ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความซื่อสัตย์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความซื่อสัตย์-, *ความซื่อสัตย์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honestyความซื่อสัตย์ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความซื่อสัตย์[khwām seūsat] (n) EN: loyalty
ความซื่อสัตย์สุจริต[khwām seūsat sutjarit] (n, exp) EN: uprightness

English-Thai: Longdo Dictionary
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
constancy(n) ความจงรักภักดี, See also: ความซื่อสัตย์, ความไม่เปลี่ยนใจ, Syn. faithfulness, loyalty, fidelity
faithfulness(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความจงรักภักดี, ความบริสุทธ์ใจ, ความน่าเชื่อถือ, Syn. fidelity, trustworthiness
fealty(n) ความจงรักภักดี, See also: ความซื่อสัตย์, Syn. fidelity, loyalty
fidelity(n) ความจงรักภักดี, See also: ความซื่อสัตย์, Syn. allegiance, fealty, honesty
honesty(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความเที่ยงตรง, ความเที่ยงธรรม, Syn. incorruptibility, integrity, uprightness
integrity(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความซื่อตรง, Syn. honesty, honor, uprightness, Ant. dishonesty
loyalty(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความจงรักภักดี, Syn. faithfulness, allegiance
openness(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความตรงไปตรงมา, Syn. honesty, frankness, Ant. dishonesty, deceit
truthfulness(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความจริงใจ
upstandingness(n) ความซื่อสัตย์, Syn. honesty, Ant. dishonesty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
constancy(คอน'สเทินซี) n. ความมั่นคง,ความซื่อสัตย์,ความคงที่, Syn. stability
faith(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั่นใจ,ความเลื่อมใส,ความยึดมั่น,ความเชื่อในศาสนา,ความซื่อสัตย์,คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief, creed
fealty(ฟี' อัลที) n. ความจงรักภักดี,ความซื่อสัตย์
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี,ความแม่นยำ,ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
honesty(ออน'นิสที) n. ความซื่อสัตย์,ความสุจริต,ความจริงใจ, Syn. integrity, openness
integrity(อินเทก'กริที) n. การยึดถือหลักคุณธรรม,ความซื่อสัตย์,ความสมบูรณ์,ความมั่นคง,ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. honesty, wholeness
loyalty(ลอย'เอิลที) n. ความจงรักภักดี,ความซื่อสัตย์, Syn. allegiance
probity(โพร'บิที) n. ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา integrity
truth(ทรูธ) n. ความจริง,สัจธรรม,ความซื่อสัตย์,ความแน่แท้,ความถูกต้อง, -Phr. (in truth ตามความเป็นจริง), Syn. veracity, Ant. falsehood

English-Thai: Nontri Dictionary
constancy(n) ความมั่นคง,ความแน่นแฟ้น,ความแน่วแน่,ความคงที่,ความซื่อสัตย์
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ,ความมีสัจจะ,ความซื่อสัตย์,ความยึดมั่น
fealty(n) ความจงรักภักดี,ความซื่อสัตย์,ความภักดี
fidelity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความจงรักภักดี
honesty(n) ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์สุจริต, ความเถรตรง,ความจริงใจ
loyalty(n) ความซื่อสัตย์,ความภักดี,ความจงรักภักดี
morality(n) ศีลธรรม,จรรยา,ความซื่อสัตย์สุจริต
probity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา
sincerity(n) ความจริงใจ,ความซื่อสัตย์,ความแท้จริง,ความบริสุทธิ์
troth(n) ความซื่อสัตย์,คำมั่นสัญญา,ความจริง,การหมั้น

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top