ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนไม่ซื่อสัตย์

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนไม่ซื่อสัตย์-, *คนไม่ซื่อสัตย์*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Okay, there's a bit of sleaze. - You're probably the best.โอเคมันอาจมีคนไม่ซื่อสัตย์บ้าง คุณคงเป็นคนดีที่สุด No Such Thing as Vampires (2007)
Why are they upset? All dwarf queens are unfaithful.ทำไมพวกเขาถึงโกรธนัก ราชินีคนแคระทุกคนไม่ซื่อสัตย์อยู่แล้ว Your Highness (2011)
You're dishonest about your own desires and abilities.นายเป็นคนไม่ซื่อสัตย์เกี่ยวกับความปรารถนา และความสามารถของตัวนายเอง Ojakgyo Brothers (2011)
Yes.และเมื่อไรที่คนไม่ซื่อสัตย์ใช้ศรัทธาและความเชื่อ Red John's Rules (2013)
You ain't being' disloyal.เธอไม่ได้เป็นคนไม่ซื่อสัตย์ Free State of Jones (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sleaze[N] คนทุจริต, See also: คนไม่ซื่อสัตย์, Syn. sleazebag, sleazeball

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top