ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คละเคล้า

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คละเคล้า-, *คละเคล้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คละเคล้า[V] mix, See also: blend, mingle, Syn. ปะปน, ผสม, Example: กลิ่นน้ำหอมของเธอคละเคล้ากับกลิ่นเหล้าทำให้เขารู้สึกเวียนหัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And your history book is over there... by that nasty egg salad sandwich, which explains the smell.หนังสือประวัติศาสตร์ วางอยู่กับเเซนดวิชสลัดไข่เน่า ๆ กลิ่นมันถึงคละเคล้าทั่วห้อง Big Momma's House 2 (2006)
Now jumble.เอาล่ะ คละเคล้ากันไป Dream Logic (2009)
Jumble, anagram, word puzzle.คละเคล้าตัวอักษร คำปริศนา Dream Logic (2009)
In the chaos of battle, when the ground beneath your feet is a slurry of blood, puke, piss, and the entrails of friends and enemies alike, it's easy to turn to the gods for salvation.ในยามสงคราม เมื่อผืนดินใต้ฝ่าเท้า เต็มไปด้วยเลือด และ อาจม ซากศพของมิตรและศัตรูคละเคล้ากัน Centurion (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top