ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความถูกต้องแม่นยำ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความถูกต้องแม่นยำ-, *ความถูกต้องแม่นยำ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ความถูกต้องแม่นยำ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ความถูกต้องแม่นยำ*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accuracyความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, ความเชื่อมั่น, ความถูกต้องแม่นยำ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความถูกต้องแม่นยำ[n. exp.] (khwām thuktǿng maenyam) EN: exactitude ; accuracy ; precision   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exactitude[N] ความถูกต้องแม่นยำ, See also: ความแน่นอน, ความละเอียด, Syn. accuracy, precision

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top