ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คลุกเคล้า

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลุกเคล้า-, *คลุกเคล้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลุกเคล้า[V] mix, See also: blend, mingle, Syn. ผสม, คลุก, เคล้า, Example: แม่นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปอัดลงในพิมพ์, Thai definition: เคล้าให้เข้ากัน, ขยำให้ระคนเข้ากัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mixingคลุกเคล้า, ขบวนการผสม, การผสม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Work it with your fingers till...คลุกเคล้าด้วยนิ้วคุณจนเข้าเนื้อ Woman on Top (2000)
The mix is then placed into the kneading troughsเมื่อผสมกันแล้วก็จะส่งไป นวดคลุกเคล้าในท่้อลำเลียง In This Home on Ice (2010)
Mix until silky to the touch.คลุกเคล้าเป็นเนื้อเดียว The Hundred-Foot Journey (2014)
"I made you out of loveรักไงคลุกเคล้าเข้ากัน The Angry Birds Movie (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admix[VI] คลุกเคล้ากับ, See also: ผสม
admix[VT] คลุกเคล้ากับ, See also: ผสม, Syn. mingle, mix

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admix(แอดมิคซฺ') vt.,vi. คลุกเคล้ากับ, ผสมกับ, เติม, Syn. mix, mingle with)
blend(เบลนดฺ) {blended/blent,blended/blent, blending,blends} vt.,vi.,n. (การ) ผสม,คลุก,กลมกลืน vi. คลุกเคล้าให้เข้ากันจนแยกไม่ออก,ทำให้เหมาะกับ,คำสนธิ,ของผสม,ของเจือปน, Syn. mix
commix(คะมิคซฺ') {commixed,commixing,commixs} vt.,vi. ผสมเข้าด้วยกัน,คลุกเคล้า, Syn. mix together,blend
fruit saladn. อาหารที่ประกอบด้วยผลไม้หลายชนิดหั่นคลุกเคล้ากัน
intermix(อิน'เทอมิคซฺ) vt.,vi. ผสม,ปนเป,คลุกเคล้า., See also: intermixable adj. intermixedly adv., Syn. combine
intermixturen. การผสมผสาน,การคลุกเคล้า,สิ่งที่เกิดจากการผสมผสานกัน,สิ่งที่ใส่ลงไปผสม
interweave(อินเทอวิฟว') vt.,vi.,n. (การ) พันกัน,สานกัน,ผสมผสาน,คลุกเคล้า., See also: interweaver n. interwoven adj.
mash(แมช) n. ก้อนเละเทะก้อนที่เกิดจากการคลุกเคล้ากัน,ก้อนอาหารและที่ให้กับม้าและวัวควาย,ข้าวต้มข้น. vt. ทำให้เละ,ทำเป็นก้อนเละ,คลุกเคล้ากับน้ำร้อน, See also: masher n.
olio(โอ'ลิโอ) n. อาหารที่ส่วนประกอบหลายอย่าง,อาหารผัดโป๊ยเซียน,จับฉ่าย,ของคลุกเคล้า,ปกิณกะ,บันทึกเก็บเล็กผสมน้อย pl. polios
twist(ทวิสทฺ) vt.,vi.,n. (การ) บิด,บิดเป็นเกลียว,งอ,โค้ง,ขัน,คลุกเคล้า,คลึง,ร้อย,ขด,พันรอบ,ทำให้เป็นเกลียว,ทำให้เข้าใจผิด,บิดเบือน,ทำให้สับสน,โกง,เบี้ยว,กลับทิศทาง. vi. บิด,งอ,เบี้ยว,ไปอย่างคดเคี้ยว,ฟั่น,คลึง,ร้อย,ขยัก.,ม้วนใบยา,ขนมม้วน,ลักษณะกวน,เหล้าผสม,ผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
admix(vt) ผสม,คลุกเคล้า,เติม
blend(n) การคลุกเคล้า,การผสมผสาน
blend(vt) คลุก,คลุกเคล้า,ผสมผสาน
commingle(vt) ผสมกัน,คลุกเคล้า,ปนเป
compound(vt) รวมกัน,คลุกเคล้า,ผสม,เจือ,ประกอบ
interfuse(vt) ผสม,คลุกเคล้า,ละลายให้เข้ากัน
intermingle(vi,vt) ผสม,เคล้า,คลุกเคล้า,ปนกัน,มั่วสุม
intermix(vt) ผสมผเส,คลุกเคล้า,ทำให้ปนเป
interweave(vt) การร้อยเข้าด้วยกัน,การผสมผสาน,การคลุกเคล้า
interweave(vt) ร้อยเข้าด้วยกัน,ผสมผสาน,คลุกเคล้า

German-Thai: Longdo Dictionary
anmachen(vt) |machte an, hat angemacht, etw.(Essen)| คลุกเคล้าให้เข้ากันดี (คลุกเครื่องปรุงอาหาร) เช่น Er ist gleich fertig. Er muß nur noch den Salat anmachen. เขาเกือบเสร็จแล้ว เขาเพียงแต่ต้องคลุกสลัดเท่านั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top