Search result for

ความบ้า

(43 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความบ้า-, *ความบ้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความบ้า[N] insanity, See also: madness, craziness, mania, delirium, mental disorder, mental illness, lunacy, Syn. ความวิกลจริต, ความวิปลาส, Example: ความเครียดทำเกิดความบ้าได้
ความบ้า[N] addiction, See also: craving, enslavement, dependence, Example: ความบ้าพนันทำให้เขาหมดตัว, Thai definition: ความหลงใหลหรือมัวเมาในสิ่งนั้นๆ จนผิดปกติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thats all that matters...ทั้งหมดนั้นก็เป็นความแค่ความบ้าคลั่ง Death Race (2008)
You see, this is how crazy Batman's made Gotham.รู้ไหมนี่คือความบ้า ที่แบทแมนทำให้ กอทแธม เป็น The Dark Knight (2008)
I was meant to inspire good not madness, not death.ผมแค่อยากจะก่อให้เกิดสิ่งดีๆ ไม่ใช่ความตาย หรือความบ้าคลั่ง The Dark Knight (2008)
This craziness, it's too much.ความบ้าคลั่งนี้มันมากเกินไป The Dark Knight (2008)
Harvey Dent didn't wanna give in to this maniac.ฮาร์วี่ เด้นท์ ไม่ได้ต้องการเข้ามายุ่งกับความบ้าคลั่งนี้ The Dark Knight (2008)
See, madness, as you know is like gravity.มันไม่ยากเลย\ เห็นมั้ย ความบ้าคลั้ง อย่างที่นายรู้จัก มันเหมือนแรงดึงดูด The Dark Knight (2008)
Every family in this state is in grave danger when a police captain can take a woman into his office and five minutes later have her thrown into the psychopathic ward on his own authority!ถ้าหากผู้กองสามารถพาผู้หญิงคนหนึ่ง เข้าไปที่ออฟฟิศเขา จากนั้นอีก 5 นาที ก็จับหล่อนโยนเข้าไป ในโรงพยาบาลบ้า เพราะความบ้าอำนาจของเขา! Changeling (2008)
Yeah. That's true, isn't it? Maybe we are just as crazy as he is.ใช่ ที่จริงไม่ได้หรือไม่ บางทีเราอาจเป็นเพียงความบ้าในขณะที่เขาเป็น Revolutionary Road (2008)
You'll soon discover this is a madhouse.เดี๋ยวคุณก็จะเห็น ความบ้าบอคอแตกของบ้านนี้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
By madness.ด้วยความบ้าคลั่ง Pathology (2008)
I'm not spending the rest of my life in prison because Jonas Hodges has lost his mind.ถ้านายไม่บอกว่าทำไมนายถึงต้องทำแบบนี้ ฉันจะไม่ใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมด ในคุกเพราะ ความบ้าคลั้ง ของโจนาส ฮอตเจส Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I'm not spending the rest of my life in prison because Jonas Hodges has lost his mind.และจัดการเขาซะ ผมไม่ยอมใช้ชีวิตที่เหลือของผม ในคุกเพียงเพราะความบ้าคลั่งของโจนาส ฮอดจ์เจส Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความบ้า[n.] (khwām bā) EN: insanity ; madness ; craziness ; mania ; delirium ; mental disorder ; mental illness ; lunacy   FR: folie [f] ; démence [f] ; aliénation [f] ; délire [m] ; déséquilibre mental [m] ; déglingue [f] (fam.)
ความบ้าโกหก[n. exp.] (khwām bā kōhok) FR: mythomanie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craziness[N] ความบ้า, Syn. insanity, madness
Dutch courage[IDM] ความบ้าบิ่นจากฤทธิ์ของเหล้า, See also: ความกล้าที่เกิดจากฤทธิ์ของเหล้า
dumbness[N] ความบ้าใบ้, See also: ความเงียบ, Syn. muteness
frenzy[N] ความบ้าคลั่ง, See also: ความตื่นเต้นมาก, ความบ้าระห่ำ, Syn. craze, furor, rage, Ant. peace
madness[N] ความวิกลจริต, See also: ความบ้า, ความคลั่ง
uproar[N] ความบ้าคลั่ง, See also: ความพลุ่งพล่าน, ความโกรธมาก, Syn. disturbance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
cacoethesn. ความบ้า,ความคลั่ง, See also: cacoethic adj.
craze(เครซ) {crazed,crazing,crazes} vt. ทำให้บ้า,ทำให้ผิวหน้าแตกเป็นเส้นร่างแหเล็ก ๆ ,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสื่อม. vi. กลายเป็นบ้า,เกิดเป็นรอยร่างแห,แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย n. ความบ้า,ความนิยมที่แพร่หลาย,รอยเส้นแตกเป็นร่างแหบนเครื่องเคลือบซีแรมมิคส์ คำที่มีความห
derangement(ดิเรนจฺ'เมินทฺ) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ความบ้า
frenzy(เฟรน'ซี) n. ความตื่นเต้น,อย่างมาก,ความบ้าระห่ำ,ความบ้าคลั่ง,การมีอาการคลุ้มคลั่ง., See also: frenzily adv., Syn. phrensy
furor(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
furore(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
gallop(แกล'ลัพ) vi. ความบ้า,วิ่งควบ,วิ่งกระโดดอย่างรวดเร็วเหมือนม้า. vt. ทำให้ม้าวิ่งควบ. n. ท่าวิ่งควบของม้า ยกขาทั้ง4ขึ้นควบแต่ละครั้ง) ,การวิ่งในท่าดังกล่าว,การไปอย่างรวดเร็ว., See also: galloper n., Syn. trot,run
lunacy(ลู'นะซี) n. ความบ้า,ความวิกลจริต
madness(แมด'นิสฺ) n. ความบ้า,ความวิกลจริต,ความคลั่ง,ความคลั่งไคล้,โรคกลัวน้ำ,ความโง่บรม,ความโกรธจัด,ความกระตือรือร้นอย่างมาก, Syn. insanity

English-Thai: Nontri Dictionary
crank(n) เครื่องไขรถยนต์,ข้อเหวี่ยง,ความบ้า
craze(n) ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความนิยม,รอยแตกลายงา
derangement(n) ความยุ่งเหยิง,ความบ้า,ความวิกลจริต,ความฟั่นเฟือน
fanaticism(n) ความบ้า,ความคลั่ง
fierceness(n) ความดุร้าย,ความบ้าคลั่ง,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความอำมหิต
foolhardiness(n) ความกล้าหาญ,ความบ้าบิ่น,ความมุทะลุ,ความไม่เกรงกลัว,ความบ้าระห่ำ
frenzy(n) ความคลั่ง,ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความคุ้มคลั่ง
idiocy(n) ความโง่,ความบ้า,ความบ๊องส์,ความเซ่อ
imbecility(n) ความโง่,ความไม่เต็มบาท,ความบ้า
insanity(n) ความบ้า,ความวิกลจริต,ความวิปลาส,ความเสียสติ

German-Thai: Longdo Dictionary
Irre(n) |die, pl. Irren| ความสับสน, ความฟั่นเฟือน, ความบ้าคลั่ง เช่น Nach der Entführung des Imams Abu Omar in Mailand durch die CIA hat der US-Geheimdienst die italienischen Behörden angeblich bewusst in die Irre geleitet.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top