ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนโหดร้าย

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนโหดร้าย-, *คนโหดร้าย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My father was an alcoholic. Mean fuckin' drunk.พ่อผมเป็นแอลกอฮอลิซึ่ม เป็นคนโหดร้าย Good Will Hunting (1997)
I'm not a monster. Hey. So next week, Annette's gonna be away for a few days, right?ฉันไม่ใช่คนโหดร้าย อาทิตย์หน้า แอนเน็ตต์จะไม่อยู่สองสามวัน The Woodsman (2004)
Say something. Say I'm not a thug.พูดอะไรสักอย่าง บอกว่าผมไม่ใช่คนโหดร้าย Sad Movie (2005)
In Charly's working environment... he is the butt of all kinds of jokes, some of them cruel... yet he always remains cheerful and pleasant.ในสภาพแวดล้อมการทำงานของ ชาลี เขาเป็นชนทุกชนิดของตลกบางคนโหดร้าย แต่เขาก็ยังคงอยู่เสมอร่าเริงและมีความสุข Sex Trek: Charly XXX (2007)
You're all cruel people.พวกเจ้า ล้วนเป็นคนโหดร้าย Episode #1.7 (2008)
It's an old tactic of cruel people to kill kindness in the name of virtue.มันเป็นลูกไม้เก่าของคนโหดร้าย เพื่อสังหารความมีเมตตาที่อยู่ข้างความดีงาม Doubt (2008)
Bosola brutally slays the Duchess.บาโซล่าเป็นคนโหดร้าย ที่เข่นฆ่าดัสเชส Reckoner (2009)
You're as violent as they come.คุณจะเป็นคนโหดร้าย เมื่อถึงเวลา Shutter Island (2010)
You are a cruel man, Cenred.ท่านเป็นคนโหดร้าย เซ็นเรด The Castle of Fyrien (2010)
I felt like a monster.ผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโหดร้าย Countdown (2011)
Technology has allowed us to be brutally cruelเทคโนโลยีทำให้เรา เป็นคนโหดร้าย เลือดเย็นได้ A Night of Neglect (2011)
You're not the diabolical type.คุณไม่ใช่คนโหดร้าย Disturbing Behavior (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barbarian[N] คนหยาบคาย, See also: คนโหดร้าย, Syn. boor, fiend
monster[N] คนโหดร้าย, See also: คนชั่ว, คนเลว, คนป่าเถื่อน, Syn. beast, demon, devil
thug[N] คนโหดร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
fiend(n) ปีศาจ,มาร,ซาตาน,ภูตผี,คนอำมหิต,คนโหดร้าย,คนชั่วร้าย
harpy(n) คนโหดร้าย,คนโลภ,คนตะกละ,คนสูบเลือดสูบเนื้อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top