ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความซื่อสัตย์สุจริต

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความซื่อสัตย์สุจริต-, *ความซื่อสัตย์สุจริต*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But, to be honest...แต่อย่างไรก็ดี.. ความซื่อสัตย์สุจริต Protect the Boss (2011)
But in South Korea, what image does a financial group give?แต่อย่างไรก็ดี.. ความซื่อสัตย์สุจริต กลุ่มธุกกิจการเงินให้อะไร Protect the Boss (2011)
I mean, honestly...ฉันหมายถึงความซื่อสัตย์สุจริต The Wolf of Wall Street (2013)
You... 100 % honesty from here on out.ความซื่อสัตย์สุจริต 100% จาก ที่นี่ที่ออก Creed (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความซื่อสัตย์สุจริต[n. exp.] (khwām seūsat sutjarit) EN: uprightness   

English-Thai: Nontri Dictionary
honesty(n) ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์สุจริต, ความเถรตรง,ความจริงใจ
morality(n) ศีลธรรม,จรรยา,ความซื่อสัตย์สุจริต

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top