ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนรุ่นหลัง

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนรุ่นหลัง-, *คนรุ่นหลัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนรุ่นหลัง[N] new generation, See also: young generation, Syn. คนรุ่นใหม่, Ant. คนรุ่นเก่า, คนรุ่นก่อน, Example: คนรุ่นหลังมักละเลยคำสอนที่เป็นประโยชน์ของคนรุ่นเก่า, Count unit: คน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ The Great Dictator (1940)
And remember, this is for posterity, so be honest.และจำไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลัง จงซื่อสัตย์ The Princess Bride (1987)
Years from now, the young will ask with wonder... about this day.อีกหลายปีนับจากนี้... คนรุ่นหลังจะโจษจันถึง... ...วันสำคัญวันนี้ Schindler's List (1993)
Some people have called that intergeneration tyranny a form of taxation without representation levied by us on generations yet to be.บางคนเรียกมันว่า ระบอบทรราชย์ข้ามรุ่น มันเป็นการขูดรีดภาษีโดยที่อีกฝ่ายไม่มีปากเสียง เราขูดรีดจากคนรุ่นหลังที่ยังไม่เกิด The Corporation (2003)
Upon the King's passing, Court Historians edited these exhaustive records for posterity, including succeeding Kings.เมื่อสิ้นรัชกาล เหล่าราชเลขาก็จะรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ และความยิ่งใหญ่ของพระองค์เก็บไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ The King and the Clown (2005)
Good, then you won't mind if I capture this moment for posterity.ดี , งั้นคุณคงไม่ว่าอะไร ถ้าฉันจะหนีไปตอนนี้ เพื่อคนรุ่นหลัง Manhunt (2006)
- Stupid things you leave for the younger You don't lose your temper You give up without resistingธอไม่พูดในสิ่งที่เธออยากจะพูด เรื่องโง่ๆที่จะส่งถึงคนรุ่นหลัง Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
And if in years to come, people look back and say it was in this interview that Richard Nixon exonerated himself, that would be the worst crime of all.แล้วเมื่อเวลาผ่านไป\ แล้วคนรุ่นหลังย้อนกลับมามอง แล้วพูดว่า มันปรากฎอยู่ในรายการสัมภาษณ์นี้ ที่ริชาร์ด นิกสัน ทำตัวเองให้พ้นผิด Frost/Nixon (2008)
To build an underground city... designed to keep its citizens protected for generations to come.คือการสร้างเมืองใต้ดิน... ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องพลเมืองของคนรุ่นหลัง City of Ember (2008)
And just for posterity's sake, i'd like to say,และเพื่อคนรุ่นหลัง ผมอยากจะบอกว่า Darkness (2009)
What you want to say for posterity.อะไรที่คุณต้องการจะพูดกับคนรุ่นหลัง Darkness (2009)
No animal has been ill-treated for the needs of the shooting of the movie.กรุณา ดูแลโลก คิดถึงคนรุ่นหลัง คิดถึงชีวิต สัตว์ไม่ได้รับการทารุณ ในการถ่ายทำเรื่องนี้ Oceans (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top