ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความซื่อตรง

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความซื่อตรง-, *ความซื่อตรง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความซื่อตรง[N] honesty, See also: truthfulness, sincerity, frankness, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อ, ความสุจริต, Ant. ความทุจริต, Example: ทหารมีความทรหดอดทนในการฝึกยิ่งไปกว่านั้นยังมีความซื่อตรงและกตัญญูต่อผู้บังคับบัญชาที่เขารักและเคารพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เศาจ-ความซื่อตรง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fighters have rules too: friendship, trust... Integrity.นักสู้ก็มีหลักเกณฑ์นะ ความเป็นเพื่อน ความเชื่อใจ ความซื่อตรง Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
We're looking for a consultant to work with the writers, keep us honest.เราต้องการที่ปรึกษาทำงานร่วมกับนักเขียน เพื่อความซื่อตรงของเรา Mr. Monk and the Game Show (2004)
His hope was to remind the world that fairness, justice and freedom are more than words.หวังเพื่อจะย้ำเตือนโลก ถึงความซื่อตรง, ยุติธรรม และเสรีภาพ... ...ไม่ใช่แค่คำพูด. V for Vendetta (2005)
Our integrity sells for so little, but it is all we really have.ความซื่อตรงแก่กันของพวกเรามีค่าน้อยนิด, แต่เราก็มีกันอยู่แค่นั้น. V for Vendetta (2005)
Yes. I respect your honesty... and your opinion completely.ฉันนับถือความซื่อตรงของนาย The Last King of Scotland (2006)
Then he starts talking all this shit about honor and duty.ต่อมาเขาเริ่มคุยถึงเรื่องความซื่อตรงและหน้าที่. Black Snake Moan (2006)
You are a paragon of integrity.ท่านผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อตรง Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
You know,Leon,sometimes those who know ask me directly.นายรู้ใช่มั๊ยว่าบางครั้งฉันก็ถูกถามถึงเรื่องความซื่อตรงLast Man Standing (2008)
It might be a wife who's been cured of low self-esteem... or a pair of lovers who find honesty to be the best medicine.อาจจะเป็นภรรยาที่ได้รับกำลังใจ จากภาวะสูญเสียอัตตา หรือคู่รักที่พบว่าความซื่อตรงเป็นยาขนานเอก Me and My Town (2008)
It is representing the righteous mankindแสดงให้เห็นความซื่อตรงของมนุษย์ Iljimae (2008)
That's why people say this is the naivety of men.นี่แหละน๊า คนถึงชอบพูดว่ามันคือความซื่อตรงของผู้ชาย Episode #1.2 (2009)
It is the honest-to-God truth!มันเป็นความซื่อตรงต่อพระเจ้า Leap Year (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
integrity[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความซื่อตรง, Syn. honesty, honor, uprightness, Ant. dishonesty
naivety[N] ความซื่อตรง
probity[N] ความซื่อตรง, See also: ความจริงใจ, ความซื่อ, Syn. honor, fidelity, integrity, Ant. dishonesty
veracity[N] ความสัตย์จริง, See also: ความซื่อตรง, ความถูกต้อง, การพูดความจริง, Syn. accuracy, truthfulness, Ant. deception, falsehood

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cleanhandsn. ความซื่อตรง,ความบริสุทธิ์
probity(โพร'บิที) n. ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา integrity
upright(อัพ'ไรทฺ) adj.,adv. ตั้งขึ้น,ตั้งตรง,ยกสูงขึ้น,ซื่อตรง,เที่ยงตรง,ยุติธรรม. n. ความซื่อตรง,ความเที่ยงธรรม,สิ่งที่ตั้งตรง vt. ทำให้ตั้งตรง., See also: uprightly adv. uprightness n., Syn. vertical,upstanding
veracity(เวอแรส'ซิที) n. ความมีสัจจะ,ความมีวาจาสัตย์,การพูดแต่ความจริง,ความถูกต้อง,ความซื่อตรง,ความแม่นยำ,สิ่งที่เป็นความจริง, Syn. honesty,truthfulness

English-Thai: Nontri Dictionary
fidelity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความจงรักภักดี
honesty(n) ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์สุจริต, ความเถรตรง,ความจริงใจ
integrity(n) ความครบถ้วน,บูรณภาพ,ความซื่อตรง,ความมั่นคง
probity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา
uprightness(n) ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม
veracity(n) ความจริง,ความมีวาจาสัตย์,ความซื่อตรง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
律儀[りちぎ, richigi] (n ) ความซื่อตรง, ความรอบคอบ, ความเอาใจใส่

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top