Search result for

คละ

(35 entries)
(0.0066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คละ-, *คละ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ติมิงคละชื่อปลาในคัมภีร์ไตรภูมิ The name of a fish found in the Triphum

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คละ[V] be mixed, See also: be unsorted, Syn. ปน, ผสม, ปะปน, Example: ถั่วหลายๆ ชนิดคละมาในถุงเดียวกัน
คละปน[V] mingle, See also: mix, blended, Syn. ปน, Example: โรคประสาทในเด็กมักจะมีอาการคละปนกันแบบผสม คืออาการเศร้าแฝงก้าวร้าว ดื้อดึง ต่อต้าน หงุดหงิด
คละคล่ำ[V] crowd, See also: flock, throng, mingle with, Syn. คละปน, ปน, คลาคล่ำ, Example: ปลาน้อยใหญ่คละคล่ำอยู่ในบึงกว้าง, Thai definition: ปนกันไป, ดื่นไป
คละคลุ้ง[V] smell, See also: stink, have an unpleasant odour, spread, reek to high heaven, Syn. คลุ้ง, Example: กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วบริเวณนั้น, Thai definition: มีกลิ่นตลบ (มักใช้แก่กลิ่นเหม็น)
คละเคล้า[V] mix, See also: blend, mingle, Syn. ปะปน, ผสม, Example: กลิ่นน้ำหอมของเธอคละเคล้ากับกลิ่นเหล้าทำให้เขารู้สึกเวียนหัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คละ(คฺละ) ว. ลักษณะที่ปนกัน ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ทั้งดีและไม่ดี เช่น ผลไม้ผลเล็กผลใหญ่ปนกัน เรียกว่า คละกัน.
คละคล่ำ(-คฺลํ่า) ว. ปนกันไป, ดื่นไป.
คละคลุ้ง(-คฺลุ้ง) ก. คลุ้ง, เหม็นคล้ายกลิ่นของเค็มปนกับของเน่า, เช่น ใบก็เหม็นคาวปลา คละคลุ้ง (โลกนิติ).
คละปนก. ปนกันทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ทั้งดีและเลว เป็นต้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Narcolepsy explains the sleepwalking.โรคหลับไม่เลือกที่อธิบายถึงโรคละเมอเดิน มีอะไรบางอย่างในโคเคนนี้ที่ไม่เหมือนโคเคนทั่วไป Joy (2008)
At the beginning, our planet was no more than a chaos of fire, a cloud of agglutinated dust particles, similar to so many similar clusters in the universe.โลกของเราเริ่มต้นขึ้น ด้วยกลุ่มควันไฟคละคลุ้ง เป็นเพียงกลุ่มก้อนของฝุ่นละออง ไม่ต่างกับกลุ่มฝุ่นอื่นๆ มากมายในเอกภพ Home (2009)
It's okay.โอเคละ The Final Destination (2009)
So, what's with Chuck?แล้วชัคละChuck Versus the Third Dimension (2009)
Now jumble.เอาล่ะ คละเคล้ากันไป Dream Logic (2009)
Jumble?คละกันไป? Dream Logic (2009)
Jumble, anagram, word puzzle.คละเคล้าตัวอักษร คำปริศนา Dream Logic (2009)
The stench of ammonia and feces overwhelm you, as 30,000 silent chickens sit miserably in total darkness waiting to die.กลิ่นเหม็นของแอมโมเนีย และมูลไก่ที่คละฟุ้งไปทั่ว จากบรรดาฝูงไก่ทั้ง 30,000 ตัว ที่กำลังนั่งรอคอย ความตายอย่างเงียบๆ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
And try attention-grabbing words to wake up the audience such as "multiple orgasm".โอเคละ แล้วก็พยายามหาคำที่น่าสนใจพอจะทำให้ผู้ฟังตื่น อย่างเช่น เอ่อ... Environmental Science (2009)
In the chaos of battle, when the ground beneath your feet is a slurry of blood, puke, piss, and the entrails of friends and enemies alike, it's easy to turn to the gods for salvation.ในยามสงคราม เมื่อผืนดินใต้ฝ่าเท้า เต็มไปด้วยเลือด และ อาจม ซากศพของมิตรและศัตรูคละเคล้ากัน Centurion (2010)
And Mark?แล้วมาร์คละ The Social Network (2010)
No, you didn't change it so you could screw those Silicon Valley sluts every time you go out to see Mark.ไม่ เธอไม่เปลี่ยนเพราะเธอจะได้ ไปมั่วกับนังพวกที่นุ้น ทุกครั้งที่เธอไปหามาร์คละสิ The Social Network (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คละ[n.] (khla) EN: mixture   FR: assortiment [m] ; mélange [m]
คละ[v.] (khla) EN: mix ; assort ; mingle ; blend ; be mixed   FR: assortir ; mélanger
คละ[adj.] (khla) EN: mixed ; unsorted ; unassorted   FR: mélangé

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achlamydeous(แอคละมิค' เดียส) adj., Bot. ซึ่งไร้ calyx และไร้ corolla
arteriosclerosis(อาร์เทอรี่โอสคละโร'ซิส) n. ภาวะผนังเส้นโลหิตแดงหนาและมีความยึดหยุ่นน้อยลง -arteriosclerotic adj.
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว,ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ,หลายชนิด,หลากหลาย,คละกัน,เหมาะสม,แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry ###A. matching, similar)
cyclopaedia(ไซคละฟี'เดีย) n. ดูencyclopedia,, See also: cyclopaedist,cyclopedist n.
cyclopaedic(ไซ'คละพี'ดิค) adj. คล้ายหรือเกี่ยวกับสารานุกรม,คลุมกว้าง,ลึกซึ้ง
cyclopedia(ไซคละฟี'เดีย) n. ดูencyclopedia,, See also: cyclopaedist,cyclopedist n.
cyclopedic(ไซ'คละพี'ดิค) adj. คล้ายหรือเกี่ยวกับสารานุกรม,คลุมกว้าง,ลึกซึ้ง
declamation(เดคคละเม'เชิน) n. การแสดงสุนทรพจน์แบบโผงผาง,พูดชุมชน,การพูดที่ครึกโครม,การคุยโว,การท่องออกเสียง, See also: declamatory adj. ดูdeclamation
declaration(เดคคละเร'เชิน) n. การประกาศ, See also: declarative (ดิแคล'ระทิฟว) adj., Syn. statement
declasse(เดคละเซ') adj. ซึ่งถูกลดตำแหน่งหรือฐาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top