ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความขาดแคลน

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความขาดแคลน-, *ความขาดแคลน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขาดแคลน[N] lack, See also: shortage, deficiency, Syn. ความขัดสน, ความอัตคัด, Ant. ความอุดมสมบูรณ์, Example: ชาวนาต้องพบกับความขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งอยู่เสมอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was your lack of policy that started this mess in the first place!มันเป็นความขาดแคลนนโยบาย ที่จะเริ่มความยุ่งยากในที่แรก Akira (1988)
- Calvin. - End hunger.คาลวิน / หยุดความขาดแคลน Event Horizon (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความขาดแคลน[n.] (khwām khātkhlaēn) EN: lack ; shortage   FR: manque [m] ; pénurie [f]
ความขาดแคลนครู[n. exp.] (khwām khātkhlaēn khrū) FR: manque de professeurs [m] ; pénurie d'enseignants [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dearth[N] ความขาดแคลน, See also: ความอัตคัด, Syn. poverty, scantiness
deficiency[N] ความขาดแคลน, Syn. insufficiency, scantness, Ant. abundance, surplus
drought[N] ความแห้งแล้ง, See also: ความขาดแคลน, Syn. rainlessness, scarcity
famine[N] ภาวะข้าวยากหมากแพง, See also: ความขาดแคลนอาหาร, ความอดอยาก, Syn. scarcity, starvation
insufficiency[N] ความขาดแคลน, See also: ความไม่เพียงพอ, Syn. deficiency, inadequacy, Ant. adequacy, sufficiency
lack[N] ความขาดแคลน, See also: ความไม่พอเพียง, ความไม่เพียงพอ, Syn. scantness, deficiency, Ant. abundance, surplus
meagerness[N] ความขาดแคลน, Syn. scarcity, need, poverty
poorness[N] ความยากจน, See also: ความขาดแคลน, Syn. need, poverty, starvation
scantiness[N] ความขัดสน, See also: ความขาดแคลน, Syn. dearth, lack, smallness
scarcity[N] ความขาดแคลน, See also: ความไม่เพียงพอ, Syn. deficiency, inadequacy, rarity, insufficiency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dearth(เดิร์ธ) n. ความขาดแคลน,ความอดหยาก, Syn. scarcity ###A. abundance
deficiency(ดิฟิช'เชินซี) n. ภาวะที่ขาดแคลน,ความขาดแคลน,ความไม่สมบูรณ์,ความไม่เพียงพอ,ปริมาณที่ขาดแคลน,ส่วนที่ไม่พอ, Syn. lack
inanition(อินอะนิซ' เชิน) n. ความขาดแคลน, การขาดอาหาร, การบำรุงเลี้ยงไม่เพียงพอ, ภาวะอ่อนจิต, การด้อยศีลธรรม, ความว่างเปล่า
insufficiency(อินซัฟฟีช'เชินซี) n. ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน.
poverty(พอฟ'เวอที) n. ความยากจน,ความขาดแคลน,ความขัดสน,ความไม่พอเพียง, Syn. indigence,lack
scarcity(สแคส'ซิที) n. ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,การมีน้อย,การหายาก
shortage(ชอร์ท'ทิจฺ) n. ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,จำนวนที่ไม่เพียงพอ,จำนวนที่ขาด, Syn. deficiency,shortfall,deficit
shortfall(ชอร์ท'ฟอล) n. จำนวนที่ขาด,ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ, Syn. shortage
underage(อันเดอะเอจฺ') adj. ยังไม่บรรลุนิติภาวะ,ต่ำกว่ากำหนดอายุ,ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ n. ความขาดแคลน,ความไม่พอเพียง,การยังไม่บรรลุนิติภาวะ
want(วอนทฺ) vt. vi.,ต้องการ,ปรารถนา,อยาก,ขาดแคลน,หา,ล่า n. สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่จำเป็น,ความขาดแคลน,ความยากจน,การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต,ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก), See also: wanter n., Syn. esire,lack,sha

English-Thai: Nontri Dictionary
barrenness(n) ความแห้งแล้ง,ความขาดแคลน,ความเป็นหมัน
dearth(n) ความขาดแคลน,ภาวะข้าวยากหมากแพง,ความอดอยาก
default(n) การผิดสัญญา,การไม่ทำตาม,การละเลย,ความขาดแคลน
deficiency(n) ความขาดแคลน,ข้อบกพร่อง,ความไม่สมบูรณ์
destitution(n) ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความยากจน,ความอดอยาก
inanition(n) ความว่างเปล่า,ความขาดแคลน,ความอิดโรย
insufficiency(n) ความไม่เพียงพอ,ความไม่พอเพียง,ความขาดแคลน
lack(n) ความขาดแคลน,ความไม่มี,ความไม่เพียงพอ,ความบกพร่อง
leanness(n) ความผอม,ความขาดแคลน,ความซูบซีด,ความไม่อุดมสมบูรณ์
penury(n) ความขัดสน,ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความแห้งแล้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top