ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความทุกข์ยาก

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความทุกข์ยาก-, *ความทุกข์ยาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความทุกข์ยาก[N] hardship, See also: distress, trouble, difficulty, rigor, Syn. ความลำบาก, ความลำเค็ญ, Ant. ความสบาย, ความสุข, Example: รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของชาวนาด้วยการทุ่มเทเงินรับซื้อข้าวของชาวนากว่าพันล้านบาท

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา The Great Dictator (1940)
Sometimes we risk being shot at to put our wounded mounts out of their misery.บางครั้งเรามีความเสี่ยงที่จะถูก ยิง ที่จะนำม้าได้รับบาดเจ็บที่ไม่ดี ของเรา ออกจากความทุกข์ยากของพวก เขา How I Won the War (1967)
Now, our misery can end.ตอนนี้ ความทุกข์ยากของเราจะจบลงแล้ว The Princess Bride (1987)
That miserable little diary of yours.ความทุกข์ยากของไดอารี่เล็กๆของแก Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
"Poor little rich girl. What does she know about misery?"สาวมั่งคั่งจะรู้จักความทุกข์ยากได้ไง Titanic (1997)
You daddy stared adversity in the eye, Hardy, and he beat it back with a broom.เขาผจญความทุกข์ยากอย่างเด็ดเดี่ยว และตอบโต้มันด้วยไม้กวาด The Legend of Bagger Vance (2000)
The girl don't even realise how miserable she is.เด็กน้อยเจ้าไม่เคยได้รู้เลยว่า การเผชิญกับความทุกข์ยากแท้จริงแล้วเป็นเช่นไร Mulan 2: The Final War (2004)
Only a few hours ago, I received word that a small group of people survived in New York City against all odds and in the face of tremendous adversity.ไม่กี่ชั่วโมงก่อนผมได้รับข่าวว่า มีคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่ง ...รอดอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ ทั้งที่มีโอกาศน้อยนิด... ...และความทุกข์ยากแสนสาหัส The Day After Tomorrow (2004)
You put her out of her misery.คุณใส่เธอออกจากความทุกข์ยากของเธอ Cubeº: Cube Zero (2004)
Two month... of misery, and fight to try to preserve life.สองเดือน แห่งความทุกข์ยาก และต่อสู้เพื่อ รักษาชีวิตไว้ March of the Penguins (2005)
People like you who grew up in a good environment might not know, but people like us who grow up getting blown by the strong wind, getting hurt like that is not such a big problem.คนที่มีชีวิตสบายอย่างคุณคงไม่รู้หรอกว่า คนที่ผ่านความทุกข์ยากอย่างพวกเรา ถูกดูถูกและเหยียดหยามจนเคยชินแล้ว Smile Again (2006)
Then the future for my mother and me is nothing but suffering.เช่นนั้น อนาคตของข้าและแม่ ก็คงหนีไม่พ้นความทุกข์ยากลำเค็ญ Milarepa (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความทุกข์ยาก[n. exp.] (khwām thuk yāk) EN: hardship ; distress ; trouble ; difficulty ; rigor ; adversity ; misery   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hardship[N] ความทุกข์ยาก, See also: ความยากลำบาก, ความลำบาก, ความขาดแคลน, ความยากจน, Syn. adversity, difficulty
miserableness[N] ความทุกข์ยาก
misery[N] ความทุกข์ยาก, See also: ความยากแค้น, ความเดือดร้อน, ความลำเค็ญ, ความทุกข์ทรมาน, การไม่มีความสุขอย่างมาก, Syn. suffering, agony, Ant. pleasure, joy, happiness
strait[N] ความทุกข์ยากลำบาก, See also: สภาพที่ลำบาก, Syn. difficulty, distress, hardship
trouble[N] ความทุกข์ยาก, See also: ความเดือดร้อน, ความยากลำบาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
good samaritanผู้ช่วยเหลือหรือเห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ยาก
hard knocksความลำบาก,ความทุกข์ยาก
misery(มิซ'เซอะรี) n. ความทุกข์ยาก,ความยากเข็ญ,ความไม่มีความสุขอย่างมาก,ความเจ็บปวด, Syn. suffering
misfortune(มิสฟอร์'เชิน) n. โชคไม่ดี,โชคร้าย,ความทุกข์ยาก,ความยากเข็ญ, Syn. adversity

English-Thai: Nontri Dictionary
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top