ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ครูใหญ่

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ครูใหญ่-, *ครูใหญ่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครูใหญ่[N] headmaster, See also: headmaster in school, Syn. อาจารย์ใหญ่, Ant. ครูน้อย, Example: การปกครองสถาบัน เช่น สถาบันการศึกษา ต้องมีครูอาจารย์ และนักเรียน มีครูใหญ่ ครูน้อย ตามลำดับ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นหัวหน้าคณะครู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
School principalsครูใหญ่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Thank you.เข้ามาเลย ที่นี่กว้างขวางกว่าห้องครูใหญ่เสียอีก Big (1988)
- This is Marguerite McCallister... headmistress at the Spencer School in Wildwood, New Jersey.- สวัสดีค่ะ - ฉันคือมาร์กาเร็ต แม็คคาลิสเตอร์ ครูใหญ่ของโรงเรียนสเปนเซอร์ ในไวด์วูด นิวเจอร์ซี่ Léon: The Professional (1994)
The principal couldn't help?ครูใหญ่ช่วยไม่ได้เหรอ? Wild Reeds (1994)
I can't believe I have to see your principal after the first day.ไม่อยากเชื่อเลยว่าถูกครูใหญ่เชิญ ทั้ง ๆที่ไปโรงเรียนวันแรก Jumanji (1995)
You are going to see the headmaster.เธอกำลังจะต้องไปพบครูใหญ่ The Education of Little Tree (1997)
You can tell the headmaster and the lady teacher, too.ช่วยไปบอกครูใหญ่ กับครูผู้หญิงด้วย The Education of Little Tree (1997)
Granpa and Granma, and Willow John, some time ago now, I ain't sure how long, the headmaster locked me in this little room.คุณย่ากับคุณปู่, และวิลโล่ล์ จอห์น, พักก่อน ผมไม่แน่ใจว่านานแค่ไหน ครูใหญ่ขังผมไว้ ในห้องเล็กๆ นี้ The Education of Little Tree (1997)
- Yeah, go to the office. You're pissing me off.เออ ไปออฟฟิศครูใหญ่เลย รำคาญจะแย่แล้ว 10 Things I Hate About You (1999)
Your bicep is huge!กล้ามครูใหญ่มาก! ว้าย! 10 Things I Hate About You (1999)
Headmaster Daimonครูใหญ่ไดม่อน GTO (1999)
Mr. Principal!คุณครูใหญ่Yomigaeri (2002)
Seriously, let's go.ครูใหญ่ที่โรงเรียน. The Girl Next Door (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครูใหญ่[n. exp.] (khrū yai) EN: headmaster ; headmaster in school   FR: directeur d'école [m] ; principal [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
headmaster[N] ครูใหญ่ (โรงเรียนเอกชน), See also: อาจารย์ใหญ่
headmistress[N] ครูใหญ่ผู้หญิง (โรงเรียนเอกชน), See also: อาจารย์ใหญ่ผู้หญิง
schoolmistress[N] ครูใหญ่ที่เป็นผู้หญิง, See also: ครูผู้หญิง, Syn. mistress, teacher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
headmastern. ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่ -headmastership n., Syn. principal
headmistress(-'มิสทริส) n. ครูใหญ่ผู้หญิง, See also: headmistressship n.
preceptor(พรีเซพ'เทอะ) n. ผู้สอน,ครู,ผู้ชี้นำ,ครูใหญ่,ผู้ตั้งกฎ., See also: preceptorate n. preceptorial adj. preceptoral adj., Syn. instructor,teacher,tutor
principal(พริน'ซะเพิล) adj. อันดับแรก,อันดับหนึ่ง,สำคัญที่สุด,หัวหน้า,ตัวการ,รายใหญ่,เงินต้น,ทุน. n. หัวหน้า,ผู้อำนวยการ,ครูใหญ่,อธิการบดี,ประธาน,เงินต้น,ต้นทุน,ผู้ว่าอ้าง,ตัวการสำคัญ,โครงร่างสำคัญ., See also: principalship n.
schoolmaster(สคูล'มาสเทอะ) n. ครูผู้ชาย,ครูใหญ่. vt.,vi. ทำหน้าที่เป็นครู,ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่., See also: schoolmastership n.
schoolmistressn. ครูใหญ่ที่เป็นผู้หญิง,ครูผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
headmaster(n) ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
preceptor(n) ครูใหญ่,พี่เลี้ยง,ผู้ตั้งกฎ,ผู้ชักนำ
principal(n) ครูใหญ่,หัวหน้า,ต้นทุน,อาจารย์ใหญ่,ตัวการ,ผู้ว่าจ้าง
schoolmaster(n) ครูใหญ่,ครูผู้ชาย,อาจารย์ใหญ่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top