ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนเสเพล

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนเสเพล-, *คนเสเพล*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A gallows-hung scoundrel is what I see.สิ่งที่ข้าเห็นก็คือ เจ้าคนเสเพล The King and the Clown (2005)
Does he look like a rascal?เขาดูไม่ใช่คนเสเพลเลยใช่ไหมค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Given everything that happened, it makes sense he's gone rogue.ปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบวิถีคนเสเพลแบบนั้นแหละ Belles de Jour (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rake[N] คนเสเพล, See also: คนเจ้าชู้, เสือผู้หญิง, Syn. playboy
rip[N] คนเสเพล, See also: คนไร้ค่า, Syn. loose fellow, profligate
scapegrace[N] คนเกเร (โดยเฉพาะเด็ก เป็นคำโบราณ), See also: คนเสเพล, คนไม่รับผิดชอบ, Syn. rogue, scamp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rake(เรค) n. คราด,เครื่องคราด,คนเสเพล,คนเหลวไหล,คนเจ้าชู้,การเอียง,การเอียงลาด -v. คราด,ขูด,กวาด,เสเพล,คุ้ย,เก็บ,เขี่ย,มองกราด,ยิ่งกราด,ประณาม,ค้นคว้า,เสาะหา, See also: raker n.
rascal(แรส'เคิล) n. คนพาล,อันธพาล,คนเสเพล,คนเลว,คนทุจริต,คนโกง,อ้ายเสือนี่. adj. ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล,อันธพาล, Syn. rapscallion,scoundrel
roue(รูเอ',รู'เอ) n. คนเสเพล,คนเหลวไหล,คนขี้เหล้า,เสื้อผู้หญิง, Syn. profligate
scamp(สแคมพฺ) n. อันธพาล,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง,คนเหลวไหล. vt. ทำให้เหลวไหล,ทำอย่างรีบเร่ง,ทำอย่างสะเพร่า, Syn. rogue
scapegrace(สเคพ'เกรส) n. อันธพาลที่ใช้การไม่ได้,คนที่ใช้การไม่ได้,คนเสเพลที่ใช้การไม่ได้, Syn. rogue,rascal
scoundrel(สเคา'เดริล) n. คนเสเพล,คนพาล,คนชั่ว,คนเลว,คนวายร้าย, Syn. blackguard
varlet(วาร์'ลิท) n. คนใช้,คนรับใช้,ผู้รับใช้,อัศวิน,อันธพาล,คนเสเพล, Syn. caste

English-Thai: Nontri Dictionary
loafer(n) คนเสเพล,คนไม่เอาถ่าน,คนขี้เกียจ
rascal(n) อันธพาล,คนสารเลว,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง
rowdy(n) อันธพาล,คนเกเร,คนเสเพล,คนพาล
scoundrel(n) คนพาล,อันธพาล,คนเลว,คนเสเพล,คนชั่ว
varlet(n) คนเสเพล,อันธพาล,คนรับใช้,อัศวิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top