ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนสารเลว

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนสารเลว-, *คนสารเลว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนสารเลว[N] contemptible man, See also: vile man, Syn. คนเลว, คนชั่ว, คนเลวทรามต่ำช้า, Ant. คนดี, Example: ศาลจะต้องพิพากษาลงโทษคนสารเลวอย่างสาสมที่สุด, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ประพฤติไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've been spying on you a long time, you bastard!ฉันแอบดูแกมานานแล้วคนสารเลว Malèna (2000)
You jerk. You're a terrible person.คนสารเลว ทำไมเลวอย่างนี้ Autumn in My Heart (2000)
That bastard! You bastard!ไอ้สารเลว ไอ้คนสารเลว Mulholland Dr. (2001)
I couldn't be sorrier that I met a bastard like you!คงจะไม่มีอะไรแย่ไปกว่า การได้มาเจอคนสารเลวอย่างคุณ! My Boyfriend Is Type-B (2005)
You murderers!ไอ้คนสารเลว! ไอ้ฆาตรการ The Marine (2006)
Mother Fucker!คนสารเลวPan's Labyrinth (2006)
I told you no phone calls.เพื่อจัดการกับคนสารเลว ที่ต้องการให้ผมตาย Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
You son of a bitch!- ไอ้คนสารเลว The Dark Defender (2007)
He gave me directions.เพื่อจัดการกับคนสารเลว ที่ต้องการให้ผมตาย Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)
Some very bad people who have done some very bad things want you alive and out of this prison, which is why every bone in my body is telling me to do the opposite.พวกคนสารเลวที่ทำสิ่งสารเลวต้องการให้แกออกไปจากที่นี่ ซึ่งทุกอณูในร่างกายฉันสั่งให้ฉันทำตรงกันข้าม Call Waiting (2007)
Get your hands off me, you selfish son of a bitch! (Thud)เอามือออกไปเลย ไอ้คนสารเลว Mirror, Mirror (2008)
Okay, I know I sold y, all out. I've been a son of a bitch and a shitty friend.ฉันรู้ว่าฉันหักหลังพวกนาย ฉันเป็นคนสารเลว เป็นเพื่อนบัดซบ Pineapple Express (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
motherfucker[SL] คนสารเลว (ใช้เมื่อแสดงความโกรธ)
reprobate[N] คนเลวทราม, See also: คนสารเลว, คนเลว, Syn. profligate, rake, scoundrel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
miscreancy(มิส'ครีเอินซี) n. ความเป็นคนสารเลว,ความสารเลว,=miscreance (ดู)
miscreant(มิส'ครีเอินทฺ) adj. สารเลว,เข้าใจผิด,เชื่อในสิ่งที่ผิด. n. คนสารเลว,คนชั่วร้าย,ผู้นอกรีต,ผู้ไม่ยอมเชื่อ, Syn. villain,wretch
reprobate(เรพ'ระเบท) n. คนสารเลว,คนเลวทราม,คนสำมะเลเทเมา,คนเหลือขอ,คนที่พระเจ้าทอดทิ้งและไม่สามารถจะช่วยได้ vt. ประณาม,ตำหนิ,สาปแข่ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ., See also: reprobacy n. reprobateness n. reprobater n., Syn. bad,
reptile(เรพ'ไทล์,-ทิล) n. สัตว์เลื้อยคลาน,คนสารเลว, See also: reptiloid adj.
swine(สไวนฺ) n. หมู,หมูบ้าน,คนสารเลว,คนตะกละและคนหยาบคาย,คนที่น่าดูถูกเหยียดหยาม pl. swine, Syn. hog,pig,wretch

English-Thai: Nontri Dictionary
blackguard(n) คนชั่ว,คนพาล,คนสารเลว,คนเลวทราม
caitiff(n) คนเลว,คนสารเลว,คนต่ำช้า,คนหยาบ
canaille(n) ไพร่,คนชั้นต่ำ,คนสารเลว,คนต่ำช้า
outcast(n) คนที่ถูกขับไล่,คนสารเลว,คนจรจัด,ของทิ้ง
rascal(n) อันธพาล,คนสารเลว,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง
swine(n) คนสารเลว,หมู,คนหยาบคาย,คนเห็นแก่ตัว,คนตะกละ
wretch(n) คนสารเลว,คนชั่วช้าสามานย์,คนยากจน,ผู้เคราะห์ร้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top