ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความดื้อ

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความดื้อ-, *ความดื้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดื้อ[N] obstinacy, See also: stubbornness, mulishness, persistence, Syn. ความดื้อรั้น, ความรั้น, Example: การลาออกของเขายิ่งแสดงให้เห็นชัดถึงความดื้อและไม่ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai definition: ความไม่ยอมเชื่อฟังหรือทำตาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถัมภ์ความดื้อ, ความกระด้าง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-lgnorance is.ความดื้อดึงต่างหาก Beneath the Planet of the Apes (1970)
You will pay for your stubbornness!แกจะต้องเสียใจ เพราะความดื้อของแก Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Although no one can do anything about Dae-So's stubbornness, you will find a way.ถึงแม้ไม่มีใครสามารถเอาชนะ ความดื้อรั้นของแดโซได้ ท่านจะต้องหาทางให้ได้ Episode #1.42 (2006)
Are you really just gonna treat the pancreatitis?ฉันไม่อยากให้เธอตาย เพราะความดื้อรั้นของคุณ Alone (2007)
Look closely.เผชิญหน้ากับความดื้อรั้นของคุณ ดูให้ดีๆ Saw IV (2007)
Your obsession tells you to save the victim.ความดื้อดึงของคุณจะช่วยเธอ Saw IV (2007)
On the contrary, my databases... Kitt, shut up.เรื่องความดื้อ ในฐานข้อมูลของผม... Knight Rider (2008)
Please forgive my stubborn pride!โปรดยกโทษในความดื้อรั้นของฉัน The Secret of Moonacre (2008)
After she died, his obsession compelled him to dig up corpses of women who resembled his mother.ความดื้อดึงของเค้าคือการพยายามชุบชีวิตแม่เค้าขึ้นมาอีกครั้งนึง Cold Comfort (2009)
Okay, I know that this is probably gonna be strike three but I hope you can see it for what it is.แต่ผมก็หวังว่า คุณคงเข้าใจว่ามันคืออะไร คืออะไรละ? ความดื้อดึง Family Ties (2009)
You're wilfully ignoring the obvious just to save your own skin. Yeah.- ใช่สิ ความดื้อรั้นของนาย ที่ยอมเพิกเฉยในทุกสิ่ง ที่เห็นอยู่แล้วเพื่อเอาตัวรอด A561984 (2009)
Hassan has tortured and sent his bulldogs on other leaders of the societyฮาสซานได้สร้างความเจ็บปวด และนำความดื้อร้นของเขา ไปใช้กับผู้นำ ท่านอื่นๆ ในสังคม Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)

English-Thai: Longdo Dictionary
unruliness(n) การที่ไม่อยู่ในกฏระเบียบ, การที่ไม่สามารถควบคุมได้, ความดื้อรั้น เช่น The year is 48 B.C. The grandeur of the Roman Empire has been tarnished by political corruption and society has been overrun by unruliness and violence. , R. unruly, willful,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obduracy[N] ความดื้อดึง, See also: ความแข็งข้อ, ความดึงดัน, Syn. stubbornness, obstinacy, Ant. compliance, docility
obstinacy[N] ความดื้อ, Syn. stubbornness, obduracy, Ant. obedience
recusancy[N] ความหัวแข็ง, See also: ความดื้อรั้น, Syn. nonconformity
restiveness[N] ความดื้อรั้น, See also: ความหัวแข็ง, Syn. uneasiness
stick-to-itiveness[SL] ความดื้อรั้น
tenacity[N] ความดื้อรั้น, See also: ความดื้อดึง, Syn. obstinacy, perseverance, stubbornness
waywardness[N] ความดื้อรั้น, See also: ความเอาแต่ใจ, ความความดื้อดึง, ความหัวแข็ง, ความไม่เชื่อฟัง, Syn. disobedience, headstrongness, willfulness, Ant. obedience
wrongheadedness[N] ความดื้อรั้น, See also: ความดื้อดึง, Syn. obstinacy, perverseness, stubbornness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel
obstinacy(ออบ'สทะนาซี) n. ความดันทุรัง,ความดื้อดึง,โรคที่รักษายาก, Syn. stubbornness
persistence(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistency(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
pertinacity(เพอทะแนส'ซิที) n. ความดื้อรั้นยิ่ง,การถือทิฐิ,ความหัวแข็ง,ความเพียรพยายาม, Syn. obstinacy
self-will(เซลฟวิล',เซลฟ'วิล) n. ความดื้อรั้น,ความเอาแต่ใจตัว,การถือทิฐิมานะ., See also: self-willed adj. self-willedly adv. self-willedness n., Syn. stubborn willfulness
tenacity(ทะแนส'ซิที) n. ความดื้อรั้น,ความดื้อดึง,การยืนหยัด,การถือทิฐิ,ความเหนียว,ความเหนียวเหนอะ, Syn. stubbornness

English-Thai: Nontri Dictionary
bigotry(n) ความคลั่งศาสนา,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
contrary(n) ความขัดกัน,ความตรงกันข้าม,ความดื้อรั้น
disobedience(n) ความดื้อดึง,ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
dogmatism(n) ลัทธิถือหลักตนเอง,ความหยิ่งยโส,ความดื้อรั้น
naughtiness(n) ความซน,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
obduracy(n) ความบึกบึน,ความแข็งขัน,ความดื้อรั้น
obstinacy(n) ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
persistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนกราน,ความดื้อดึง
pertinacity(n) ความมั่นคง,การถือทิฐิ,ความเพียร,ความดื้อ,ความเด็ดเดี่ยว
SELF-self-assertion(n) ความดื้อดึง,การทำตามใจตนเอง,ความอวดดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top