ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความนิ่ม

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความนิ่ม-, *ความนิ่ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความนิ่ม[N] softness, See also: tenderness, Syn. ความนุ่ม, Ant. ความแข็ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flaccidityความนิ่ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Caught in their quotidian routines,these haunting figures, frozen in time, seem to mock the mundane blandness that screams silently beneath the sizzle of Sin Cityเมื่อดูเข้าไปในชีวิตประจำวันของพวกเขา รูปร่างพวกนี้ที่ยังอยู่ในความทรงจำ คือเย็นจนแข็งตัวทันที ดูเหมือนจะเลียนแบบความนิ่มนวลปกติ ที่ร้องตะโกนอย่างเงียบ ๆ ใต้เสียงร้อนฉ่าของซินซิตี้ Art Imitates Life (2008)
See, they're made from a plastic compound called unplasticised polyvinyl chloride, or uPVC for short.มันทำมาจากส่วนประกอบพลาสติกที่เรียก ว่าพอลิไวนิลคลอไรด์ไม่เพิ่มความนิ่ม หรือเรียกย่อ ๆ ว่ายูพีวีซี Salesmen Are Like Vampires (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gracefulness[N] ความสง่างาม, See also: ความนิ่มนวล, ความอ่อนช้อย, ความหรูหรา, ความเป็นผู้ดี, Syn. elegance
soft[N] ความนิ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
soft(ซอฟทฺ) adj. อ่อน,อ่อนนิ่ม,นิ่มนวล,ละมุนละไม n. สิ่งที่นิ่ม,ส่วนที่นิ่ม,ความนิ่ม,ความนิ่มนวล,ความละมุนละไม adv. อ่อนโยนละมุนละไม. interj. เงียบ! ห้ามส่งเสียง!,หยุด,ไม่เร็วเกินไป!, See also: softly adv. softness n. -S...
velvet(เวล'วิท) n. กำมะหยี่,สิ่งที่ทอเป็นกำมะหยี่,ความนิ่ม,ความนิ่มและเบา,หนังนิ่มของกวาง,กำไรสุทธิ,ลาภลอย adj. ทำด้วยหรือบุด้วยกำมะหยี่,ลื่น,นิ่ม,นุ่ม, Syn. smooth

English-Thai: Nontri Dictionary
blandness(n) ความสุภาพ,ความนิ่มนวล,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม
grace(n) ความดี,มารยาท,ความสง่างาม,ความนิ่มนวล,ความงดงาม
softness(n) ความอ่อนโยน,ความอ่อนนุ่ม,ความละมุนละไม,ความนิ่มนวล
velvet(n) กำมะหยี่,ความนิ่ม,ลาภลอย,กำไรสุทธิ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top