Search result for

ความต่อเนื่อง

(31 entries)
(0.0591 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความต่อเนื่อง-, *ความต่อเนื่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความต่อเนื่อง[N] continuity, See also: coherence, connectedness, Syn. ความเกี่ยวเนื่อง, Example: ความต่อเนื่องกันของข้อความทำให้บทละครเรื่องนี้น่าสนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
continuityความต่อเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
continuum (of the real line)ความต่อเนื่อง (บนเส้นจำนวนจริง) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
continuum (of the real line)ความต่อเนื่อง (บนเส้นจำนวนจริง) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Continuity (Motion pictures, television, etc.)ความต่อเนื่อง (ภาพยนตร์, โทรทัศน์, ฯลฯ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But, you know, I just- I need some consistency.แต่, คุณรู้มั้ย, ผมแค่ ต้องการความต่อเนื่องบ้างแค่นั้นเอง 500 Days of Summer (2009)
So what you're seeing here is a continuation of the mocking that followed.เพราะฉะนั้นเรื่องที่เธอได้ยินคือ ความต่อเนื่อง ของการ เยาะเย้ย ที่กล่าวมา The Jiminy Conjecture (2009)
If there's any connection to that,ถ้ามัมีความต่อเนื่องกันหละก็ Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
Please check my continuous when it is done.คุณช่วยดูความต่อเนื่องกันตอนที่มันเสร็จแล้วด้วยนะคะ Episode #1.9 (2010)
Glad to hear it. Continuity's important to you right now.ได้ยินแบบนี้ก็ดี ความต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเธอตอนนี้ The Goodbye Look (2011)
She needs the continuity of clinical environment so important to fully integrate the socially challenged teen back into the peer community.เธอต้องการความต่อเนื่องในการรักษา มันสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงเธอ ให้กลับเข้าไปสู่สังคม Stolen Kisses (2012)
Someone gave you information out of sequence.ใครบางคนได้ให้ข้อมูลกับคุณ โดยที่ไม่มีความต่อเนื่องกัน Transilience Thought Unifier Model-11 (2012)
I know you want me to accept what you're saying on faith-- because you're a man of faith-- but I believe in patterns and sequences, and... this sequence doesn't end well unless something disrupts the pattern.เพราะคุณคือชายผู้ศรัทธา แต่ฉันเชื่อในแบบแผน และลำดับความต่อเนื่อง และ... ลำดับความต่อเนื่องพวกนี้มีจุดจบไม่ดีเท่าไหร่ The Secrets in the Proposal (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความต่อเนื่อง[n.] (khwām tøneūang) EN: continuity ; consistency   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
continuity[N] ความต่อเนื่องกัน, Syn. continuousness, connectedness
run[N] ความต่อเนื่อง, Syn. series, sequence
unbrokenness[N] ความต่อเนื่อง, See also: การไม่ขาดตอน, Syn. sequence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anacoluthia(แอนนาคะลู' เธีย) n. การไร้ความต่อเนื่องหรือสัมพันธ์ทางไวยกรณ์. -anacoluthic adj.
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
continuity(คอนทินิว'อิที) n. ความต่อเนื่องกัน
dummy(ดัม'มี) n. หุ่น,รูปหุ่น,คนใบ้,คนโง่,ลูกมือ,ไพ่ดัมมี่,ของเลียนแบบ,การพิมพ์เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงขนาดรูปร่างแบบและความต่อเนื่อง. -adj. เกี่ยวกับการเลียนแบบ,ปลอม,ไม่มีตัวตน.
duration(ดูเร'เชิน) n. ความทนทาน,ช่วงระยะเวลา,ความยาวนาน,ความต่อเนื่อง., See also: durational adj., Syn. time,period
persistence(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistency(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
run(รัน) {ran,run,running,runs} vi.,vt. วิ่ง,เข้าแข่ง,รีบ,ขับ,แล่น,เดินเครื่อง,ดำเนินการ,ปฏิบัติการ, (เวลา) ผ่านไป,เป็นจำนวน,เป็นดังต่อไปนี้,เป็นหนี้,มีอายุ,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อนไปตาม,วิ่งไปตาม,กระทำ n. การวิ่ง,ระยะทางที่ไป,เส้นทาง,ทางน้ำไหล,เที่ยวเรือ,เที่ยวรถ,ความต่อเนื่อง,ก้าวหน้า,ทิศทาง,ดำเนินงานหมายถึง การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมในภาษาเบสิก (BASIC) ใช้เป็นคำสั่งให้เริ่มกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม
running(รัน'นิง) n. การวิ่ง,การวิ่งแข่ง,การวิ่งเต้น,การควบคุม,การจัดการ,การเคลื่อนที่,การไหล,ความต่อเนื่องกัน,การเดินเครื่อง adj. วิ่ง,วิ่งแข่ง,เป็นของเหลว,ซึ่งไหล,ปัจจุบัน,เร็ว ๆ นี้,แพร่หลาย,มีอยู่ทั่วไป,ซึ่งต่อเนื่องกัน,ยืดเยื้อ,ระหว่างการวิ่ง,มีหนองไหล,มีของเ

English-Thai: Nontri Dictionary
continuance(n) การสืบเนื่อง,ความต่อเนื่อง,ผลสืบเนื่อง
continuation(n) ความสืบเนื่อง,ความต่อเนื่อง,ความฝืดเคือง
continuity(n) ความสืบเนื่อง,ความยืดเยื้อ,ความต่อเนื่อง
duration(n) ช่วงเวลา,ระยะเวลา,ความคงทน,ความต่อเนื่อง
running(n) การแข่งขัน,การวิ่ง,การวิ่งเต้น,การเคลื่อนที่,การจัดการ,ความต่อเนื่อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top