ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความทน

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความทน-, *ความทน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความทน[N] durability, See also: sturdiness, bearableness, last, hardiness, stability, Syn. ความทนทาน, ความคงทน, Ant. ความบอบบาง, ความเปราะบาง
ความทนทาน[N] durability, See also: endurance, stability, permanence, Syn. ความทน, Ant. ความเปราะบาง, Example: ภาชนะนี้มีความทนทานต่อความร้อนสูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tolerance; tolerationความทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toleration; toleranceความทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glucose toleranceความทนกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, glucoseความทนกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crossed toleranceความทนข้ามชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, crossedความทนข้ามชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breaking strength; ultimate strengthความทนแตกหัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ultimate strength; breaking strengthความทนแตกหัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
inborn toleranceความทนแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, inbornความทนแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drought toleranceความทนทานต่อสภาพแล้ง [TU Subject Heading]
Drug Toleranceความทนยา,การยอมรับต่อยาตัวหนึ่ง,ยา,ความทน [การแพทย์]
Glucose Tolerance, Impairedความทนทานต่อกลูโคสผิดปกติ, [การแพทย์]
Muscular Enduranceความทนทานของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you too proud, Mr Darcy? And would you consider pride a fault or a virtue?คุณถือตัวมากเกินไปไหมคุณดาร์ซี่ ความทนงของคุณเป็นข้อดีหรือข้อเสีย Pride & Prejudice (2005)
Your chauvinist crap.ไอ้ความทนงของคุณ No Exit (2006)
I heard you've suffered a lot because of Jun Pyo.ฉันได้ยินมาว่าเธอต้องใช้ความทนสูงมากเพราะจุนพโย Episode #1.2 (2009)
Roboticsurrogatescombine the durability of machinesหุ่นเซอรโรเกทเป็นการรวมกันของความทนทาน Surrogates (2009)
Because the system is unbelievably robustเพราะระบบมันไม่เชื่อในความทนทาน Sabotage (2010)
Constant exposure to illness.คือความทนทานต่อการเจ็บป่วย The Substitute (2010)
With all the shield strengthความทนทานของเกราะป้องกันทั้งหมด Intervention (2010)
An eternity of misery and on and on. I know,กับความทนทุกข์ชั่วนิรันดร์ ฉันรู้ดี The Dinner Party (2011)
I will not sit here and listen to this recitation of torments past.ฉันจะไม่นั่งอยู่นี่ และฟังการพูดถึง ความทนทุกข์ในอดีต Smoldering Children (2011)
And we don't want to see more suffering in this house.เราไม่ต้องการเห็น ความทนทุกข์ใด ๆ เพิ่มในบ้านอีก Afterbirth (2011)
You know, most of these older banks are made of granite or limestone for longevity.รู้มั้ย ธนาคารเก่าๆ พวกนี้ ส่วนใหญ่สร้างจากหินแกรนิต หรือหินปูนเพื่อความทนทาน Hit (2012)
Adam, you have strength, and speed and stamina...อดัม เจ้าต้องความแข็งแกร่ง ความเร็วและความทนทาน I, Frankenstein (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความทน[n.] (khwām thon) EN: resistance ; durability   
ความทนทะเล[n. exp.] (khwām thon thalē) EN: seaworthiness   
ความทนทาน[n.] (khwām thonthān) EN: durability ; stability   FR: durabilité [f] ; résistance [f]
ความทนทานต่อ...[n. exp.] (khwām thonthān tø …) FR: résistance à … [f]
ความทนทานต่อความร้อน[n. exp.] (khwām thonthān tø khwāmrøn) FR: résistance à la chaleur ]f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
durability[N] ความทนทาน, See also: ความแข็งแกร่ง, Syn. endurance, stamina, durableness
enduringness[N] ความอดทน, See also: ความทนทาน, ความคงทน, ฐิติ, ขันติ, Syn. patience
hardness[N] ความทนทาน, See also: ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่ง
strength[N] ความต้านทาน, See also: ความทนทาน, Syn. durability, resistance, toughness
wearability[N] ความทนทานต่อการใช้สอย, See also: การทนทานต่อการสวมใส่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
death agonyn. ความทนทุกข์ทรมานหรือปวดร้าวทรมานก่อนตาย
durance(ดู'เรินซฺ) n. การจำคุก,การกักขัง,ความอดทน,ความทนทาน, Syn. imprisonment
duration(ดูเร'เชิน) n. ความทนทาน,ช่วงระยะเวลา,ความยาวนาน,ความต่อเนื่อง., See also: durational adj., Syn. time,period
misease(มิสซีซ') n. ความไม่สบายกาย,ความทุกข์ใจ,ความทนทุกข์,ความยากจน
persistence(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistency(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
resistance(รีซิส'เทินซฺ) n. การต้าน,การต่อต้าน,การต้านทาน, ความทน,ความอดทน, See also: Resistance n. องค์การใต้ดินที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาล, Syn. fight,withstand
shelf lifen. อายุความทนในการเก็บอยู่บนหิ้ง
tolerance(ทอล'เลอเรินซฺ) n. ความอดทน,ความทนทาน,ลักษณะใจกว้าง,การให้อภัย,อำนาจในการต้านฤทธิ์ยาหรือยาพิษ
toleration(ทอล'เลอเร'เชิน) n. ความอดทน,ความทนทาน,การมีรัฐบาลยอมให้มีการนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาประจำชาติ., See also: tolerationism n. tolerationist n., Syn. tolerance

English-Thai: Nontri Dictionary
durability(n) ความทนทาน,ความคงทน,ความยั่งยืน
endurance(n) ความทนทาน,ความอดทน,ความยืนยง
hardihood(n) ความกล้าหาญ,ความบึกบึน,ความทรหด,ความอดทน,ความทนทาน
hardiness(n) ความทนทาน,ความแข็งแรง,ความทรหด,ความบึกบึน,ความกล้าหาญ
immunity(n) ความรอดพ้น,ความปลอดภัย,ความทนทาน
toleration(n) ความอดกลั้น,ความอดทน,ความทนทาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
durations (n) ความทนทาน ช่วงระยะเวลา ความยาวนาน ความต่อเนื่อง ระยะเวลา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
耐摩耗性[たいまもうせい, taimamousei] (n ) ความทนทานต่อการเสียดสี(ของเหล็ก)
耐摩耗性[たいまもうせい, taimamousei] (n ) ความทนทานต่อการเสียดสี(ของเหล็กฯลฯ)
耐摩耗性[たいまもうせい, taimamousei] (n ) ความทนทานต่อการเสียดสี(ของเหล็กฯลฯ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top