ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความพิการ

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความพิการ-, *ความพิการ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disabilityความพิการ, ทุพพลภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
permanent injuryความพิการตลอดไป, ความเสียหายตลอดไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent disabilityความพิการถาวร, ทุพพลภาพถาวร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
physical disabilityความพิการทางร่างกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
total disabilityความพิการสิ้นเชิง, ทุพพลภาพสิ้นเชิง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disabilityความพิการ [เศรษฐศาสตร์]
Disabilitiesความพิการ [TU Subject Heading]
Disability ความพิการ ไร้สมรรถภาพ
บุคคลที่มีลักษณะความพิการทางร่างกาย และความบกพร่องของสภาพจิต จนถึงขั้นไม่สามารถทำงาน หรือร่วมกิจกรรมตามปกติได้ ซึ่งลักษณะของความพิการนั้น อาจเกิดขึ้นเพียงบางส่วน หรือไร้สมรรถภาพโดยสิ้นเชิงก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Acmeiriaความพิการที่มือขาดหายไปทั้งหมด [การแพทย์]
Acyanotic Tofความพิการ 4 ประการของฟาโลท์ [การแพทย์]
Angiomatous Malformations, Congenitalความพิการของหลอดโลหิตโดยกำเนิด [การแพทย์]
Anomalies, Congenitalความพิการแต่กำเนิด, ความผิดปกติแต่กำเนิด, ความวิปริตมาแต่กำเนิด, รูปวิปริตแต่กำเนิด, ความผิดปกติโดยกำเนิด, ความพิการที่มีมาแต่กำเนิด, ความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด, ความผิดปกติโดยกำเนิด, ความผิดปกติแต่กำเนิด, ความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด, ความพิการแต่กำเนิด, ความพิการแต่กำเนิด [การแพทย์]
Anomalies, Congenital, Multipleความพิการแต่กำเนิดของอวัยวะหลายอย่าง [การแพทย์]
Aortopathyความพิการของเอออร์ตา [การแพทย์]
Arterial Diseasesความพิการของหลอดเลือดแดง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The toxic herbicide reportedly caused over 50,000 birth defects and hundreds of thousands of cancers in Vietnamese civilians and soldiers and in former American troops serving in South East Asia.มีรายงานว่ายาฆ่าหญ้าตัวนี้ เป็นต้นเหตุของความพิการแรกเกิดถึง 50,000 ราย และโรคมะเร็งในพลเรือนและทหารชาวเวียดนามอีกหลายแสนคน The Corporation (2003)
Blindness...ความพิการทางสายตา In Buddy's Eyes (2008)
Well, I'd assume that was to compensate for his condition.ผมสันนิษฐานว่า เพื่อเป็นการชดเชยความพิการของเขา The Dwarf in the Dirt (2009)
What if his strength wasn't compensation for his condition but led to all of these injuries?ถ้าความแข็งแรงที่เขามี ไม่ได้ช่วยเรื่องความพิการของเขา แต่เป็นสาเหตุอาการบาดเจ็บเหล่านี้ล่ะ The Dwarf in the Dirt (2009)
Do you know anything about Nick Rabin's death or the mutilation of his body?คุณรู้อะไรเกี่ยวกับการตายของนิก รอบินบ้าง? หรือความพิการทางร่างกายของเขา? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
- Is she gravely disabled?- มีความพิการขั้นรุนแรงหรือเปล่า Frankie & Alice (2010)
All the victims we've been able to conclusively tie to him have been older or handicapped in some way.สรุปได้ว่าเหยื่อทุกรายโยงไปที่ตัวเขา เหยื่อเป็นผู้สูงอายุหรือ มีความพิการบางอย่าง Rite of Passage (2010)
This suggests that he's possibly handicapped in some way himself.นี่ชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ว่า ตัวเขาเองมีความพิการบางอย่าง Rite of Passage (2010)
I suffered an early mutilation myself.ข้าก็เคยเจ็บปวด กับความพิการเช่นกัน The Wolf and the Lion (2011)
All right, adding disability and partial and/or full amputation to the list cuts it down from 207... to three.เพิ่มความพิการลงไป และขาขาดบางส่วนหรือทั้งหมด รายชื่อ ลดลงจาก207 Kill Shot (2011)
Don't you feel kind of weird using your injury to get the sympathy vote like that?เธอไม่รู้สึกแปลกๆเลยหรือที่ใช้ความพิการ เรียกคะแนนสงสารแบบนี้ Prom-asaurus (2012)
Her dad's on disability from the plant in Bristol.พ่อของเธอที่อยู่ในความพิการ จากพืชในบริสตอ. One Chance (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disability[N] การไร้ความสามารถ, See also: ความพิการ, Syn. handicap, weakness
handicap[N] ความพิการ
moronity[N] ความพิการทางสมอง, See also: การปัญญาอ่อน, Syn. imbecility

English-Thai: Nontri Dictionary
aphasia(n) ความพิการทางสมอง
deformation(n) ความเสียโฉม,ความผิดปกติ,ความพิการ
deformity(n) ความพิการ,ความทุพพลภาพ,รูปร่างไม่สมประกอบ,ความเสียโฉม
disability(n) การไร้ความสามารถ,ความพิการ,การไร้กำลัง
lameness(n) ขากะเผลก,ความพิการ,ความบกพร่อง,อาการขัดยอก,ความอ่อนแอ
palsy(n) โรคอัมพาต,ความพิการ,ความเป็นง่อย
psychosis(n) โรคจิต,ความพิการทางจิต,ความผิดปกติทางจิต

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top