ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความซื่อสัตย์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความซื่อสัตย์-, *ความซื่อสัตย์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honestyความซื่อสัตย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"One lone man, marching dusty roads, armed only with honesty and a bamboo staff, doing battle with the British Empire.""ผู้ชายคนเดียวเดินบนถนนฝุ่นฟุ้ง มีอาวุธแค่ไม้เท้ากับความซื่อสัตย์ ต่อกรกับราชอาณาจักร" Gandhi (1982)
Listen, however he plays, we play it straight:- ฟังนะ เราทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ The Jackal (1997)
I love honesty more than wealth.ฉันรักความซื่อสัตย์มากกว่าเงินทอง Malèna (2000)
A child's voice, however honest and true...เสียงของเด็ก ...อย่างไรก็ตามความซื่อสัตย์และความจริง Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Have a little faith in your fellow man, for God's sake.มีความซื่อสัตย์กับเพื่อนร่วมงานของคุณ, ให้ตายเถอะ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Then you'lI have to make a choice between your professional word of honor...งั้น แกจำเป็นต้องเลือกแล้วล่ะ ระหว่างความซื่อสัตย์ House of Fury (2005)
This sounds like your overactive honor-society brain.คุณดูเหมือนมีพลังมหาศาล ความซื่อสัตย์ต่อพวกเรามาก American Pie Presents: Band Camp (2005)
When all else fails honesty works best.ไม่มีอะไรสู้ความซื่อสัตย์ได้หรอก Art of Seduction (2005)
Don't know if in your days such hoax is considered respect, but for our generation honesty is respect.เพิ่งรู้นะว่า รุ่นพ่อเขาเรียกความตอแหล ว่าความเคารพ แต่รุ่นผม ความซื่อสัตย์ต่างหากที่เขาเรียกความเคารพ Art of Seduction (2005)
Well, I admit, I was suspicious of Mr. Bauer, but you were so adamant about his integrity that I just... looked for a way to reconcile the contradiction, so... thank you.คือ ผมยอมรับว่าสงสัยในตัวคุณบาวเออร์ แต่คุณยืนกรานหนักแน่นเรื่องความซื่อสัตย์ของเขา ผมเลยลองหาข้อมูลเพื่อลบข้อขัดแย้งดู Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
A faithful departed.มีความซื่อสัตย์เถรตรง Confession of Pain (2006)
Glad to hear it, and, uh, thanks for your honesty.ดีใจที่ได้ยินอย่างนั้น แล้ว อ่า ขอบคุณสำหรับความซื่อสัตย์ Smiles of a Summer Night (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความซื่อสัตย์[khwām seūsat] (n) EN: loyalty
ความซื่อสัตย์สุจริต[khwām seūsat sutjarit] (n, exp) EN: uprightness

English-Thai: Longdo Dictionary
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
constancy(n) ความจงรักภักดี, See also: ความซื่อสัตย์, ความไม่เปลี่ยนใจ, Syn. faithfulness, loyalty, fidelity
faithfulness(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความจงรักภักดี, ความบริสุทธ์ใจ, ความน่าเชื่อถือ, Syn. fidelity, trustworthiness
fealty(n) ความจงรักภักดี, See also: ความซื่อสัตย์, Syn. fidelity, loyalty
fidelity(n) ความจงรักภักดี, See also: ความซื่อสัตย์, Syn. allegiance, fealty, honesty
honesty(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความเที่ยงตรง, ความเที่ยงธรรม, Syn. incorruptibility, integrity, uprightness
integrity(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความซื่อตรง, Syn. honesty, honor, uprightness, Ant. dishonesty
loyalty(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความจงรักภักดี, Syn. faithfulness, allegiance
openness(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความตรงไปตรงมา, Syn. honesty, frankness, Ant. dishonesty, deceit
truthfulness(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความจริงใจ
upstandingness(n) ความซื่อสัตย์, Syn. honesty, Ant. dishonesty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
constancy(คอน'สเทินซี) n. ความมั่นคง, ความซื่อสัตย์, ความคงที่, Syn. stability
faith(เฟธ) n. ศรัทธา, ความมั่นใจ, ความเลื่อมใส, ความยึดมั่น, ความเชื่อในศาสนา, ความซื่อสัตย์, คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief, creed
fealty(ฟี' อัลที) n. ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์, ความจงรักภักดี, ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
honesty(ออน'นิสที) n. ความซื่อสัตย์, ความสุจริต, ความจริงใจ, Syn. integrity, openness
integrity(อินเทก'กริที) n. การยึดถือหลักคุณธรรม, ความซื่อสัตย์, ความสมบูรณ์, ความมั่นคง, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. honesty, wholeness
loyalty(ลอย'เอิลที) n. ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์, Syn. allegiance
probity(โพร'บิที) n. ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา integrity
truth(ทรูธ) n. ความจริง, สัจธรรม, ความซื่อสัตย์, ความแน่แท้, ความถูกต้อง, -Phr. (in truth ตามความเป็นจริง), Syn. veracity, Ant. falsehood

English-Thai: Nontri Dictionary
constancy(n) ความมั่นคง, ความแน่นแฟ้น, ความแน่วแน่, ความคงที่, ความซื่อสัตย์
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ, ความมีสัจจะ, ความซื่อสัตย์, ความยึดมั่น
fealty(n) ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์, ความภักดี
fidelity(n) ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความเที่ยงตรง, ความจงรักภักดี
honesty(n) ความซื่อตรง, ความซื่อสัตย์สุจริต,  ความเถรตรง, ความจริงใจ
loyalty(n) ความซื่อสัตย์, ความภักดี, ความจงรักภักดี
morality(n) ศีลธรรม, จรรยา, ความซื่อสัตย์สุจริต
probity(n) ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา
sincerity(n) ความจริงใจ, ความซื่อสัตย์, ความแท้จริง, ความบริสุทธิ์
troth(n) ความซื่อสัตย์, คำมั่นสัญญา, ความจริง, การหมั้น

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top