ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนหลงตัวเอง

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนหลงตัวเอง-, *คนหลงตัวเอง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only a masochist could ever love such a narcissist.คงมีแต่คนที่ชอบทำร้ายตัวเองที่จะรักคนหลงตัวเองแบบนั้น O Brother, Where Bart Thou? (2008)
They feel like I'm living with a totally self-absorbed person who writes this stuff for a bunch of complete strangers.มันรู้สึกเหมือน ฉันใช้ชีวิตอยู่กับคนหลงตัวเอง ที่เขียนของพวกนี้ให้กับคนแปลกหน้า Julie & Julia (2009)
Arthur Frobisher is a narcissistic dipshit who stumbled his way into billions.อาเธอร์ โฟรบิเชอร์เป็นคนหลงตัวเอง ที่เดินสะดุดขาตัวเอง A Pretty Girl in a Leotard (2009)
I hate this play and I hate pretentiousผมเกลียดละครนี่ ผมไม่ชอบคนหลงตัวเอง The Age of Dissonance (2009)
Okay, Sir Barclay, hypothetically speaking, why would someone like yourself and your incredibly colorful and well-coordinated team do this to our store?โอเค ท่านบาร์เคลย์ นี่มันน่าสงสัยนะ ทำไมคนหลงตัวเองอย่างนาย และลิ้วล้อของนาย Chuck Versus the Predator (2009)
We overuse the term narcissistic in our culture,เราใช้คำว่าคนหลงตัวเองใน วัฒนธรรมของเรามากไป The Internet Is Forever (2010)
You've become an ungrateful narcissist.เธอกลายเป็นคนหลงตัวเองที่เนรคุณ Today I Do (2011)
Didn't I say it before? He's a total narcissistic prince.อย่างที่หนู่บอก, เค้ามันสุดยอดคนหลงตัวเองเลยแหละ You've Fallen for Me (2011)
You used to be self-righteous.นายเคยเป็นคนหลงตัวเอง 1912 (2012)
Narcissists.คนหลงตัวเอง Hit (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peacock[N] คนอวดดี, See also: คนหลงตัวเอง, คนที่ทะนงตน, Syn. vain

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ナルシシスト[なるししすと, narushishisuto] (n) คนหลงตัวเอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top