ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความตรงไปตรงมา

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความตรงไปตรงมา-, *ความตรงไปตรงมา*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm an adult, and i need to be honest about these things, and i will be... starting tomorrow.หนูโตแล้ว แล้วหนูก็ต้องการ ความตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ แล้วแม่จะเริ่มต้นใหม่... พรุ่งนี้ Smiles of a Summer Night (2007)
But I do admire her for her honesty, really I do.ฉันนับถือความตรงไปตรงมาของเธอ จริงๆ Nights in Rodanthe (2008)
Ah,Iadmirehis frankness.ผมยกย่องนับถือ ความตรงไปตรงมาของเขา Albification (2009)
While I'm impressed with your honesty,ตอนนี้ผมประทับใจใน ความตรงไปตรงมาของคุณ The Kids Are Not All Right (2011)
And after all that talk about honesty.และหลังจากที่ได้คุยกัน เกี่ยวกับความตรงไปตรงมา Matsya Nyaya (2012)
Candor runs the risk of brooking discontent.ใช้ความตรงไปตรงมาควบคุมความเสี่ยง ของการอดทนกับเรื่องที่ไม่น่าพอใจ Forgiveness (2012)
Thank you for your candor.ขอบคุณสำหรับความตรงไปตรงมาค่ะ Collusion (2013)
And simply put, my goal is for Stonehaven to continue on the same path ideologically.ด้วยความตรงไปตรงมา เป้าหมายของผมคือสโตนเฮเว่น เพื่อที่จะยังคงในแนวทางเดิมต่อเนื่องอย่างแท้จริง Collusion (2013)
Thank you. Well, I appreciate your honesty.ขอบคุณ ผมรู้สึกขอบคุณความตรงไปตรงมาของคุณ Red Velvet Cupcakes (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
candor[N] ความตรงไปตรงมา, Syn. candour, openness, forthrightness
candour[N] ความตรงไปตรงมา, Syn. candor, openness, forthrightness
frankness[N] ความเถรตรง, See also: ความตรงไปตรงมา, ความเปิดเผย, ความไม่อ้อมค้อม, Syn. forthrightness, outspokenness, straightforwardness, Ant. deviousness, indirectness
openness[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความตรงไปตรงมา, Syn. honesty, frankness, Ant. dishonesty, deceit
outspokenness[N] ความตรงไปตรงมา, See also: ความโผงผาง
unsophisticatedness[N] ความซื่อ, See also: ความตรงไปตรงมา, การไร้เล่ห์เหลี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
probity(โพร'บิที) n. ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา integrity
righteousness(ไร'เชิสนิส) n. ความถูกต้อง,ความชอบธรรม,การมีธรรมะ,ความตรงไปตรงมา
simplicity(ซิมพลิส'ซิที) n. ความง่าย ๆ ,ความเรียบ ๆ ,ความไม่สลับซับซ้อน,ความเข้าใจได้ง่าย,ความชัดเจน,ความตรงไปตรงมา,ความมีใจซื่อ,ความจริงใจ,ความไม่มีใจคิดโกง,ความไม่หรูหรา,ความไม่มีอะไร,ความด้อยปัญญาหรือประสบการณ์, Syn. easiness

English-Thai: Nontri Dictionary
frankness(n) ความเปิดเผย,ความตรงไปตรงมา,ความจริงใจ,น้ำใสใจจริง
probity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top