ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความบ้า

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความบ้า-, *ความบ้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความบ้า[N] insanity, See also: madness, craziness, mania, delirium, mental disorder, mental illness, lunacy, Syn. ความวิกลจริต, ความวิปลาส, Example: ความเครียดทำเกิดความบ้าได้
ความบ้า[N] addiction, See also: craving, enslavement, dependence, Example: ความบ้าพนันทำให้เขาหมดตัว, Thai definition: ความหลงใหลหรือมัวเมาในสิ่งนั้นๆ จนผิดปกติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
CIRCLE OF MANIASวงกลมของความบ้า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Because we're not their masters, even the most bizarre manias derive from a basic principle of refinementเพราะว่าเรา'ไม่เจ้านายของเขาทั้งหลาย,\ Neven ความบ้า bizarre ส่วนมาก... ...ได้รับจากพื้นฐาน principle of ความสุภาพเรียบร้อย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
it concerns a particular mania his dearest caprice, which enabled me to make his acquaintance\ Nit เกี่ยวข้องความบ้าที่เจาะจง... ...อำเภอใจแด่ที่สุดของเขา . , สิ่งที่ ที่ฉันที่จะทำปรับตัวของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
His mania was closely related to the subject of Signora Castelli's stories, for which I apologizeความบ้าของเขา .ที่ผ่านมาใกล้ชิดให้ ... ...หัวข้อของมาดาม Castelli 's stories, เพราะสิ่งที่ฉันขออภัย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And each fresh bit of news creates another wave of madness.และข่าวต่างๆ เป็นตัวก่อความบ้าคลั่ง Gandhi (1982)
Gandhiji is dying because of our madness.คานธี กำลังจะตาย เพราะความบ้าคลั่งของเรา Gandhi (1982)
The madness has stopped.ความบ้าคลั่งจบสิ้นแล้ว Gandhi (1982)
My ex, she attached my paycheck for child support payments.มันน่าจะมีลิมิตของความบ้าบอของเค้านะ Hero (1992)
Unwitting victims of this madness they sometimes encouraged, which has turned against them.พวกเขาเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัว ของความบ้าคลั่งนี้ พวกเขาบางครั้งสนับสนุน และสิ่งที่เปลี่ยน ไปเป็นคือต่อต้าน และพวกเขากำลังอพยพ Wild Reeds (1994)
Horror writer Sutter Cane... a harmless pop phenomenon... or a deadly mad prophet of the printed page?นักเขียนแนวสยองขวัญ ซัทเตอร์ เคน ผู้มีอิทธิพลอย่างมากต่อนักอ่าน หรือผู้ทำนายในความบ้าคลั่งของวงการหนังสือ In the Mouth of Madness (1994)
What is this horrible, unexplainable madness... that is gripping our lives?เป็นเรื่องที่น่าสลดใจอย่างยิ่ง เป็นความบ้าคลั่งที่ไม่สามารถอธิบาย ถึงสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามาหาเราได้ In the Mouth of Madness (1994)
Well, if you... hadn't shown up in your stupid little cardboard spaceship and taken away everything...ดี ถ้านาย... ไม่โชว์ความบ้าของนายบนยานอวกาศเล็กๆนั่น และก็เอาทุกๆอย่างไปหมดนะ... Toy Story (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความบ้า[n.] (khwām bā) EN: insanity ; madness ; craziness ; mania ; delirium ; mental disorder ; mental illness ; lunacy   FR: folie [f] ; démence [f] ; aliénation [f] ; délire [m] ; déséquilibre mental [m] ; déglingue [f] (fam.)
ความบ้าโกหก[n. exp.] (khwām bā kōhok) FR: mythomanie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craziness[N] ความบ้า, Syn. insanity, madness
Dutch courage[IDM] ความบ้าบิ่นจากฤทธิ์ของเหล้า, See also: ความกล้าที่เกิดจากฤทธิ์ของเหล้า
dumbness[N] ความบ้าใบ้, See also: ความเงียบ, Syn. muteness
frenzy[N] ความบ้าคลั่ง, See also: ความตื่นเต้นมาก, ความบ้าระห่ำ, Syn. craze, furor, rage, Ant. peace
madness[N] ความวิกลจริต, See also: ความบ้า, ความคลั่ง
uproar[N] ความบ้าคลั่ง, See also: ความพลุ่งพล่าน, ความโกรธมาก, Syn. disturbance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
cacoethesn. ความบ้า,ความคลั่ง, See also: cacoethic adj.
craze(เครซ) {crazed,crazing,crazes} vt. ทำให้บ้า,ทำให้ผิวหน้าแตกเป็นเส้นร่างแหเล็ก ๆ ,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสื่อม. vi. กลายเป็นบ้า,เกิดเป็นรอยร่างแห,แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย n. ความบ้า,ความนิยมที่แพร่หลาย,รอยเส้นแตกเป็นร่างแหบนเครื่องเคลือบซีแรมมิคส์ คำที่มีความห
derangement(ดิเรนจฺ'เมินทฺ) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ความบ้า
frenzy(เฟรน'ซี) n. ความตื่นเต้น,อย่างมาก,ความบ้าระห่ำ,ความบ้าคลั่ง,การมีอาการคลุ้มคลั่ง., See also: frenzily adv., Syn. phrensy
furor(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
furore(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
gallop(แกล'ลัพ) vi. ความบ้า,วิ่งควบ,วิ่งกระโดดอย่างรวดเร็วเหมือนม้า. vt. ทำให้ม้าวิ่งควบ. n. ท่าวิ่งควบของม้า ยกขาทั้ง4ขึ้นควบแต่ละครั้ง) ,การวิ่งในท่าดังกล่าว,การไปอย่างรวดเร็ว., See also: galloper n., Syn. trot,run
lunacy(ลู'นะซี) n. ความบ้า,ความวิกลจริต
madness(แมด'นิสฺ) n. ความบ้า,ความวิกลจริต,ความคลั่ง,ความคลั่งไคล้,โรคกลัวน้ำ,ความโง่บรม,ความโกรธจัด,ความกระตือรือร้นอย่างมาก, Syn. insanity

English-Thai: Nontri Dictionary
crank(n) เครื่องไขรถยนต์,ข้อเหวี่ยง,ความบ้า
craze(n) ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความนิยม,รอยแตกลายงา
derangement(n) ความยุ่งเหยิง,ความบ้า,ความวิกลจริต,ความฟั่นเฟือน
fanaticism(n) ความบ้า,ความคลั่ง
fierceness(n) ความดุร้าย,ความบ้าคลั่ง,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความอำมหิต
foolhardiness(n) ความกล้าหาญ,ความบ้าบิ่น,ความมุทะลุ,ความไม่เกรงกลัว,ความบ้าระห่ำ
frenzy(n) ความคลั่ง,ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความคุ้มคลั่ง
idiocy(n) ความโง่,ความบ้า,ความบ๊องส์,ความเซ่อ
imbecility(n) ความโง่,ความไม่เต็มบาท,ความบ้า
insanity(n) ความบ้า,ความวิกลจริต,ความวิปลาส,ความเสียสติ

German-Thai: Longdo Dictionary
Irre(n) |die, pl. Irren| ความสับสน, ความฟั่นเฟือน, ความบ้าคลั่ง เช่น Nach der Entführung des Imams Abu Omar in Mailand durch die CIA hat der US-Geheimdienst die italienischen Behörden angeblich bewusst in die Irre geleitet.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top