ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนรวย

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนรวย-, *คนรวย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนรวย[N] the rich, See also: millionaire, man of wealth, wealthy person, rich person, Syn. คนร่ำรวย, คนมั่งมี, Ant. คนจน, Example: ความแตกต่างระหว่างรายได้ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจนซึ่งนำไปสู่ความแตกต่างในด้านต่างๆ ในสังคมได้
คนรวย[N] wealthy person, See also: the rich, millionaire, Syn. เศรษฐี, ผู้ร่ำรวย, ผู้มั่งมี, Ant. คนจน, Example: คนรวยมักใช้เงินฟาดหัวเพื่อตัดปัญหาอุปสรรคต่างๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rich peopleคนรวย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you're a rich man. Why put up with it?แต่คุณก็เป็นคนรวย ทำไมต้องยอมด้วย Gandhi (1982)
India has many men with too much wealth.อินเดียมีคนรวยมากไปหลายคน Gandhi (1982)
They see no reason to give their loyalty to rich and powerful men who simply want to take over the role of the British in the name of freedom.พวกเขาไม่เห็นว่าจะต้อง ภักดีต่อคนรวยและมีอำนาจ ผู้หวังสืบทอดบทบาทจากพวกอังกฤษ โดยอ้างเสรีภาพ Gandhi (1982)
Or debutantes! I don't hate debutantes!ผมไม่เกลียดสาวสังคม ผมไม่เกลียดเด็ก, คนรวย... Punchline (1988)
Ehh. Rich people.พวกคนรวยHocus Pocus (1993)
So, anyway, this lawyer fella says to me, "Your brother died a rich man."ดังนั้นต่อไปนี้ทนายความหนุ่มพูดกับผมว่า "พี่ชายของคุณเสียชีวิตคนรวย". The Shawshank Redemption (1994)
Then you're gonna go off to Stanford.พอคุณนึกขึ้นได้แล้วก็ไปแต่งงาน กับคนรวยๆคนที่พ่อแม่คุณพอใจ Good Will Hunting (1997)
- So many rich people.- คนรวยทั้งนั้น The Jackal (1997)
I know you probably think I was born with a silver spoon in my mouth, but I'm no elitist.ทุกคนคงคิดว่า ผมเกิดมาบนกองเงินกองทอง แต่ผมไม่ใช่คนรวย Rushmore (1998)
I know it's silly but my husband thinks our family needs extra protection now that we're rich.มันดูประหลาด ก็จริง แต่สามีฉันคิดว่าต้องมีการป้องกันบ้านแบบพิเศษกว่าคนอื่น ก็แบบ คนรวย ๆ อ่ะค่ะ Death Has a Shadow (1999)
Come on, feel how the other half feels... Huh?เอาน่า ลองสัมผัสรสชาติของคนรวยดูบ้าง Maid in Manhattan (2002)
But why me? I thought you only recruited boys with rich fathers.ทำไมเลือกฉัน ฉันนึกว่านาย เลือกกะเกณฑ์แต่ลูกคนรวย The Pianist (2002)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loaded[SL] คนรวย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buckeenn. หนุ่มคนจนที่พยายามแต่งตัว และทำท่าเหมือนคนรวย
nob(นอบ) n. ไพ่แจ๊ก,คนรวย,ผู้ดี
plutocracy(พลูทอค'ระซี) n. การปกครองด้วยเงิน,อำนาจเงิน,การปกครองโดยคนมีเงิน,พวกคนรวย

English-Thai: Nontri Dictionary
millionaire(n) มหาเศรษฐี,เศรษฐี,คนมั่งมี,คนรวย
nob(n) หัวตะปู,ไพ่แจ๊ค,ผู้ดี,คนรวย,ลูกขุนนาง,คนโกง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
金持ち[かねもち, kanemochi] (n) คนรวย, ร่ำรวย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top