ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความขรุขระ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความขรุขระ-, *ความขรุขระ*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surface roughnessความขรุขระของผิวหน้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As I understand it, it's been quite a struggle.ผมเข้าใจดีว่ามันคงมีความขรุขระกันบ้าง Frost/Nixon (2008)
Jagged's good. I like jagged.ขรุขระสิดี ผมชอบความขรุขระ Chuck Versus the Final Exam (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irregularity[N] ความไม่เรียบ, See also: ความขรุขระ, Syn. unevenness, bumpiness

English-Thai: Nontri Dictionary
roughness(n) ความขรุขระ,ความหยาบ,ความกระด้าง,ความเอะอะโวยวาย
rudeness(n) ความขรุขระ,ความหยาบ,ความรุนแรง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top