ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ครองชีพ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ครองชีพ-, *ครองชีพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครองชีพ[V] live, See also: earn one's livelihood, make a living, support oneself, Syn. ดำรงชีพ, เลี้ยงชีพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Standard of living. - A TV in every room.มาตรฐานการครองชีพ ทีวีในห้องพักทุกห้อง Sex Trek: Charly XXX (2007)
The guns we sell fuel the cause. Without it, we lose ground.ปืนที่เราขายเป็นปัจจัยครองชีพ ไม่มีมัน เราต้องเสียดินแดน Fun Town (2008)
Cost of living, food, clothing, utilities, say two grand a month, and that should put a dent in it, anyway.ค่าครองชีพ อาหาร เสื้อผ้า สาธารณูปโภค 000 ดอลลาร์ต่อเดือน Seven Thirty-Seven (2009)
Prices have been rising, so this is actually less than how much we used to make before.ตอนนี้ค่าครองชีพสูงขึ้น เราก็เลย ทำกิมจิน้อยกว่าแต่ก่อน Episode #1.9 (2009)
I'm getting a stipend from school.หนูได้เงินค่าครองชีพจากทางโรงเรียน Precious (2009)
Fool, what the fuck is a stipend? What is that?งี่เง่า ค่าครองชีพบ้าอะไร Precious (2009)
Fuck a stipend. I said take your ass down to the welfare.ช่างหัวเงินค่าครองชีพ ฉันบอกให้ไสตูดใหญ่ๆของแกไปสถานสงเคราะห์ได้แล้ว Precious (2009)
Not with my settlement. With New York prices,ฉันจะไปตั้งรกรากได้ยังไงกับค่าครองชีพในนิวยอร์กเนี่ย You Must Meet My Wife (2010)
All they have to do is keep raising the cost of living.พวกเค้าเร่งค่าครองชีพให้สูงขึ้น In Time (2011)
No, Portugal actually. But it's cheaper living in India.เปล่า จริงๆแล้วโปรตุเกส แต่ค่าครองชีพที่อินเดียถูกกว่า Life of Pi (2012)
ABBIE: The government pays you a monthly stipend for every child you take in, does it not?รัฐบาลได้จ่ายค่าครองชีพคุณทุกเดือน สำหรับเด็กทุกๆคน The Lesser Key of Solomon (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครองชีพ[v.] (khrøngchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself   FR: vivre ; gagner sa vie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว
conversation(คอนเวอเซ'เชิน) n. การสนทนา การคุยกัน,การคบค้าสมาคม,ความสามารถในการสังคมกับคนอื่น,ลักษณะการครองชีพ, Syn. talk
living(ลิฟ'วิง) adj. มีชีวิตอยู่,ไม่ตาย,มีอยู่,แรง,ขะมักเขม้น,คุกรุ่น,ไหล,เกี่ยวกับการครองชีพ,ในสภาพธรรมชาติ,แน่นอนที่สุด,n. การดำรงชีพ,วิธีการครองชีพ,คนที่มีชีวิตอยู่,เงินเดือนของพระ (ศาสนาคริสต์), Syn. live,alive,-A. dead,dull
living standardมาตรฐานการครองชีพ
pittance(พิท'เทินซฺ) n. เงินค่าครองชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ ,การให้ทานเล็ก ๆ น้อย ๆ ,นิตยภัต,รายได้หรือค่าจ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ
standard of livingมาตรฐานการครองชีพ
stipend(สไท'เพินดฺ) n. ค่าจ้าง,เงินเดือน,การจ่ายเงินเป็นคราว ๆ ,เงินค่าครองชีพ,เงินปีสำหรับพระ. -stipendless adj., Syn. pay,fee

English-Thai: Nontri Dictionary
COST OF cost of living(n) ค่าครองชีพ
stipend(n) ค่าจ้าง,เงินเดือน,เงินค่าครองชีพ
support(n) ผู้สนับสนุน,เครื่องช่วย,การครองชีพ,ตัวประกอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top