (2007)
Well, my desires are pretty much all satisfied up, right now.ดีความปรารถนาของฉัน จะสวยมาก ทั้งหมดขึ้นความพึงพอใจได้ในขณะนี้ Balls of Fury (2007)
By satisfying youโดยการทำตามความพึงพอใจของคุณ Once (2007)
Not to my satisfaction apparently.ความพึงพอใจของฉันยังไม่ปรากฏออกมาเลย Transporter 3 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความพึงพอใจ[khwām pheungphøjai] (n) EN: satisfaction [ f ]  FR: satisfaction [ f ]
ความพึงพอใจของผู้บริโภค[khwām pheungphøjai khøng phūbøriphōk] (n, exp) EN: consumer satisfaction
ความพึงพอใจในการทำงาน[khwām pheungphøjai nai kān thamngān] (n, exp) EN: job satisfaction

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complacence(n) ความพึงพอใจ, Syn. satisfaction, complacency
complacency(n) ความพึงพอใจ, Syn. satisfaction, complacence
content(n) ความพึงพอใจ, Syn. satisfaction
enough is as good as a feast(idm) ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
delectation(n) ความพึงพอใจ, Syn. qusto
gratification(n) ความพึงพอใจ, See also: ความอิ่มใจ, ความสมหวัง
gust(n) ความสนุกสนาน, See also: ความพึงพอใจ, ความพึงพอใจ, Syn. enjoyment, happiness
self-satisfaction(n) ความพึงพอใจในตัวเอง, See also: ความอิ่มเอมใจ, Syn. self-complacency, pride, vanity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complacency(คัมเพล'เซินซี) n. ความอิ่มอกอิ่มใจ, ความพึงพอใจ., Syn. complacence
complaisance(คัมเพล'เซินซฺ) n. การเอาอกเอาใจ, ความพึงพอใจ, น้ำใสใจจริง

English-Thai: Nontri Dictionary
complacence(n) ความพึงพอใจ, ความอิ่มเอมใจ, ความใจเย็น
complacency(n) ความพึงพอใจ, ความอิ่มเอมใจ, ความใจเย็น
complaisance(n) ความอารีอารอบ, ความอ่อนโยน, ความพึงพอใจ
content(n) ความจุ, ความพึงพอใจ, เนื้อเรื่อง, เนื้อหา, สาระ
contentment(n) ความพึงพอใจ, ความสำราญใจ, ความจุใจ, ความสุขเกษม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
impression(n) ความพึงพอใจ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top