ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความดื้อรั้น

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความดื้อรั้น-, *ความดื้อรั้น*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Although no one can do anything about Dae-So's stubbornness, you will find a way.ถึงแม้ไม่มีใครสามารถเอาชนะ ความดื้อรั้นของแดโซได้ ท่านจะต้องหาทางให้ได้ Episode #1.42 (2006)
Are you really just gonna treat the pancreatitis?ฉันไม่อยากให้เธอตาย เพราะความดื้อรั้นของคุณ Alone (2007)
Look closely.เผชิญหน้ากับความดื้อรั้นของคุณ ดูให้ดีๆ Saw IV (2007)
Please forgive my stubborn pride!โปรดยกโทษในความดื้อรั้นของฉัน The Secret of Moonacre (2008)
You're wilfully ignoring the obvious just to save your own skin. Yeah.- ใช่สิ ความดื้อรั้นของนาย ที่ยอมเพิกเฉยในทุกสิ่ง ที่เห็นอยู่แล้วเพื่อเอาตัวรอด A561984 (2009)
Such a shame she has to pay the price for your stubbornness.เธอจะต้องเจ็บตัวจากความดื้อรั้นของคุณ Beautifully Broken (2010)
You said I might succeed if I used my foolish stubbornness as a focal point in life.คุณว่าฉันจะประสบความสำเร็จ หากใช้ความดื้อรั้นที่โง่ๆ ของฉันเป็นจุดโฟกัสในชีวิต Episode #1.16 (2010)
You said to make my foolish stubbornness a focal point of my life, so I just trusted what you said, and am trying my best to do that.คุณบอกว่าให้ความดื้อรั้นแบบโง่ ๆ ของฉันเป็นจุดโฟกัสของชีวิตฉันเอง ดังนั้นฉันเพิ่งจะเชื่อในสิ่งที่คุณได้บอกมา และฉันพยายามทำให้ดีที่สุด Episode #1.16 (2010)
Well, isn't that tenacity the reason you promoted her in the first place?ก็ไม่ใช่เพราะความดื้อรั้นงั้นรึไง ที่ทำให้คุณโปรโมทเธอ ตั้งแต่แรกน่ะ? Get Gellar (2011)
I also don't like being so strong that it becomes unbelievable.ผมไม่ชอบความดื้อรั้นที่ไร้เหตุผลของคุณ City Hunter (2011)
So there you go. I saved you from your own stubbornness.แล้วเธอก็จะไป ฉันปกป้องเธอจากความดื้อรั้นของเธอ Homecoming (2011)
You hate them because 27 years ago it was your anger, your bigotry that drove me away.คุณเกลียดพวกเขา เพราะว่าเมื่อ 27 ปีก่อน มันเป็นความโกรธของคุณ ความดื้อรั้นของคุณ ที่มันทำให้ฉันหนีไป The Tides That Bind (2011)

English-Thai: Longdo Dictionary
unruliness(n) การที่ไม่อยู่ในกฏระเบียบ, การที่ไม่สามารถควบคุมได้, ความดื้อรั้น เช่น The year is 48 B.C. The grandeur of the Roman Empire has been tarnished by political corruption and society has been overrun by unruliness and violence. , R. unruly, willful,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recusancy[N] ความหัวแข็ง, See also: ความดื้อรั้น, Syn. nonconformity
restiveness[N] ความดื้อรั้น, See also: ความหัวแข็ง, Syn. uneasiness
stick-to-itiveness[SL] ความดื้อรั้น
tenacity[N] ความดื้อรั้น, See also: ความดื้อดึง, Syn. obstinacy, perseverance, stubbornness
waywardness[N] ความดื้อรั้น, See also: ความเอาแต่ใจ, ความความดื้อดึง, ความหัวแข็ง, ความไม่เชื่อฟัง, Syn. disobedience, headstrongness, willfulness, Ant. obedience
wrongheadedness[N] ความดื้อรั้น, See also: ความดื้อดึง, Syn. obstinacy, perverseness, stubbornness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel
persistence(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistency(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
pertinacity(เพอทะแนส'ซิที) n. ความดื้อรั้นยิ่ง,การถือทิฐิ,ความหัวแข็ง,ความเพียรพยายาม, Syn. obstinacy
self-will(เซลฟวิล',เซลฟ'วิล) n. ความดื้อรั้น,ความเอาแต่ใจตัว,การถือทิฐิมานะ., See also: self-willed adj. self-willedly adv. self-willedness n., Syn. stubborn willfulness
tenacity(ทะแนส'ซิที) n. ความดื้อรั้น,ความดื้อดึง,การยืนหยัด,การถือทิฐิ,ความเหนียว,ความเหนียวเหนอะ, Syn. stubbornness

English-Thai: Nontri Dictionary
bigotry(n) ความคลั่งศาสนา,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
contrary(n) ความขัดกัน,ความตรงกันข้าม,ความดื้อรั้น
disobedience(n) ความดื้อดึง,ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
dogmatism(n) ลัทธิถือหลักตนเอง,ความหยิ่งยโส,ความดื้อรั้น
naughtiness(n) ความซน,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
obduracy(n) ความบึกบึน,ความแข็งขัน,ความดื้อรั้น
obstinacy(n) ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
tenacity(n) ความดื้อรั้น,ความเหนียวแน่น,การยืนหยัด
wilfulness(n) ความจงใจ,ความเอาแต่ใจตนเอง,ความดื้อรั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top